Filteren

Zoek op naam PPS (CIV Water), partner (Philips) of tag (blockchain)

Provincie

Onderwijssector

Sector

Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)

Aandachtsgebieden

Startjaar

Specifiek aanbod voor MKB

 

Publiek-private samenwerkingsverbandenPPS

 • Wise Greece

  nbsp

 • (scale-up) Techport - Smart Maintenance MBO

  De digitalisering in de maak en onderhoudsindustrie, maar ook in de offshore wind, is in volle gang. Dat betekent dat de gevraagde kennis en vaardigheden voor onderhoudsmonteurs is veranderd. Smart Maintenance MBO richt zich op herijken van het curriculum in samenwerking met het bedrijfsleven om technische opleidingen van Smart Maintenance elementen te voorzien. .

 • (scale-up) TechWise Twente

  Meer mensen enthousiasmeren voor werken in techniek en zo een dreigend tekort in de maakindustrie in Twente voorkomen.

 • 100% Duurzaam

  Proeftuin voor duurzame energie.

 • 3D Makers Zone

  Razendsnel slimmer leren innoveren en produceren via dit Smart Industry Fieldlab met professioneel 3D printen, highend 3Dscanning, blockchain oplossingen, internet of things en smart systems.

 • 3D Medical

  In haar fysieke fieldlab faciliteiten ontwikkelt 3D Medical oplossingen voor gepersonaliseerde zorg door middel van technologien zoals 3D Imaging en 3D printing. .

 • 3LoE

  nbsp

 • Aan de slag met Wendbaar vakmansschap door lerende organisaties

  Aan de slag met Wendbaar vakmansschap door lerende organisaties.

 • Aanvalsplan Arbeidsmarkt (Zeeland)

  Om gezamenlijk te werken aan een weerbare en wendbare arbeidsmarkt hebben onderwijs, overheid en bedrijfsleven de handen ineengeslagen met het Aanvalsplan Arbeidsmarkt.

 • ACCESSCOVE

  nbsp

 • Acht+ Meerwarenhuis

  Acht is een meerwarenhuis onder n dak met MBO Amersfoort waarin entreestudenten een binnenschoolse praktijkopleiding krijgen in een echte winkel. .

 • Achterhoeks Talentenfonds Op IJver (Regio Deal Achterhoek)

  De regio Achterhoek richt zich als lerende, innovatieve regio op groei van de economie. Daarvoor wordt genvesteerd in vakmanschap en talentontwikkeling.

 • Actieplan Leve(n)lang Gelders Vakmanschap

  Het actieplan Levenlang Gelders Vakmanschap pakt het tekort aan technisch personeel aan door middel van om, bij en herscholingstrajecten.

 • Advanced Manufacturing Logistics

  Realisatie van een state of the art AMLsysteem op de Brainport Industries Campus.

 • AEDIL Dairy

  nbsp

 • Aeres University of Applied Science building

  nbsp

 • Agrifood4Future

  nbsp

 • AgriNext

  nbsp

 • AgroLeeft (CVO Agro)

  AgroLeeft is een samenwerking tussen het groene beroepsonderwijs en het bedrijfsleven om genoeg toekomstige studenten, personeel en ondernemers voor de agro en foodsectoren op te leiden.

 • AI Hub Noord-Nederland

  De AIhub NoordNederland richt zich op de ontwikkeling van AItoepassingen op het gebied van landbouw, industrie, energie, maritiem, veiligheid, gezondheid, gebouwde omgeving en mobiliteit. De AIhub sluit aan bij reeds bestaande ecosystemen in NoordNederland en initieert sector overschrijdende AIprojecten vanuit de behoefte van de bedrijven binnen deze verschillende sectoren. Hiertoe worden High Impact Programmas en Learning Communities opgezet.

 • AI-Hub Midden Nederland

  De AIhub MiddenNederland geeft een boost aan de digitale innovaties in de regio Utrecht en is de plek waar ondernemingen, overheden en kennisinstellingen elkaar op het gebied van AI kunnen ontmoeten en inspireren. De AIhub focust zich vooral op de themas cultuur en media, energie en duurzaamheid, gebouwde omgeving, gezondheid en zorg en mobiliteit.

 • AI4VET4AI

  nbsp

 • AILEEN

  nbsp

 • AiNed

  AiNed.

 • Alie de Boer

  nbsp

 • All you can learn

  Ontwikkelen van een open leerplatform met gratis content voor het leren binnen zorg en welzijn.

 • ALLVIEW

  nbsp

 • Alyx

  Alyx is een traject specifiek gericht op hoogopgeleide vrouwen die een carriereswitch willen maken naar de IT. .

 • Amelie Bultot

  nbsp

 • Amsterdam Green Campus

  Onderwijs, overheid en ondernemer werken samen aan duurzaamheid in de groene sector. .

 • Anders Werken in de Zorg Fryslan

  Samen met 13 zorgorganisaties binnen de VVT Verpleging, Verzorging en Thuiszorg experimenteren, implementeren en delen we ervaringen op het gebied van innovatie en zorgtechnologieprojecten. Ons doel is om de effectiviteit en arbeidsbesparing van technologie in kaart te brengen en te onderzoeken. .

 • Apeldoorn IT

  Apeldoorn IT is een netwerkorganisatie die zorgt voor verbinding van organisaties, kennisdeling en arbeidsmobiliteit in Apeldoorn. De missie van Apeldoorn It is het verbinden van ITprofessionals aan het bedrijfsleven, overheid en onderwijs.

 • Arbeidsmarktregio Noordoost-Fryslân

  De arbeidsmarktregio NoordoostFrysln ondersteunt inwoners met een toegankelijk loket voor ontwikkel en leervragen.

 • ASIO

  nbsp

 • ASTA Arbeidsmarkt Samenwerkingsnetwerk Techniek Amsterdam

  ASTA brengt vraag en aanbod in de techniek bij elkaar door het matchen van vacatures en kandidaten.

 • AT Techniekopleidingen

  Anton Tijdink Techniekopleidingen is belangrijk voor het behoud van de metaalbranche in OostGelderland. .

 • ATELIER EL COSTURERICO

  nbsp

 • AUTO-CoVE 2.0

  nbsp

 • Automotive Centre of Expertise

  Mechatronica, Mobility Technology, smart Emobility, Automotive manufactoring, future powertrains.

 • Automotive Learning Community

  TALCOMis de Learning community alsecosysteem waar optimalesamenwerking tussen beroeps enhoger onderwijs, bedrijfsleven, clusteren branche vertegenwoordigers enonderzoeksinstellingen sinds 2018vorm krijgt.

 • Avans Hogeschool

  Avans Hogeschool.

 • Barrio La Pinada

  nbsp

 • Battery Competence Center

  BCCis een samenwerkingsverbandtussen toonaangevende bedrijven,kennisinstellingen van wereldklasse,nationale brancheverenigingen enoverheid.

 • Be Boost

  In het project BeBoost werken onderwijs, bedrijfsleven en overheid in de regio Cleantechregio samen aan het opleiden van de technici van de toekomst. .

 • Beauty & Design Lab

  Om beter in te spelen op de toekomstige vraag gaan mode, haarverzorging, uiterlijke verzorging beauty en goud en zilversmid, uurwerktechnicus en juwelier design samen in cocreatie met het werkveld innovatief Beauty Design onderwijs ontwikkelen.

 • Beet! Ontwikkeling in de duurzame voedselketen

  Het projectvoorstel Beet Ontwikkeling in de duurzame voedselketen is gericht op duurzame invulling van het landbouw en voedselsysteem in Brabant. Werknemers met nieuwe kennis en vaardigheden zijn nodig voor de stap naar een duurzame voedselketen. .

 • Beroepsonderwijs in Logistics Valley

  Samenwerkingsverband tussen het MBO, HAN en het logistiek bedrijfsleven om het onderwijs beter aan te laten sluiten op de vragen van het bedrijfsleven. Hierbij wordt gefocust op instroom vergroting van logistieke bedrijfsleven, vraaggericht onderwijs vanuit dat bedrijfsleven en onderwijsontwikkeling in de samenwerking met het logistieke bedrijfsleven.

 • Beyond - academy for medical devices and logistics

  Beyond is een publiekprivate samenwerking pps van bedrijfsleven, onderwijs, overheid en uitzendbranche die zich richt op de continue ontwikkeling van logistieke competenties bij werknemers in de medical devices en medischlogistieke branche.

 • Big Data Innovatiehub

  De Big Data Innovatiehub is ht startpunt voor innovatie, onderzoek en kennisuitwisseling rondom big data voor bedrijven, startups en onderwijsinstellingen in ZuidHolland.

 • BIM5

  BIM5 bundelt de krachten van onderwijs, bedrijfsleven en overheid voor een toekomstbestendige afbouw en infrasector in NoordoostBrabant. .

 • Binder3d

  Binder3D is het fieldlab voor industrieel 3Dprinten in de noordelijke provincies. Binden en verbinden zit in ons DNA. Bovendien wordt de Engelse term binder bij 3D printen gebruikt voor het verbinden van poeder tot product. Binder3D dus Dankzij ons uitgebreide netwerk en onze succesvolle samenwerkingen wordt Binder3D inmiddels gezien als de spininhetweb op het gebied van 3Dprinten. Wij willen een brug slaan tussen de MKBondernemer en het industrieel 3D printen. Ondernemers die willen starten met of een vervolgstap willen zetten in het 3Dprinten kunnen bij ons terecht. Wij faciliteren en ondersteunen bedrijven bij het realiseren van hun innovatieambities. Hier ontdekken bedrijven het 3Dprinten en bereiden zij zich voor op de productie en ontwerpmethoden van morgen. Binder3D verbindt zo ondernemers, onderwijs en onderzoeksinstellingen en industrile experts. Binder3D maakt de overstap naar industrieel 3D printing voor ondernemers veel eenvoudiger doordat Binder3D op alle vlakken hulp biedt. Of dat nu in 3D engineering of consultancy van onderdelenprojecten is, in de vorm van trainingen voor medewerkers is of dat het bestaat uit productiecapaciteit ter beschikking stellen in de vorm van de 3D printservice. Binder3D helpt uw bedrijf een vliegende start te maken met 3D printen.

 • Biobased Economie Fryslân

  Biobased Economie Frysln laat studenten kennis laten maken en bijdragen aan de ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden op het gebied van Biobased Economy in Friesland.

 • Biodivers perspectief

  Biodivers perspectief gaat in drie DemoLeerbedrijven de kennis, kunde en kracht van natuurinclusieve landbouw en inzet van high tech bundelen, delen, versterken en vertalen in natuurinclusief groen onderwijs in de gehele onderwijskolom vmbombohbo.

 • Biodiversiteit en Duurzame Leefomgeving

  Het verlies aan biodiversiteit is wereldwijd een grotere bedreiging dan de stikstofcrisis. Er wordt dan ook op allerlei gebied beleid ontwikkeld om de biodiversiteit te behouden en weer te herstellen. Om echt impact te creren is het echter nodig om gebiedsgericht samen te werken met onderwijs, bedrijfsleven en overheid, waarbij we natuurherstel koppelen aan andere maatschappelijke uitdagingen en we ook dit vertaald krijgen binnen de beroepen die hier aan bij kunnen dragen.

 • Biosintrum

  Het Biosintrum wil een duurzame economie creren door de verbindende schakel te zijn tussen overheid, ondernemers en onderwijs en samen met hen te werken aan duurzame oplossingen.

 • Biotech Campus Delft

  Om de hulpbronnen van onze planeet te vrijwaren en een meer verantwoorde leefomgeving te creren, moet de samenleving van een uitputtende, fossiele economie naar een circulaire, biobased economie gaan.

 • Bit Academy

  Bit Academy is een samenwerking tussen verschillende ROCs in Flevoland, Amstelveen, Amsterdam ZuidOost, Almere en Bit. Bit Academy is een volledige MBO opleiding. Het afronden hiervan leidt tot een niveau 4 diploma. .

 • Bit Academy Groningen

  De Bit Academy Groningen verzorgt samen met het ROC Noorderpoorteen volledige MBO opleiding. Het afronden hiervan leidt tot een niveau 4 diploma.

 • Blockchainlab

  Blockchains veranderen de manier waarop we samenleven en samenwerken. Het Blockchainlab wilt deze verandering in de regio Utrecht op een inclusieve manier vormgeven en wilt een vernieuwend centrum zijn voor het opbouwen, beschikbaar maken en toepassen van blockchain.

 • Blockchainlab Drenthe

  Blockchainlab Drenthe onderzoekt technologie en ontwikkelt eerste versies van toepassingen. Ze doen dat open iedereen mag meekijken, meedoen en meedenken.

 • Blocklab

  Bij BlockLab wordt blockchaintechnologie in de praktijk gebracht. In samenwerking met ingenieurs, ontwikkelaars en eindgebruikers bouwen we applicaties om de wereldwijde energietransitie te verbeteren en wereldwijde toeleveringsketens te optimaliseren.

 • Blue Hotspot Dordrecht

  nbsp

 • Boncho Kostadinov

  nbsp

 • BOOST voor een leven lang ontwikkelen

  Bij BOOST kunnen inwoners uit de arbeidsmarktregio Helmond en omgeving terecht voor loopbaanbegeleiding, het in beeld brengen van hun talenten, hulp bij het vormgeven van hun CV, opleidingsmogelijkheden en beschikbare subsidies. Werkgevers kunnen er bijvoorbeeld terecht voor een HRscan om te kijken naar het ontwikkelpotentieel en perspectief van personeel.

 • Boro Atelier

  nbsp

 • Bosco Verticale

  nbsp

 • Botánico del CIFP La Granja

  nbsp

 • Boudewijn Grievink

  nbsp

 • Bouw Infra mensen Mierlo

  Bouw Infra mensen Mierlo is sinds 1984 een samenwerkingsverband van regionale bedrijven in de bouw en infratechniek. We zijn uitgegroeid tot een gedegen opleidingscentrum met een sterke uitstraling en een breed pakket aan mogelijkheden. .

 • Bouwcampus Helmond de Peel (voorheen Bouw- en Infracentrum)

  Versterking van de bouw en infrasector en de Civiele Betonbouw.

 • Bouwen aan de toekomst

  Voorbereiding op een dynamische bouw en infrasector.

 • Bouwmensen 's-Hertogenbosch

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Amersfoort

  Bouwmensen Amersfoort wil graag het loket zijn in de regio voor alles wat betrekking heeft op opleidingen of werk in de bouw. Dit voor zowel jongeren, vakvolwassen onderwijs, werknemers en werkgevers in de bouw. Een nieuwe naam, maar wat blijft zijn de go.

 • Bouwmensen Amsterdam

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Apeldoorn

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Delft

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Deventer Raalte Zutphen

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Drenthe Noord-West Overijssel

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Eindhoven

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen FNZ

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Gelderland Oost

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Gooi en Vechtstreek

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Heerhugowaard

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen KZW

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Leiden

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Limburg

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Midden-Holland

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Oss

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Rivierengebied

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Tilburg

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Twente

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Utrecht

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Zuid-Holland Zuid

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Zuid-West

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwschool Breda Opleidingen

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwschool Twente vestiging Hengelo

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Brabant Leert

  Brabant Leert helpt alle werkende Brabanders die zich willen laten om of bijscholen met informatie, een groot aanbod van online scholing, persoonlijk advies en begeleiding. Het platform geeft direct toegang tot cursussen, trainingen en opleidingen voor alle inwoners van de provincie NoordBrabant. Deze worden aangeboden door de Brabantse ROCs, hogescholen, private scholingsaanbieders, en in de toekomst ook de universiteiten.

 • Brabant Leert - Digitale Twins

  nbsp

 • Brabant Leert Learning Factory

  nbsp

 • Brainport Industries

  nbsp

 • Brainport Industries Campus

  Brainport Industries Campus is een unieke locatie in de Brainport regio, waar verschillende bedrijven in de hightech maakindustrie, onderwijs en kennisinstellingen zijn gevestigd. Smart Industry komt hier letterlijk en figuurlijk van de grond, in een geheel circulair gebouw dat modulair is opgezet.

 • Brainport Talent & Skills Akkoord

  Het Brainport Talent Skills Akkoord is ondertekend door 230 bestuurders van overheids en onderwijsinstellingen en bedrijven. In het akkoord zijn de ambities voor de Brainportregio op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt vastgelegd.

 • Breda Circulair

  In 2020 hebben we, in samenwerking met onze partners De Gemeente en Avans en de leden van ons bestuur, de functie en visie van Breda Circulair helder uiteengezet. We hebben ons ontwikkeld tot een platform voor en door duurzame ondernemers, die willen bijdragen aan de transitie, kennis willen opdoen en de verbinding aangaan met gelijkgestemden op het gebied van circulariteit.

 • Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap i.o.

  nbsp

 • BRIDGES

  nbsp

 • Brightlands Smart Services Campus

  Brightlands Smart Services Campus combines a scientific and business ecosystem with labs that merge innovation and expertiseall in a single strategic location.

 • Brno University of Technology

  nbsp

 • Build Skills Academy

  nbsp

 • C.I.F.P número uno.

  nbsp

 • Campus Aéronautique Auvergne Rhône Alpes

  nbsp

 • Campus d'Excellence Industrie du futur Sud

  nbsp

 • Campus des métiers et des qualifications Aéronautique Nouvelle-Aquitaine

  nbsp

 • campus des métiers et des qualifications Autonomie et Inclusion

  nbsp

 • Campus des Métiers et des Qualifications d'excellence Tourisme International Hôtellerie

  nbsp

 • Campus des métiers et des qualifications d’excellence Économie de la Mer

  nbsp

 • Campus des métiers et des qualifications Génie Civil et Eco Construction en Milieu Tropical

  nbsp

 • Campus des Métiers et des Qualifications Industrie Technologique Innovante et Performant.

  nbsp

 • Campus des métiers et des qualifications maroquinerie et métiers d'art Bourgogne Franche-Comté

  nbsp

 • Campus des Métiers et des Qualifications Numerique

  nbsp

 • Campus des Métiers et des Qualifications Relation client 3.0

  nbsp

 • Campus des Métiers et des Qualifications Transport Logistique Sécurité

  nbsp

 • Campus des Métiers et Qualifications de l'Industrie Circulaire de la Mobilité

  nbsp

 • Campus des Métiers et Qualifications Transfrontalier Construction Durable Innovante

  nbsp

 • Capace cu Suflet / Bottle Caps with Love

  nbsp

 • CARE about IT

  nbsp

 • CASE; Centre of Arts & Sciences Education

  CASE heeft als doel maatschappelijke innovatie tot stand brengen vanuit innovatief kunstonderwijs volgens twee thematische lijnen Onderwijs op het snijvlak van Kunst, Technologie en Wetenschap OKWT en Sociaal en ecologisch engagement.

 • CATALYST

  nbsp

 • CEDCE

  nbsp

 • Center for experience-based learning

  nbsp

 • Center for Innovative Education

  nbsp

 • Center of Vocational Excellence Green Economy (3LoE) Austria

  nbsp

 • Center of Vocational Excellence Green Economy (3LoE) Germany

  nbsp

 • Center of Vocational Excellence Green Economy (3LoE) Italy

  nbsp

 • Center of Vocational Excellence Green Economy (3LoE) Latvia

  nbsp

 • Center of Vocational Excellence Green Economy (3LoE) Lithuania

  nbsp

 • Center of Vocational Excellence Green Economy (3LoE) Poland

  nbsp

 • Center of Vocational Excellence Green Economy (3LoE) Spain

  nbsp

 • Center of Vocational Excellence Water Baltics

  nbsp

 • Center of Vocational Excellence Water Czech Republic

  nbsp

 • Center of Vocational Excellence Water Mediterranean

  nbsp

 • Center of Vocational Excellence Water South Africa

  nbsp

 • Central Park - Sky high indoor park

  nbsp

 • Centre for Economic Transformation

  Het Centre for Economic Transformation CET biedt een platform waar anders denken over economie vorm krijgt in praktijkgericht onderzoek en onderwijs. We werken samen met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheden, burgers en kennisinstellingen aan economische vraagstukken die leven in de samenleving, nationaal en internationaal. Omdat we verbonden zijn in n groot systeem.

 • Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence

  Het Centre of Expertise Applied AI richt zich op het betekenisvol toepassen van AItechnieken in een specifieke context zorg, accountancy, media, retail, etc.. In zeven labs werken we in cocreatie samen met het onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan innovatie.

 • Centre of Expertise Biobased Economy

  Het CoE BBE helpt bedrijven in hun biobased ambities door met hen het HBO onderwijs te vernieuwen en toegepast onderzoek uit te voeren.

 • Centre of Expertise Cyber Security

  Het Centre of Expertise Cyber Security CoECS van De Haagse Hogeschool richt zich op het verhogen van cybersecurity van organisaties die niet of onvoldoende zijn toegerust op cyberdreigingen.

 • Centre of Expertise Delta Platform

  Delta Platform faciliteert lectoren en onderzoekers van hogescholen om samen met partners uit wetenschap, markt, overheid en maatschappij praktijkgericht onderzoek in te zetten voor complexe watergerelateerde gebiedsopgaven.

 • Centre of Expertise Digital Operations & Finance i.o.

  Het kenniscentrum Digital Operations Finance onderzoekt hoe we data en digitale technologie kunnen inzetten voor een duurzame economie. .

 • Centre of Expertise Familiebedrijven i.o.

  De ondernemende kracht van familiebedrijven versterken door kennisontwikkeling en kennisvalorisatie vanuit verschillende onderzoeksperspectieven.

 • Centre of Expertise for Creative Innovation

  CoECI zet creativiteit kunst, media, design, technologie in bij het vormgeven van de grote maatschappelijke transities. Via onze methoden, strategien, producten en diensten willen we burgers een handelingsperspectief bieden in de door digitalisering veranderende samenleving.

 • Centre of Expertise for Sustainable and Circular Transitions

  Kennis op het gebied van circulariteit en duurzaamheid komt samen in het Centre of Expertise for Sustainable Circular Transitions. .

 • Centre of Expertise Global and Inclusive Learning

  Gelijkwaardige kansen voor studenten en professionals creren en rechtvaardigen. .

 • Centre of Expertise Governance of Urban Transitions

  Kenniscentrum Governance of Urban Transitions GUTs voert samen met stedelijke partijen praktijkgericht onderzoek uit naar maatschappelijke vraagstukken en nieuwe vormen van samenwerken.

 • Centre of Expertise Health i.o.

  nbsp

 • Centre of Expertise Krachtige Kernen

  Het HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen CoE KK draagt bij aan een vitale samenleving en een kwalitatief goed leefklimaat in deze kernen. Dat doet het expertisecentrum door innovatieve oplossingen aan te dragen. En door sociale werkers te professionaliseren. .

 • Centre of Expertise Mission Zero

  Kenniscentrum Mission Zero heeft een duidelijke missie een economie realiseren die draait op duurzame energie en herbruikbare grondstoffen en materialen.

 • Centre of Expertise Perspectief op gezondheid

  nbsp

 • Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn

  Centre of Expertise Preventie in Zorg Welzijn draagt bij aan een gezonde en inclusieve samenleving. Eentje waarin zorgen voor jezelf n de ander ht middel is om samen verder te komen. .

 • Centre of Expertise Smart Sustainable Cities

  Werken aan een duurzame en slimme stad, waar mensen gezond en veilig samen kunnen leven.

 • Centre of Expertise Smart Sustainable Manufacturing

  Het Centre of Expertise Smart Sustainable Manufacturing wil aan de hand van vraaggestuurd onderzoek bijdragen aan het verduurzamen van voortbrengingsprocessen van producten en diensten. .

 • Centre of Expertise Tourism, Leisure and Hospitality

  Duurzame en innovatieve ontwikkeling van het domein Leisure, Tourism en Hospitality.

 • Centre of Expertise Urban Education

  Het Centre of Expertise Urban Education wil door middel van praktijkgericht onderzoek bijdragen aan de ontwikkeling van inclusieve leer en ontwikkeltrajecten die de kansen voor jeugdigen en toekomstige professionals in de grootstedelijke omgeving verst.

 • Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation

  Het Centre of Expertise onderzoekt, ontwerpt en realiseert sociale innovaties voor grootstedelijke uitdagingen.

 • Centre of expertise Urban Vitality

  Amsterdam bruist. Al eeuwen. En dat houden we graag zo. Daarom onderzoekt het Centre of Expertise Urban Vitality CoE UV hoe zij stadsbewoners kan helpen vitaal en gezond te worden of te blijven. In wijken, op scholen en bij sportverenigingen.

 • Centre of Expertise Water Technology

  Het Centre of Expertise Water Technology CEW is ht kennis en innovatiecentrum voor toegepast onderzoek en productontwikkeling op het gebied van watertechnologie.

 • Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri

  nbsp

 • Centrum voor informatie Technologie

  Het Centrum voor Informatie Technologie CIT van de Rijksuniversiteit Groningen is een toonaangevend nationaal en Europees instituut op het gebied van informatietechnologie. Het CIT ondersteunt en faciliteert wetenschappelijk onderzoek en universitair onderwijs met data en IToplossingen.

 • Centrum voor Innovatief Vakmanschap Bio Sciences

  Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap CIV Bio Sciences is een katalysator van deze samenwerking met een hoofdrol voor het middelbaar beroepsonderwijs mbo, in het bijzonder het Middelbaar Laboratoriumonderwijs MLO en de analist.

 • Centrum voor Innovatief Vakmanschap Installatietechniek Limburg

  Het CIVIL heeft als taak de deskundigheid van het onderwijs en bedrijfsleven te bevorderen. Het centrum zet activiteiten op die ervoor zorgen dat meer jongeren kiezen voor een opleiding in de installatietechniek. Met nieuwe technieken en methoden wordt de installateur van morgen opgeleid.

 • Centrum voor innovatief Vakmanschap-Smart Technology

  Stimuleren en promoten van innovatief vakmanschap en het overbrengen van de passie voor slimme techniek.

 • Centrum voor Logistiek Vakmanschap

  Praktijkgerichte opleidingen in samenwerking met logistieke bedrijven.

 • Centrum voor Top Techniek

  Het CTT wordt mede op initiatief en in samenwerking met het bedrijfsleven vormgegeven om het technische beroepsonderwijs in Zeeuws Vlaanderen te behouden en om, binnen het concept van outdoor indoor learning, de toekomstige en huidige technische medewerker duurzaam en op vernieuwende wijze op te leiden. .

 • Chemelot Circular Hub

  De alliantie Chemelot Circular Hub is ervan overtuigd dat dit d plek in Europa is, waar de transitie naar het gebruik van circulaire grondstoffen succesvol zal zijn. Het is de uitkomst van het Interbestuurlijk Programma, waarmee een belangrijke basis wordt gelegd voor de circulaire samenleving en de toekomst van volgende generaties.

 • Chip Integration Technology Centre

  CITC implementeert de chiptechnologie die noodzakelijk is om de maatschappelijke uitdagingen van de 21e eeuw het hoofd te bieden.

 • CI Agroforestal I.I.

  nbsp

 • CIF y Experiencias Agrarias de Molina de Segura

  nbsp

 • CIFEA DE MOLINA DE SEGURA

  Course of social circular economy in food industry .

 • CIFEA DE MOLINA DE SEGURA

  nbsp

 • CIFP Aguas Nuevas

  nbsp

 • CIFP Armeria Eskola LHII

  nbsp

 • CIFP As Mercedes

  nbsp

 • CIFP De Avilés

  nbsp

 • CIFP En Nuevas Tecnologías José Luis Garci

  nbsp

 • CIFP Juan De Herrera

  nbsp

 • CIFP Miguel Altuna LHII

  nbsp

 • CIFP Tecnológico Industrial

  nbsp

 • CIFP Usurbil LHII

  nbsp

 • CIPFP Mislata

  nbsp

 • Circl

  nbsp

 • CIRCOLLAB

  In CIRCOLLAB identificeren de Hogeschool van Amsterdam HvA, Hogeschool Windesheim en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten samen met 32 partners welke technologische, sociale, economische en creatieve innovaties in de Metropool Regio Amsterdam MRA nodig zijn om de circulaire transitie in een stroomversnelling te brengen. Deze versnelling realiseren we door interdisciplinair praktijkgericht onderzoek om innovaties door te ontwikkelen en op te schalen, en kennis te delen rondom circulair denken en doen, samenwerken, menselijk kapitaal en ondernemen.

 • Circulaire Regionale Economie

  De Circulaire Regionale Economie is de toekomst. Vakmensen moeten meer in hun mars hebben dan alleen vakkennis en vaardigheden. De PPS Circulaire Regionale Economie gaat werken aan een practoraat, circulariteit in het curriculum, een keuzedeel Duurzaamheid en een regionale doorlopende leerlijn om ROCstudenten op deze toekomstige circulaire economie voor te bereiden. .

 • Circular City Challenge

  nbsp

 • CircuLeren

  De regio, die zich typeert als een mkbregio, heeft behoefte aan werknemers die mee veranderen met nieuwe ontwikkelingen, multiinzetbaar zijn en beschikken over 21st century skills.

 • City Net Zero

  De Metropoolregio Amsterdam wil in 2050 klimaatneutraal, circulair en klimaatbestendig zijn. Bij het Centre of Expertise CoE City Net Zero dragen we hieraan bij met partners uit onderzoek, onderwijs, overheid en bedrijven.

 • Civ Energie

  Vernieuwing van alle opleidingen elektro en installatietechniek en vakrichtingen binnen de Duurzaamheidsfabriek.

 • CIV Groen

  CIV Groen is de samenwerking van ondernemers, onderwijs en overheid op het gebied van praktijkinnovatie, arbeidsmarkt en onderwijsvernieuwing in het groene domein.

 • CiV Healthy Ageing

  In zorginnovatie labs gaan medewerkers samen met studenten ervaring opdoen met nieuwe manieren van werken en innovaties in de zorg.

 • CIV Leven Lang Flex

  Realiseren van een duurzaam regionaal publiek private samenwerking, dat in bedrijfscontext onderzoekt hoe hybride leer en werkvormen een bijdrage kunnen leveren aan het voorbereiden en versterking van flexibiliteit en wendbaarheid van studenten niveau 1 en 2 en werknemers met minimaal loopbaanperspectief.

 • CIV Maak/Smart Industrie

  Het CIV biedt het platform voor samenwerking tussen onderwijs en de maakindustrie in Noord en MiddenLimburg. .

 • CIV Maintenance en Procestechniek Rijnmond

  Gezamenlijk opleiden van operators en onderhoudsmedewerkers voor de Proces, Petrochemische industrie en de Energiesector Projecten 1 Plant of the Future 2 RDM Training Plant.

 • CIV NDSM ‘a learning community in a circular economy’

  Het CIV NDSM is een samenwerkingsverband tussen overheid, onderwijs en het bedrijfsleven dat tot doel heeft een duurzame circulaire, lerende, innovatieve gemeenschap te creren op het NDSMterrein in Amsterdam Noord.

 • CIV Retail

  Het CIV Retail geeft een belangrijke impuls aan de ontwikkeling van de Limburgse retailsector en richt zich op het aanpakken van de uitdagingen die dit met zich meebrengt. .

 • CIV Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

  Talentencentrum waar studenten en medewerkers in de tuinbouw uitgroeien tot innovatieve vakkrachten.

 • CIV Veiligheid

  Het CIV Veiligheid geeft een belangrijke impuls aan de veilige leefomgeving van de Limburgse bevolking. O.a. door het, zoveel als mogelijk, opleiden in de beroepspraktijk van nieuwe veiligheid professionals.

 • CIV Vitaliteit en Leefstijl

  Het CIV Vitaliteit en Leefstijl bevordert een duurzaam, gezonde en actieve leefstijl van Limburgers.

 • CIV Water/ Center of Vocational Excellence Water West-EU

  Stimuleert de ontwikkeling van watergerelateerde technologien en innovatief vakmanschap bij zowel jongeren als werkenden in de watersector.

 • CIV Welzijn & Zorg

  Het CIV Welzijn Zorg werkt aan welzijn en zorgoplossingen van de toekomst. En zorgt voor de ontwikkeling en groei van medewerkers zodat zij nu al kunnen bijdragen aan deze oplossingen.

 • CIV WPL/OiS/YOULP

  Het CIV WPLOiSYOULP geeft een belangrijke impuls aan de kwaliteit van de hele ZuidLimburgse kinderopvang 6 partners en het basisonderwijs 5 partners, passend binnen de snel veranderende ontwikkelingen van brede scholen IKCs.

 • Civilion Construct

  Wij zijn Civilion, ht opleidingsinstituut dat in heel Nederland studenten opleidt tot waar vakpersoneel in de Civiele Bouw. .

 • CIVON

  CIVON is het innovatiecentrum van en voor ondernemers, waar onderwijs en ondernemers experimenteren, creren en innoveren in de Smartindustrie.

 • Cleantech Hub

  nbsp

 • CLIC-IT

  CLICIT is een consortium van bestaande en startende learning communities die zich bezig houden met allerlei vraagstukken rondom de digitale transformatie, waaronder cybersecurity.

 • Cloud Engineering

  Cloud Engineering richt zich op het versterken en intensiveren van samenwerking tussen onderwijs, regionaal bedrijfsleven en gemeenten om de ICTopleidingen beter aan te laten sluiten op de eisen en wensen van de betrokken bedrijven en de sector. .

 • Cloud IT Academy

  Cloud IT Academy wordt gevormd door succesvolle werkgevers die een uitdagende baan in de cloud voor je hebben en je begeleiden in de beroepspraktijk. .

 • CMQ Bioeco Academy

  nbsp

 • CMQBSEI 3.0 HDF (BATIMENT & SYSTEMES ENERGETIQUES)

  nbsp

 • Co-teach Informatica

  CoTeach Informatica biedt een oplossing voor scholen die graag het vak Informatica in de bovenbouw van havovwo willen behouden of starten, door te werken met ITprofessionals die als gastdocenten optreden. CoTeach Informatica is een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht, Universiteit Twente en Vrije Universiteit Amsterdam.

 • CodeGorilla

  CodeGorilla staat voor een inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen kan en mag meedoen. CodeGorilla creert een veilige en stimulerende omgeving waarin gemotiveerde werkzoekenden leren programmeren en getraind worden in professionele vaardigheden.

 • CoE Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL)

  Versterken van de economische en maatschappelijke positie van de moderne chemie en materialenontwikkeling en voortrekkersrol in de human capital agenda voor de EUregio in de transitie naar een circulaire economie.

 • CoE HAN BioCentre

  Het HAN BioCentre is een expertisecentrum voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. Samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen voeren onderzoekers praktijkgericht onderzoek uit binnen de themas biobased economy bioraffinage en fermentatie, drug discovery en data science bioinformatica. .

 • CoE Health Innovation

  Met het kenniscentrum Health Innovation willen we impact hebben op de gezondheid van kwetsbare doelgroepen in de regio als ook op de gezondheid van studenten en medewerkers in de eigen organisatie. .

 • CoE HRTech

  Bij Centre of Expertise CoE HRTech werken studenten, docenten en onderzoekers van Hogeschool Rotterdam vanuit verschillende vakgebieden samen met ondernemers aan de aanpak van grote maatschappelijke vraagstukken als klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie en digitalisering. Dit doen we met praktijkgericht onderzoek en projecten rond technische innovaties. De ontwikkelde kennis wordt breed gedeeld, toegepast in de stad en haven van Rotterdam n gebruikt om ons techniekonderwijs te vernieuwen. Ook hebben we op de campus van RDM Rotterdam een leerwerkomgeving ingericht met allerlei labs en werkplaatsen die lijkt op de praktijk, en maken we jongeren enthousiast voor een techniekstudie.

 • CoE KennisDC Logistiek

  Het CoE KennisDC Logistiek helpt de logistieke sector naar the next level. We verbinden, on en offline, het bedrijfsleven, onderwijs en overheid door het delen van kennis en talent. .

 • CoE Sneller Herstel

  Verbetering van de revalidatiezorg.

 • Community of Practice Limburg Innovation Labs

  CoP, heeft als doel een ecosysteem van lerend werken en werkend leren te ontwikkelen op Brightlands Chemelot Campus.

 • Composieten Onderhoud en Reparatie

  Bij het Development Center for Maintenance of Composites DCMC combineren en delen we kennis expertise op het gebied van reparatie en onderhoud van composieten en hybride constructies.

 • Connect.frl

  Connect.frl is de noordelijke community om ICT talent, bedrijfsleven, onderwijs en overheid met elkaar in contact te brengen en te houden. Concreet is Connect.frl een stichting die als doel heeft het aanwezige ITtalent voor het Noorden te behouden.

 • Consortium Biologische Landbouw

  De afgelopen decennia is de land en tuinbouw sterk gericht geweest op kostenverlaging en productieverhoging. Door de snelle professionalisering en inzet van steeds geavanceerdere machines, een toenemend gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en krachtvoer is er een drastische kostenverlaging en productieverhoging gerealiseerd. Deze ontwikkeling in Nederland is ten koste gegaan van biodiversiteit, het milieu, kwaliteit van drinkwater en de aantrekkelijkheid van het landschap. In de loop van de tijd is ook door de verstedelijking en de afname van de agrarische beroepsbevolking een ruime afstand ontstaan tussen boeren en burgers.

 • Consortium Melkvee & Business

  Het Consortium Melkvee Business richt zicht op het versterken van het imago van de agrofoodsector in Friesland, Flevoland en Foodvalley. Hieronder valt het focussen op goed werkgeverschap in de breedste betekenis van dit begrip, het realiseren van aantrekkelijk en actueel beroepsonderwijs met gebruikmaking van elkaars expertise, faciliteiten en netwerken.

 • Consortium UU- ROCMN - HU

  nbsp

 • CoVE T-Shore Denmark

  nbsp

 • CPIFP Bajo Aragón

  nbsp

 • CPIFP Pirámide

  nbsp

 • Creative Lab

  Voldoen aan groeiende vraag naar excellente kleermakers.

 • Cristina Marin

  nbsp

 • Cyber@Work

  ROC Friese Poort heeft het initiatief CyberWork opgericht met als doel dat studenten veilig kunnen functioneren in de digitale wereld. In alle beroepsopleidingen wordt er aandacht besteed en cyber security.

 • Cyberchef

  Bij Cyberchef worden ondernemers geholpen om hun digitale veiligheid te verbeteren. Cyberchef is opgezet door Gemeente Amersfoort samen met ROC Midden Nederland. Studenten van het ROC Midden Nederland brengen samen met de ondernemer de digitale huishouding in kaart en leveren uiteindelijk een rapport op.

 • Cybernetwerk Utrecht

  Cybernetwerk Utrecht is een samenwerkingsverband dat midden en kleinbedrijf in de stad Utrecht en regio bewust wil maken van de risicos die cybercriminaliteit voor de bedrijfsvoering kunnen vormen.

 • D-care lab

  Voorheen Practoraat Zorg Sensor technologie DCare Lab vormt een uniek onderzoeks en opleidingscentrum. .

 • Daar Brandt Nog Licht: Leren en innoveren voor de energietransitie in Brabant

  De PPS Daar Brandt Nog Licht wil een duurzame samenwerking aangaan rondom leren en innoveren voor de energietransitie in Brabant. De opleiders en hun partners uit het bedrijfsleven willen regiooverstijgend in Brabant voldoende en goed gekwalificeerde professionals opleiden voor de energietransitie.

 • DAATLAB

  DAATLAB is een opleidingsprogramma van DAAT waar werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkgevers samen worden gebracht. Binnen het werkleertraject worden de deelnemers opgeleid tot administratief dataanalist.

 • Data competence center d'ROOT

  Met dROOT heeft het bedrijf een vernieuwend concept gerealiseerd dat veel meer biedt dan alleen de veilige en betrouwbare opslag van data en snelle verbindingen. Zo werken wetenschappers, scholen, studenten en bedrijven samen..

 • Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven

  De Data en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een platform waar overheden, private partijen, kennisinstellingen en burgers samenwerken aan de ontwikkeling van evidence based ontwerpprincipes voor gezond stedelijk leven.

 • DC Tech

  Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Duurzame Chemische Technologie streeft naar een betere aansluiting van techniekonderwijs in het mbo op regionale ontwikkelingen in de techniek.

 • dcypher

  Dcypher is het cybersecurity samenwerkingsplatform voor onderzoek en innovatie in Nederland. De missie van dcypher is het verdiepen en verbreden van de ontwikkeling en toepassing van expertise op het gebied van cybersecurity. Met als doel om een hoogwaardige autonome kennispositie in Nederland te ontwikkelen om de maatschappelijke en economische kansen van digitalisering veilig te kunnen verzilveren. .

 • De Buurtverbinding: de mbo-er Sociaal Werk in het sociaal domein

  Studenten mbo en hbo worden opgeleid in een innovatieve leeromgeving, een lab, waarin praktijk en opleiding met elkaar zijn verbonden.

 • De Circulaire Sprong

  De Circulaire Sprong is een consortium van mkbintermediairs, kennisinstellingen en overheden met als doel een praktijkonderzoekgerichte bijdrage te leveren aan de industrile circulaire transitie.

 • De Duurzaamheidsfabriek

  De Duurzaamheidsfabriek biedt, met zijn unieke dynamiek en faciliteiten, ruimte aan innoveren en een leven lang ontwikkelen. Bedrijven uit de regio en daarbuiten zijn nauw betrokken bij de fabriek en maken gebruik van de faciliteiten om hun medewerkers op te leiden, voor kennisdeling en ontmoeting en als inspirerende setting voor hun innovatieve projecten.

 • De Gasfabriek - Business Innovation Campus

  Op de Business Innovation Campus komen ondernemers, onderwijs, studenten en overheid samen. Hier worden nieuwe businessmodellen, producten en diensten met veelal schaalbare ITTech, ontwikkeld.

 • De nieuwe medewerker in de VVT

  De Nieuwe Medewerker in de VVT bereidt reguliere studenten, zijinstromers, herintreders in het mbo en zorgmedewerkers voor op de VVT Verpleeg en Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties van nu en in de toekomst en zorgt ervoor dat zij zich continue blijven ontwikkelen. .

 • De Riverboard

  De Riverboard is een samenwerking tussen ondernemers, gemeenten, provincie, onderwijs en maatschappelijke instellingen die een boost willen geven aan de welvaart en het welzijn van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

 • De Rotterdamse Plus

  Het onderwijsprogramma De Rotterdamse Plus heeft als doel meer medewerkers met een mboniveau 2 opleiding een plek te geven in de verpleeghuiszorg in de regio Rotterdam.

 • De Techniek Academie

  De Techniek Academie is een leerwerktraject, waarbij studenten drie dagen per week bij een bedrijf werkzaam zijn en twee dagen op de academie doorbrengen.

 • De Technische 2.0.

  Vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van duurzaam en innovatief bouwen voor vakmensen.

 • De Technische Toekomst

  Het doorontwikkelen van De Technische richting een specialistisch centrum voor innovatie en beroepsonderwijs learning community voor de gebouwde omgeving van de toekomst opdat er blijvend goed gekwalificeerde vakkrachten worden opgeleid middels een flexibel, modulair en interdisciplinair onderwijsmodel.

 • De Vitaliteitscampus

  De Vitaliteitscampus heeft tot doel het realiseren van wendbaar en toekomstbestendig mboberoepsonderwijs dat Tshaped professionals opleidt of bijschoolt op het gebied van Sport Bewegen en Zorg Welzijn, zodat deze beter aansluiten bij de vragen van het werkveld en de behoefte en vraagstukken vanuit de maatschappij.

 • Deventer Informatiestad

  Deventer Informatiestad is een organisatie voor en door bedrijven in de Deventer informatiesector. Samen werken zij aan meer business en werkgelegenheid.

 • DGTL District

  Voor Flevolandse werkgevers is DGTL District het platform waarin zij hun langetermijn HRvraagstukken rond ICTfuncties aanpakken vanuit de gezamenlijke ambitie om personeel te vinden en te binden, en te behouden voor Flevoland.

 • Diana Culescu

  nbsp

 • Digilab Flevoland

  Website www.digilabflevoland.nl Emailadres infodigilabflevoland.nl.

 • Digilab Regio FoodValley

  Website www.digilab.nl Emailadres infodigilab.nl.

 • Digital District Zwolle

  Digital District Zwolle is een netwerk van IT professionals, overheidsinstellingen en onderwijsinstellingen. Er worden events, thema bijeenkomsten en kennis sessies georganiseerd om persoonlijke ontwikkeling te versnellen en samenwerking te stimuleren.

 • Digital Factory Composites

  DFC gelooft in de duurzame en circulaire productie van composieten. Alle materialen moeten uiteindelijk worden hergebruikt en gerecycled. Om dit te bereiken zullen we disruptief moeten werken. Daarbij staan de principes van de digitale onderneming centraal.

 • Digital Industry Boost

  Digital Industry Boost zet zich in om de gerichte digitalisering van het mkb in de kennisintensieve maakindustrie in NoordBrabant te bevorderen. .

 • Digital Innovation Hub for Cloud Based Services

  nbsp

 • Digital Operations Centre

  Digital Operations Centre is een publiekprivaat samenwerkingsprogramma van ROC Mondriaan, bedrijven, gemeenten, TU Delft, HBO, VO en brancheorganisaties. Het project richt zich op het opleiden van de future technician in High Tech en ICT.

 • Digital Society Hub

  De Digital Society Hub is een innovatiewerkplaats van de Hanzehogeschool Groningen. Het is een innovatiewerkplaats waar studenten, docenten, onderzoekers en ondernemers met elkaar werken aan de nieuwste technologische ontwikkelingen. .

 • Digital Society School

  De Digital Society School is een onderwijsvorm binnen de Hogeschool van Amsterdam, waarbij studenten samen met onderzoekers en bedrijven werken aan digitale oplossingen voor problemen in de samenleving.

 • Digital Twins lab

  Het lab werkt in samenwerking met Provincie Utrecht aan slimme opbouw en inzet van digital twins. Het doel van het lab is om op een methodische wijze kennis rondom digital twins te verrijken en in te zetten om meer bewustzijn te genereren onder docenten, onderzoekers, studenten en de beroepspraktijk.

 • Digitale Academie Noord-Nederland

  Digitale Academie NoordNederland is een online platform waar alle opleidingen digitale vaardigheden uit NoordNederland een plek kunnen krijgen,.

 • Digitale Werkplaats Arnhem Nijmegen (DWAN)

  In de Digitale Werkplaats Arnhem Nijmegen DWAN wordt het MKB ondersteunt in digitalisering en bedrijfsprocessen, door studenten vanuit het MBO, HBO en WO.

 • Digitale Werkplaats Brightlands

  Website www.mkbdatalablimburg.nl Emailadres infodigitalewerkplaatsen.nl.

 • Digitale Werkplaats Drenthe

  Website www.digilinkdrenthe.nl Emailadres edwin.elferinknhlstenden.com.

 • Digitale Werkplaats Fryslan

  Website www.digitalewerkplaats.frl Emailadres harjan.jalvinghnhlstenden.com.

 • Digitale Werkplaats Midden- & Zuidoost-Brabant

  Website www.mijnbedrijfdigitaliseren.nl Emailadres infomijnbedrijfdigitaliseren.nl.

 • Digitale Werkplaats Noordoost Brabant (dwnob)

  De Digitale Werkplaats NoordoostBrabant is een digital agency, gevestigd in het voormalig Grasso gebouw te sHertogenbosch. De Digitale Werkplaats is de plek voor digitaliseringsvraagstukken vanuit het MKB. Studenten, docenten en mkbondernemers werken samen aan data of automatiseringsvraagstukken. Je krijgt als mkber praktische adviezen over het inzetten van data enof automatisering in uw bedrijfsvoering. Zo wordt je een stap verder geholpen in de digitale wereld.

 • Digitale Werkplaats Stedendriehoek

  Website www.digitalewerkplaatsstedendriehoek.nl Emailadres infodigitalewerkplaatscleantech.nl.

 • Digitale Werkplaats Twente

  Website www.digitalewerkplaatstwente.nl Emailadres infodigitalewerkplaatstwente.nl.

 • Digitale Werkplaats Utrecht

  Website www.mkbwerkplaatsutrecht.nl Contact httpsmkbwerkplaatsutrecht.nlaanmelden .

 • Digitale Werkplaats West Brabant

  Website www.digiwerkplaatsmkb.nl Emailadres infodigiwerkplaatsmkb.nl.

 • Digiwise

  Digitalisering heeft steeds meer impact op de maatschappij. Hiervoor is het noodzakelijk als MBO ICT de verbinding te maken met het bedrijfsleven en de maatschappij om de kennis en vaardigheden o.h.g.v. digitalisering te verbeteren.

 • DNA Next

  nbsp

 • DOC (Drechtsteden Ondernemers Centrum)

  Het doel van DOC is het ondernemerschap in de Drechtsteden te stimuleren en te ondersteunen. Hierin staat triple helix samenwerking tussen Overheid, Onderwijs en Ondernemers centraal.

 • Dockwize

  Dockwize is er voor degene die vernieuwt. Voor wie uitziet naar een volgende stap. Wij bieden programmas aan voor studenten, startups en innovators. Zorgen voor huisvesting, een thuisbasis van waaruit jonge ondernemers kunnen groeien. We organiseren events om het netwerk te verbinden en te versterken. We kennen de snelste weg naar financiering en zien onderzoek en onderwijs als een hulpmiddel bij vooruitgang. We versnellen in de route naar innovatie en vernieuwing, met name in de transities rondom, voedsel, water en energie. Daadkrachtig en in verbinding met onze partners. Directe impact op het Zeeuwse innovatievermogen en de Zeeuwse economie, voelbaar en zichtbaar. Als regisserende aanjager in het innovatieve ecosysteem van Zeeland.

 • DUDOC XP

  Dudoc XO richt zich op het verhogen van de instroom van studenten en personeel in de technieksector in NoordHolland.

 • Dutch Circular Polymer Valley

  Dutch Circular Polymer Valley is een samenwerkingsverband van overheden, bedrijven en kennisinstellingen in Regio Zwolle. Samen met ondernemers stimuleren wij innovaties en samenwerking om het aandeel gerecycled kunststof materiaal te laten stijgen. Ons doel is om een circulaire, toekomstbestendige en concurrerende kunststofsector te realiseren.

 • Dutch Game Garden

  Dutch Game Garden is een netwerkorganisatie voor de game industry. Door middel van betaalbare studios, evenementen, advies en matchmaking ondersteunt de Dutch Game Garden entrepreneurs in de game industry.

 • Dutch Growth Factory

  Dutch Growth Factory versnelt jouw ideen naar de markt. Hierbij richt Dutch Growth Factory zich op de ontwikkeling van digitale en circulaire producten en productieprocessen voor regionale en internationale maakbedrijven scaleups, mkb, multinationals. Samen met koplopers realiseren wij doorbraken. .

 • Dutch Innovation Park

  Het Dutch Innovation Park is de plek in de Randstad waar digitale vernieuwers zich inzetten voor de maatschappij. Dezebusiness driven regiocampus in ZuidHollandstimuleert en faciliteertontmoeten, open innoverenen eenleven lang ontwikkelen.

 • Dutch Optics Centre

  Het stimuleren en ontwikkelen van de Nederlandse industrie tot wereldmarktleider op het gebied van optica en optomechatronica.

 • Duurzaam Coöperatief Ondernemen/ Food Focus

  Duurzame verdienmodellen in de foodketens in de regio Zuidwest Drenthe.

 • Duurzame en slimme mobiliteit bij schadeherstel, personenwagens en bedrijfswagens

  De huidige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en elektrificatie, vragen om nieuwe kennis en vaardigheden bij studenten en medewerkers ten opzichte van die van de conventionele mobiliteitssector benzineautos. Er is momenteel sprake van een kwantitatieve en kwalitatieve mismatch er zijn te weinig goed opgeleide medewerkers voor de automotive branche.

 • Duurzame inzetbaarheid Brainport Regio Eindhoven - meer duurzame kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

  Met het programma Duurzame Inzetbaarheid Brainport Regio worden bedrijven, onderwijs en overheden uit het ecosysteem samengebracht en wordt de mismatch in ongeschoold en laaggeschoold werk aangepakt.

 • Economie071

  Het doel van Economie071 is het versterken van de economie in de Leidse regio. Er wordt samengewerkt met zes gemeenten, ondernemersverernigingen en onderwijs en kennisinstellingen. Er zijn concrete projecten zoals de Stagewijzer071, ICT Praktijk Academie Leidse regio en Human Capital Actieplan Leidse regio.

 • ECoVEM - European Center of Vocational Excellence in Microelectronics

  nbsp

 • Educating people for the future of smart agri business

  Educating people for the future of smart agri business zet zich in voor voor een betere aansluiting tussen het mboonderwijs en de arbeidsmarkt om ervoor te zorgen dat afgestudeerde studenten direct effectief inzetbaar zijn op de agrarische arbeidsmarkt.

 • EE4M

  nbsp

 • Energietransitie Regio Zwolle

  Samenwerking aan LLOoplossingen om de energietransitie mogelijk te maken in Regio Zwolle. Betreft een samenwerking vanuit mbohbowo met bedrijven in de bouw en installatie en de sectortafels in Regio Zwolle.

 • Energy Switch

  Energy Switch.

 • EnTranCe, Centre of Expertise Energy

  Entrance Centre of Expertise Energy wil de overgang naar een schone en betaalbare energievoorziening versnellen.

 • Entree in Beweging

  Met EiB wordt de ontwikkelde slagkracht in en om de groene sector uitgebreid naar alle uitstroomrichtingen.

 • Entree leert op de werkplek

  Entree leert op de werkplek is gericht op de samenwerking tussen de docenten en Entree studenten en bedrijven en instellingen in de regio. Het doel is het creren van een sluitend onderwijs en begeleidingsaanbod voor Entree studenten. Daarmee stijgt de kans op een duurzame plek op de arbeidsmarkt. .

 • Equestrum

  Ondernemers, onderwijs en overheid, o.a. de gemeente MiddenDelfland, werken intensief samen aan kennisontwikkeling en innovatie voor de hippische sector. .

 • Equestrum Campus

  In de Stichting Equestrum werken sinds 2016 bedrijven, onderwijs en overheden in de regio RijnmondHaaglanden samen aan innovatie en talent in de hippische sector. De focus ligt op paardenwelzijn en het meetbaar maken daarvan meten weten, n van de grootste uitdagingen voor deze mooie internationale sector van topsport en recreatie. De kennis en competenties van de studenten moeten aansluiten op deze behoefte van de sector.

 • Erasmus Centre for Data Analytics and AI

  Erasmus Centre for Data Analytics is a flagship centre for crossdisciplinary insight based at the Erasmus University Rotterdam. We aim to explore data analytics, artificial intelligence and digital transformation with the goal of developing solutions to .

 • ESPEQ Opleidingen

  Praktijkgerichte BBL opleidingen voor de toppers die de bouw, tegelzet of schildersbranche in willen. Schrijf je in en ga direct aan het werk.

 • Essi Mäkinen

  nbsp

 • Estonian Association of Water Utilities

  nbsp

 • EULEP

  nbsp

 • European Medicines Agency

  nbsp

 • European Open Design School for Sustainable Regional Development

  nbsp

 • European Platform Urban Greening

  nbsp

 • European Platform Urban Greening Czechia

  nbsp

 • European Platform Urban Greening Denmark

  nbsp

 • European Platform Urban Greening Finland

  nbsp

 • European Platform Urban Greening Netherlands

  nbsp

 • European Platform Urban Greening Romania

  nbsp

 • European Platform Urban Greening Spain

  nbsp

 • EUVECA

  nbsp

 • Ewa Haaglanden

  Ewa Haagland heeft als doel om de arbeidsparticipatie van jongeren uit de entreeopleiding van ROC Mondriaan, en andere mensen met een afstand tot werk, te bevorderen en zo te zorgen voor goede kandidaten voor de bedrijven in de regio.

 • EXCEED

  nbsp

 • EXCELLENT ADVANCED MANUFACTURING 4.0

  nbsp

 • Excellent Vastgoedonderhoud

  Excellent Vastgoedonderhoud richt zich op het opleiden van voldoende studenten vastgoedonderhoud voor de arbeidsmarkt van morgen.

 • Expertise Centrum Applied Artificial Intelligence

  Binnen de HvA gebeurt al veel op het gebied van Artificile Intelligentie. Het Centre of Expertise in oprichting bestaat uit verscheidene labs, waar onderzoek wordt verricht op het snijvlak van AI en een toepassingsgebied.

 • Expertisecentrum Maatschappelijke innovatie

  Hogeschool Rotterdam heeft het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie EMI opgericht om de wicked problems op te pakken. En samen met studenten, docenten en partners van Zuid, te werken aan innovatieve oplossingen voor die uitdagingen.

 • Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT)

  Het expertisecentrum van Innovatieve Zorg en technologie draag bij aan een toekomstbestendige, met technologie ondersteunde zorgpraktijk.

 • Expertiselab voor Precisietechniek

  Korte omschrijving Het Expertiselab voor Precisietechniek kortweg ECP is thans gehuisvest binnen de RDMcampus, maar zal op korte termijn haar intrek nemen in het voormalige ONSgebouw in Schiedam. Vanuit die locatie worden in het kader van LLO diverse BBLopleidingen verzorgd, vindt her om en bijscholing plaats en zal het ECP dienen als kenniscentrum op het gebied van precisietechniek sector Metaalbewerken. .

 • Extra Strong

  Extra strong richt zich op een betere aansluiting van onderwijs en praktijk in de sector zorg en welzijn. .

 • FEA-VEE

  nbsp

 • Fedecom Academy

  OOM, FME.

 • FICA (Food Inspiration Community Amsterdam)

  Bedrijven hebben behoefte aan innovatieve bedrijfscultuur waarin medewerkers openstaan voor vernieuwing. Het onderwijs heeft innovatieve bedrijven nodig om studenten en docenten leerzame praktijkopdrachten te bieden. Uit deze behoeftes is FICA in 2016 ont.

 • Fieldlab CAMINO

  In Fieldlab CAMINO staat het meten van de status van infrastructuur met behulp van sensoriek en gegevensanalyse centraal. .

 • Fieldlab CAMPIONE

  Het doel van een fieldlab is radicaal onderhoud voor chemiebedrijven 100 voorspelbaar maken.

 • Fieldlab CONNECTIVITYLAB

  Het Innovation Center Connected Solutions, ICCS, is de opvolger van de proeftuin 5Groningen. Het ICCS werkt samen met partners aan innovatieve toepassingen met de nieuwste communicatietechnologie voor ondernemers, organisaties en overheden.

 • Fieldlab Docklab

  Docklab zoekt in cocreatie naar digitale oplossingen voor de taaie problemen binnen de energietransitie en wereldwijde supply chains. Onze technische gereedschapskist omvat de ABC van emerging technologies, te weten AI, Blockchain en Connected IoT en onze oplossingen onderscheiden zich door hun collaboratieve business modellen.

 • Fieldlab for Automated Composites, Metal Manufacturing and Maintenance (ACM3)

  ACM3 ondersteunt bedrijven bij de ontwikkeling van systemen, die zijn gemaakt van composiet enof metaal.

 • Fieldlab Industrial Robotics

  nbsp

 • Fieldlab Industrial Robotics (FIR)

  Ontwikkeling door onderzoek, verspreiding door bijdragen aan opleiden en kwaliteitsborging door persoonscertificering van kennis op het gebied van industrile robotica.

 • Fieldlab MultiMateriaal 3D Printen (MultiM3D)

  Het Fieldlab werk aan het opzetten van nieuwe waardeketens waarin mono en multimateriaal 3D printen een belangrijke rol spelen, zoals bijvoorbeeld in de high tech industrie en de medische sector. .

 • Fieldlab PracTICe (van beving naar binding)

  Httpswww.alfacollege.nl.

 • Fieldlab Robotica NH

  Fieldlab Robotica NH richt zich op de opgave om de uitstroom van goed opgeleide mbotechnici in het komende decennium te vergroten in de regio ZaanstreekWaterland.

 • Fieldlab Robotics

  Field Lab Robotics is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van industrile robotisering in Limburg.

 • Fieldlab Samen

  SAMEN legt de link tussen technische en sociale innovatie. Waar technische innovatie meer gaat over nieuwe kenniscreatie, gaat sociale innovatie over het herkennen, verwerven, integreren en toepassen van deze nieuwe kennis.

 • Fieldlab Smartmaintenance Techport

  In het Fieldlab Smart Maintenance Techport werken producenten, onderhoudsfirmas, toeleveranciers en kennisinstellingen sinds 2018 aan het voorspelbaar maken van faal en slijtgedrag van onderdelen van industrile installaties .

 • Fieldlab SMASH

  Slim onderhoud op afstand is voor de maritieme sector een nobrainer. Wanneer je onderhoud van schepen, maritieme installaties en onderdelen 100 voorspelbaar kan maken voor beheerders aan de wal zijn de voordelen evident. .

 • Fieldlab Zephyros

  Dit initiatief verenigt de Nederlandse offshore windsector industrie, onderwijs en kennisinstituten in het bereiken van betere prestaties van offshore windenergie.

 • FIWARE iHub

  FIWARE labs zitten over de hele wereld. In FIWARE labs worden lokale digitale bedrijven geholpen bij het meegaan in de digitale economie. In Nederland is er n FIWARE lab onder de stichting Future City. Hierbij zijn zowel gemeenten als bedrijven betrokken.

 • Flevoland Circulair in Denken Leren en Doen

  Flevoland Circulair in Denken en Doen gaat aan de slag met de Circulaire transitie van het bedrijfsleven en de gebouwde omgeving. Voor de ontwikkeling van de arbeidsmarkt naar circulariteit zijn algemene circulaire competenties van belang. De circular skills zijn om deze reden een onderdeel van het programma Circulaire Regionale Economie. Deze skills zijn onderdeel van alle opleidingen binnen het ROC van Flevoland en kunnen d.m.v. het consortium ingevoerd worden via Talentontwikkeling met wetenschap en techniek in de kinderopvang en PO. De beroepen kennen hun eigen invulling van circulair denken en doen. Dit consortium zorgt ervoor ook de vak specifieke competenties voor de vliegtuig industrie, de bouw en handel en ondernemen een goede plaats krijgen. .

 • Flevoland Circulair in Denken, Leren en Doen

  Flevoland Circulair in Denken en Doen gaat aan de slag met de Circulaire transitie van het bedrijfsleven en de gebouwde omgeving. Voor de ontwikkeling van de arbeidsmarkt naar circulariteit zijn algemene circulaire competenties van belang. De circular skills zijn om deze reden een onderdeel van het programma Circulaire Regionale Economie. Deze skills zijn onderdeel van alle opleidingen binnen het ROC van Flevoland en kunnen d.m.v. het consortium ingevoerd worden via Talentontwikkeling met wetenschap en techniek in de kinderopvang en PO. De beroepen kennen hun eigen invulling van circulair denken en doen. Dit consortium zorgt ervoor ook de vak specifieke competenties voor de vliegtuig industrie, de bouw en handel en ondernemen een goede plaats krijgen. .

 • Flexible Manufacturing

  Door de toenemende eisen van afnemers moeten fabrikanten van hightech producten steeds vaker verschillende en complexe producten, met laag volume, tegen zo laag mogelijke kosten produceren. .

 • Floating Farm

  nbsp

 • Flow Center of Excellence

  Flow Center of Excellence FCoE biedt een platform om innovatie en educatie te faciliteren, te ondersteunen en waar mogelijk ook te verbinden. .

 • Folkhälsan i Korsholm

  nbsp

 • Fontys Centre of Expertise HTSM

  Fontys Centre of Expertise High Tech Systems and Materials HTSM verbindt hoger beroepsonderwijs aan het bedrijfsleven. Samen doen we onderzoek en ontwikkelen we innovatieve technologien, waarvan onderwijs n bedrijfsleven beter worden. .

 • Fontys CoE Inclusive Society

  nbsp

 • Fontys ICT InnovationLab

  Het Fontys ICT InnovationLab is een hybride leeromgeving met ruimte voor het experiment en voor het verkennen van alle mogelijke ideen voor praktijkgerichte onderzoeksvragen binnen het ICTdomein. In hybride teams werken studenten, docenten, Lectoraten, .

 • Fontys Kenniscentrum Applied AI for Society

  Het Kenniscentrum Applied AI For Society verenigt de brede expertise van Fontys op het vlak van toegepaste AI. Binnen het centrum komen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven samen en werken we aan een toekomst waarin AI betrouwbaar, duurzaam en veilig ingezet wordt en bijdraagt aan een positieve impact op onze samenleving en beroepspraktijk.

 • Food & Proces Tech Campus

  Een opleidingsplek waar de nieuwe BOL 2 en BOL 3 opleiding foodoperator AB, met theorie en praktijklessen wordt gegeven.

 • Food Academy Nijkerk

  Food Production Cluster wil samen met studenten en bedrijven in Nijkerk en omgeving de vooruitzichten van duurzame voeding wereldwijd verbeteren.

 • Food Innovation Academy

  In de Food Innovation Academy werken bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen. We innoveren, creren, inspireren en leggen verbindingen rondom de themas food, health en technology. Met elkaar vormen we ht kennis en innovatiecentrum van de levensmiddelenindustrie in de regio RotterdamDen Haag. Ons doel De foodsector blijvend te kunnen voeden met vakmensen, kennis en innovaties.

 • Food Innovation Academy

  De Food Innovation richt zich op het ontwikkelen van een lerend werken mboopleiding Levensmiddelentechnologie in nauwe samenwerking tussen MBO, HBO en bedrijfsleven. .

 • Food Lab Zeeland

  Een betere afstemming van het Zeeuwse horecaonderwijs op de behoefte van het Zeeuwse bedrijfsleven.

 • Foodlab Limburg

  Foodlab Limburg is een samenwerking van bedrijven in de food en hospitalitysector, de provincie en het mboonderwijs in Limburg. Het Foodlab enthousiasmeert en leidt studenten op voor een carrire in de levendige horeca en foodbranche. .

 • Freshteq.nl

  Freshteq staat voor Smart Industry in de internationale tuinbouw. Digitale technologie biedt ook voor de tuinbouw volop innovatieve mogelijkheden. Dit fieldlab onderzoekt hoe digitalisering in de kas een plek kan krijgen. .

 • Fruit Tech Campus

  De Fruit Tech Campus maakt werk van de vernieuwing van fruitonderwijs Zo kunnen we de beschikbaarheid van voldoende talent met de juiste kennis en kunde voor onze fruitsector verhogen.

 • Future Care Labs Amersfoort

  In het Future Care Lab in Amersfoort kan iedereen ervaren hoe zorgtechnologie bij kan dragen aan meer eigen regie. Zo krijgen studenten en zorgprofessionals hier de kans te leren om technologie toe te passen in hun werk en het gebruiksgemak over te dragen aan clinten en hun sociale omgeving.

 • Future Care Labs Utrecht

  ROC Midden Nederland heeft aan de Vondellaan in Utrecht de Future Care Labs ontwikkeld. Dit zijn drie Labs het Learning lab, het Technology lab en het Experience Lab. Met het leren in de Labs wordt zorgtechnologie in het DNA van de zorg en welzijnsopleidingen geplaatst. In de Labs kunnen onze studenten en de huidige zorg en welzijnsprofessionals kennis maken met de zorg en de nieuwe technologien.

 • FutureTec

  FutureTec draagt bij aan innovatief techniek onderwijs voor de Hightech Maakindustrie door een sterk en duurzaam ecosysteem te creren. Tevens geeft FutureTec invulling aan het Leven Lang Ontwikkelen van medewerkers.

 • G-rond

  Grond Groningen Rond is een uniek programma op initiatief van het Alfacollege om de circulaire economie in het Noorden aan te jagen vanuit de creatieve en maakindustrie. Dit doet Grond in samenwerking met 26 bedrijvenpartners, provincie, gemeente, Noorderpoort en Hanzehogeschool.

 • Gas erop! Samenwerken aan de energietransitie.

  Het project Gas erop Samen werken aan de energietransitie richt zich op reskilling en upskilling van ervaren medewerkers binnen een installatietechnisch bedrijf.

 • Gastvrijheidseconomie Fryslân

  Begin 2021 zijn Friesland College en ROC Friese Poort gestart met het programma, dat onderdeel is van het provinciaal actieplan Toekomstbestendige Banen. Binnen deze actielijn wordt gewerkt aan het vinden, binden, boeien en behouden van medewerkers in de gastvrijheidssector.

 • Gebouwde Omgeving Limburg

  Door Gebouwde Omgeving Limburg GOL wordt de medewerker van de toekomst voor de Limburgse bouwsector opgeleidbijgeschoold op basis van een hybride model.

 • GeLUK: Gezonde Leefomgeving Utrecht Kennisconsortium

  Het Gezonde Leefomgeving Utrecht Kennisconsortium GeLUK zet zich in om de transitie naar een gezonde en duurzame leefomgeving in de regio Utrecht te versnellen. .

 • Generation Food

  Generation Food richt zich op het opleiden van studenten voor de foodbranche van de toekomst. Hierbij wordt met name ingezet op het creren van betere matches tussen vraag en aanbod van personeel in een branche waarbinnen de scheidslijnen tussen de verschillende foodsectoren aan het vervagen zijn. .

 • Generation Hospitality

  Met het programma Generation Hospitality gaat Noorderpoort samen met de sector in Groningen bijdragen aan het versterken, doorontwikkelen en de groei van de vrijetijdseconomie in Groningen en NoordDrenthe.

 • Geodesi en Geo-ICT: Versterking van de geosector door samen op te leiden

  Het projectvoorstel Geodesi en GeoICT van het ROC Midden Nederland is gericht op het verbeteren van de in en uitstroom van personeel in de Geodesi en GeoICT branche. De sector heeft behoefte aan meer en beter opgeleid personeel. De kennis en competenties van de studenten moeten aansluiten op de behoefte van de sector. .

 • Gezond Stedelijk Leven

  Het project Gezond Stedelijk Leven is een crossover samenwerking tussen verschillende colleges van ROC Midden Nederland de colleges Gezondheidszorg, Welzijn, Sport en Beauty en hun praktijkpartners in de regio. Het doel is om professionals op te leiden voor de integrale gezondheidszorg van de toekomst en gezamenlijk de vitaliteit van de samenleving te bevorderen.

 • GIVE - Governance for Inclusive Vocational Excellence

  nbsp

 • GO2

  GO2 richt zich op het aanpakken van de mismatch op de arbeidsmarkt van de sierteeltsector in de regio Aalsmeer.

 • GOA Leidingtechniek

  BOUWENDNEDERLAND.

 • GOBouw

  GOBouw richt zich op het uitwerken en implementeren van innovatieve oplossingen in de bouw.

 • Goed leven met dementie i.o.

  Het aantal mensen met dementie in Nederland neemt sterk toe. Een groot deel van hen woont thuis. In onze omgeving krijgen we dus steeds meer te maken met dementie. Niet alleen de toekomstige professionals in de zorg, maar ook binnen de familie, vriendenkring, in de wijk, bij een vereniging of in winkels. Binnen het lectoraat Goed Leven met Dementie vinden we het belangrijk dat er naast de uitdagingen die dementie met zich meebrengt, ook aandacht is voor wat er wl kan. Aandacht voor behoud van autonomie, inclusie, participatie, waardigheid, welbevinden en zingeving. We doen praktijkgericht onderzoek en verbinden dit met het onderwijs. Zo kunnen toekomstige professionals de meest recente onderzoeksbevindingen meenemen in hun professionele ontwikkeling. Op deze manier dragen we bij aan een goed leven met dementie.

 • Good practice Zuyd-UM-Vista-Leo loopbaan

  nbsp

 • GOSPODARSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - US?UGOWE „KOWALSKI”

  nbsp

 • Governance of Urban Transitions i.o.

  The world is rapidly urbanising. At the same time, the relationship between citizens and city management is changing. How do we deal with diversity and inequality and ensure social mobility, security, participation opportunities and sufficient housing Together with urban parties, the Centre of Expertise for Governance of Urban Transitions conducts practiceoriented research based on social issues and new forms of governance that reflect the transitions the city is facing.

 • GPX Buurt Energie Platform

  GPX groepsmeter verbindt individuele meters tot een groep die elkaar sociaal kennen straten bijvoorbeeld. Door groepen te rijgen wordt een BuurtEnergiemeter mogelijk.

 • Green Chain NH

  Green Chain NH zet zich in om de innovatieslagkracht van de agrisector in NoordHolland te bundelen en te versterken.

 • Green Engine Technology

  Green Engine Technology richt zich op het beter voorbereiden van afgestudeerden op nieuwe duurzame ontwikkelingen in de verbrandingsmotorensector. .

 • Green PAC

  Green PAC is een open innovatiecentrum voor groene kunststoffen, vezels en composieten. Green PAC initieert en faciliteert businessdriven kennisontwikkeling. Binnen Green PAC wordt toegepast onderzoek gedaan, kennis ontwikkeld en worden versnelde innovaties gerealiseerd door een unieke samenwerking tussen hogescholen, universiteiten en bedrijven in de kunststofindustrie. .

 • Green Tech Campus MRA

  De Green Tech Campus MRA zet zich in om grote uitdagingen zoals woningmarkt, arbeidstekorten, verkeersproblemen en klimaatverandering aan te pakken. .

 • Greenbiz-MBO

  Greenbiz richt op het ontwikkelen en implementeren van een nieuw curriculum op MBO4 niveau in het licht van de energietransitie BOL. Dit curriculum is bedoeld om vakmensen op te leiden die mede vorm geven aan de energietransitie evenals commercile en backoffice functionarissen De energietransitie is een omvangrijke en ambitieuze operatie met veel kansen voor niet alleen technische maar ook voor technischcommercile vaklieden op MBO4 niveau.

 • Greenlab

  nbsp

 • GREENOVET - European VET Excellence Platform for Green Innovation

  nbsp

 • GREENOVET - European VET Excellence Platform for Green Innovation (Austria)

  nbsp

 • GREENOVET - European VET Excellence Platform for Green Innovation (Finland)

  nbsp

 • GREENOVET - European VET Excellence Platform for Green Innovation (North-Macedonia)

  nbsp

 • GREENOVET - European VET Excellence Platform for Green Innovation (Portugal)

  nbsp

 • Greenport Horti Campus (GHC)

  De Greenport Horti Campus GHC zet zich in om uitdagingen van digitalisering en energietransitie aan te gaan. .

 • GreenTechNHN

  Vakmanschap in de agrotechniek .

 • Greenwise Campus

  WE ARE GREENWISE Greenwise Campus is ht regionale kennisknooppunt. Hier komen kennis, onderwijs en bedrijvigheid samen en geven richting aan een slimme en duurzame toekomst voor een vitale regio. Dat doen zij vanuit n gezamenlijke innovatieagenda en op verschillende aantrekkelijke hybride omgevingen in de regio. Greenwise Campus is een initiatief van NHL Stenden, Drenthe College, Rijksuniversiteit Groningen, Provincie Drenthe en gemeente Emmen. En is n van de voorbeeldprojecten van Universiteit van het Noorden.

 • Groen Centre of Expertise

  Groen Centre of Expertise richt zich op systeemtransitie in de groene sector. Het groene domein vraagt om verandering in denken en gedrag, gebruik van nieuwe technologien en nieuwe vormen van samenwerken. .

 • Groen Centrum voor Innovatief Vakmanschap 2.0

  Het Civ 2.0 is de gezamenlijke voortzetting van de eerste generatie groene Civs Tuinbouw Uitgangsmaterialen, Agri Food en het mbogedeelte van Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving, de groene hotspots, meeting points en andere groene praktijkcluster.

 • Groene Hotspot Houten

  Groene Hotspot Houten is een learning community voor hoveniers, groenbedrijven en urban greeners. Van studenten en docenten aan de groene opleidingen, tot professionals uit het bedrijfsleven en overheid. .

 • Groene transitie in Water, Chemie en Food

  Groene transitie in Water, Chemie en Food zet zich in voor de groene transitie bij watertechnologie, chemie en food. .

 • GroenvermogenNL

  GroenvermogenNL .

 • Groningen Digital Business Centre

  Het Groningen Digital Business Center GDBC heeft de krachten gebundeld met het Centrum voor Informatietechnologie CIT om de digitale business in Groningen te stimuleren.

 • H2Excellence

  nbsp

 • Habitable

  nbsp

 • Hacklab

  Het Hacklab is een veilige plek waar jonge getalenteerde internetgebruikers naar toe kunnen komen om kennis en kunde binnen het cyberdomein op eigen niveau en tempo te ontwikkelen. De werkplaats staat open voor digitale hangjongeren, gamers, schoolverlaters, jongeren binnen het autisme spectrum en jongeren die uitdaging in hun huidige opleiding missen. Een vooropleiding is niet noodzakelijk motivatie en nieuwsgierigheid wel.

 • Health Hub Roden

  nbsp

 • Health Noord

  Health Noord zet zich in om de problemen in de Verzorging en Thuiszorg VVT in NoordNederland aan te pakken door middel van technologische en sociale innovatie. .

 • Healthy ageing

  Ondanks alle inspanningen zijn de gezondheidsverschillen en kansenongelijkheid de afgelopen jaren eerder groter dan kleiner geworden. Dat maakt de urgentie voor een transitie naar meer gezondheid en participatie des te groter. De Hanzehogeschool Groningen draagt bij aan meer gezonde jaren voor de inwoners in de noordelijke regio door te werken aan Kansengelijkheid Participatie, Kwetsbaarheid Passende Zorg en Gezonde Leefstijl Leefomgeving. Door onderzoek op basis van vragen uit de praktijk ontwikkelen we kennis en die dragen we over op toekomstige professionals via onderwijs en via leernetwerken. .

 • Heidi Kamerling

  nbsp

 • Henrik Dethlefsen

  nbsp

 • Het Leerwerkakkoord Rotterdam-Rijnmond

  Initiatief om gezamenlijk de mismatch tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt aan te pakken.

 • Het Nieuwe Kasteel, Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap

  Deze PPS zet in op het vernieuwen van de mboopleidingen zodat deze beter aansluiten bij de vragen van het werkveld. .

 • High Tech NL

  High Tech NL is een branchevereniging voor de Nederlandse Hightechsector met focus op Semiconductors, Robotics, Life Sciences en Energy. Bedrijven en kennisinstellingen worden verbonden met elkaar om innovatie aan te jagen.

 • High Tech Software Cluster

  In het HighTech Software Cluster hebben een dertigtal software bedrijven uit de Brainport regio zich verenigd. Met de 30 bedrijven werkt het fieldlab aan nieuwe software op het gebied van virtual prototyping en design, model based software design en data analytics services.

 • Hippisch College Limburg

  De hippische sector in Zuidoost Nederland ziet zich de komende jaren geconfronteerd met een kwantitatief tekort en een kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt. De missie van het Hippisch College Limburg is het optimaal aansluiten van het onderwijs op de .

 • Hofbogen Rotterdam

  nbsp

 • Hospitality Innovation Campus

  De HIC is de ontmoetingsplaats digitaal en fysiek waar werkgevers, overheid en onderwijs studenten en docenten elkaar ontmoeten, inspireren, met en van elkaar leren, met elkaar onderzoeken en gezamenlijk tot innovaties en innovatieve oplossingen komen die een duurzame positieve impact hebben op de vitaliteit van de hospitalitysector in de MRDHregio.

 • Hospitality Talent Hubs Drenthe

  De instroom naar mboopleidingen voor de gastvrijheidssector vergroten, zowel vanuit het vmbo als vanuit het onbenutte arbeidspotentieel werkzoekenden, statushouders in Drenthe.

 • House of Aviation

  House of Aviation gaat de cultuuromslag faciliteren naar snel en wendbaar middelbaar beroepsonderwijs en innovatief onderwijs cocreren in de context van de luchthaven. Hiermee wordt House of Aviation d agile omgeving waar studenten, docenten en medewerkers van bedrijven de skills ontwikkelen om de nieuwe en veranderende werkzaamheden op de luchthaven aan te kunnen.

 • House of Digital

  House of Digital is een publiekprivate samenwerking waarbinnen overheden, instellingen, bedrijven n studenten heel intensief samenwerken. Met de missie om het onderwijs te verbeteren dragen ze bij aan de ambitie van Amsterdam om de Europese mainport voor internet en datainnovaties te worden.

 • House of Hospitality

  House of Hospitality is in de metropoolregio Amsterdam het publiekprivate samenwerkingsverband van bedrijven, opleiders en gemeente in de cross sectorale hospitality arbeidsmarkt.

 • House of IT

  Opleidingsbedrijf House of IT is een coperatie van bedrijven, die samenwerken met onderwijsinstellingen. House of IT werft ICTtalent, verzorgt opleidingen en bijscholing.

 • House of Logistics

  Logistiek vakman van de toekomst werven en opleiden voor de bedrijven in de supply chain in de metropoolregio Amsterdam.

 • House of Skills

  House of Skills is een publiekprivate samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam. Bedrijfsleven, brancheorganisaties, werknemers en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en bestuurders uit de regio werken nauw samen om de huidige arbeid.

 • Hout- en meubileringscollege

  Het HMC leidt studenten op tot bevlogen, creatieve en ondernemende vakmensen. Wij voelen ons als gespecialiseerde vakschool verantwoordelijk voor een goede aansluiting tussen de vraag van de branches en het aanbod van gediplomeerden. Wij voldoen aan alle kwaliteitseisen die de overheid stelt en streven naar een kwaliteit die volgens de onderwijsinspectie boven iedere twijfel is verheven. Het HMC doet zijn uiterste best om ten behoeve van studenten, branches en medewerkers het beste te halen uit technieken, materialen en vooral uit mensen.

 • Hout- en meubileringscollege

  Het HMC leidt studenten op tot bevlogen, creatieve en ondernemende vakmensen. Wij voelen ons als gespecialiseerde vakschool verantwoordelijk voor een goede aansluiting tussen de vraag van de branches en het aanbod van gediplomeerden. Wij voldoen aan alle kwaliteitseisen die de overheid stelt en streven naar een kwaliteit die volgens de onderwijsinspectie boven iedere twijfel is verheven. Het HMC doet zijn uiterste best om ten behoeve van studenten, branches en medewerkers het beste te halen uit technieken, materialen en vooral uit mensen.

 • Hub Rivierenland

  Hub Rivierenland helpt regionale bedrijven om tijdig jonge mensen leerlingen, studenten te laten ervaren wat de bedrijven en sectoren doen, om deze bedrijven en sectoren de mogelijkheid te bieden toekomstig talent te ontdekken en te helpen bij hun groei.

 • Huis van het Werk

  Huis van het Werk is een werkgeversorganisatie van en voor werkgevers in NoordHolland Noord.

 • Humacapiact srls

  nbsp

 • Human Capital Actieplan Leidse Regio

  Economie071 is een samenwerking van ondernemersverenigingen, onderwijs en kennisinstellingen en zes gemeenten in de Leidse regio.

 • Human Capital Agenda Regio Zwolle

  Via de Human Capital Agenda werkt Regio Zwolle hard aan een aantrekkelijke en sterke arbeidsmarkt. De aanpak bestaat uit vier pijlers 1. Scholingsvergoeding via het ontwikkelfonds, 2. Negen sectortafels, 3. Campagnes voor werkgevers en inwoners, 4. Onderzoeksprogramma ter bevordering van bijvoorbeeld de leercultuur, efficintie van de programmas etc. .

 • Human Capital Agenda Zuid-Holland

  Ruim 165 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid werken aan harde doelstellingen omtrent onder andere omscholing van personeel.

 • HvA Bouwsteen 2, Noord-Holland/Flevoland

  nbsp

 • ICT Academie

  In de ICTAcademie van het Alfa College voeren studenten innovatieve projecten uit voor bedrijven en organisaties onder begeleiding van professionals uit het werkveld. .

 • ICT Campus Regio FoodValley

  ICT Campus faciliteert regionale samenwerkingen tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs in de regio Foodvalley Veenendaal. .

 • ICT Career Center Utrecht

  Novi Hogeschool en Hogeschool Utrecht ontwikkelen in samenwerking met het Utrechtse bedrijfsleven twee ICT opleidingstrajecten voor professionals. .

 • ICT Lab Utrecht

  ICT Lab Utrecht is als innovatieve leer en werkomgeving voor MBOstudenten gestart. In dit Lab leren en werken MBOstudenten in een bedrijfsomgeving aan ICTgerelateerde themas die voortkomen uit de veranderende rol van ICT in de economie.

 • ICT Praktijk Academie

  De ICT Praktijk Academie is een HBOopleiding Informatica, die wordt verzorgd door een samenwerking van NCOI en Computrain. En dag in de week wordt er theorie bijgebracht, vier dagen per week gaan studenten aan de slag bij een bedrijf in de regio.

 • ICT Tribe Almere

  ICT Tribe Almere is een samenwerking tussen bedrijven, opleiders en overheidsinstanties, die gezamenlijk werken aan het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van ITtalent in de regio Almere. Dit doen wij door het ontdekken, opleiden en matchen van ICTtalent.

 • Ieder Talent Telt!

  Ieder Talent Telt richt zich op het opzetten van een arbeidsontwikkeltraject dat leidt tot een gepersonaliseerde en exibele entreeopleiding waarin kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteund worden bij de voorbereiding op hun duurzame intrede op de arbeidsmarkt.

 • IES Galileo Galilei

  nbsp

 • IES La Marxadella

  nbsp

 • IES Valle del Jerte

  nbsp

 • Ignacio Hernandez Visier

  nbsp

 • Implementatie LLO-organisatie VU

  Implementatie LLOorganisatie VU.

 • Inclusive Fieldlab

  In het Inclusive Fieldlab worden nieuwe technologien en sociale innovaties ontwikkeld en toegepast die bijdragen aan een betere aansluiting tot de reguliere arbeidsmarkt voor mensen die hier een afstand tot hebben. .

 • Industrial Reality

  Het Fieldlab Industrial Reality bestaat uit meerdere fysieke experimenteer locaties, bijvoorbeeld het VR Lab van de UTwente en meerdere locaties bij de aangesloten bedrijven. Via het samenwerkingsverband Industrial Reality Hub worden meerdere Labs verbonden en internationaal ontsloten. .

 • Industrieel Bouwen met Hout

  Het project Industrieel bouwen met Hout wil bijdragen aan het ontwikkelen en versterken van de timmerindustrie in Nederland. Doel is om meer en beter opgeleide werknemers voor de timmerindustrie af te leveren.

 • Inframensen Zuid

  BOUWENDNEDERLAND.

 • Inge Thuys

  nbsp

 • Innnovation Center Connected Solutions

  Innovation Center Connected Solutions ICCS is een samenwerkingsverband van verschillende kennisinstituten en overheden. ICCS stimuleert en ondersteunt bedrijven en ondernemingen bij de toepassing van de nieuwste communicatietechnologie. .

 • Innovatiecluster Drachten

  nbsp

 • Innovatiecluster Kind en Educatie - Interprofessioneel leren en werken

  Het nieuwe Innovatiecluster Kind en Educatie is een publiek private samenwerking tussen de opleidingsinstellingen en praktijkorganisaties in de regio Zwolle en omgeving.

 • Innovatiecluster Noordoostpolder

  Wij zijn het Innovatiecluster Noordoostpolder. Maakbedrijven hebben de handen ineen geslagen om samen te leren en te innoveren.

 • Innovatiemotor van de regio

  nbsp

 • Innovation Center for Artificial Intelligence

  ICAI, the Innovation Center for Artificial Intelligence, is a national network aimed at technology and talent development between knowledge institutes, industry, and government in the area of artificial intelligence. .

 • Innovation Hive

  nbsp

 • Innovision solutions

  Door de maatschappelijke vraagstukken van morgen uit het bedrijfsleven en overheden te verbinden met jongeren, trainen zij de skills van de toekomst. Samen met experts gaan zij op zoek naar innovatieve ICT oplossingen om zo de werknemers van de toekomst te worden.

 • Inrichten Maastricht Academy for Lifelong Development.

  nbsp

 • Installatiewerk Achterhoek Rivierenland

  Installatiewerk.

 • Installatiewerk Brabant-Zeeland

  Installatiewerk.

 • Installatiewerk Midden

  Installatiewerk.

 • Installatiewerk Noord, Oost & Flevoland

  Installatiewerk.

 • Installatiewerk Noord-Holland

  Installatiewerk.

 • Installatiewerk Zuid-Holland

  Installatiewerk.

 • Installatiewerk Zuid-Oost

  Installatiewerk ZuidOost is het opleidingsbedrijf in de regio voor installatie, elektrotechnische en koeltechnische opleidingen .

 • Institut pere martell

  nbsp

 • Institute for nanomaterials, advanced technology and innovation

  nbsp

 • Intersucho

  nbsp

 • InVento Innovation LAB

  nbsp

 • IT Campus Rotterdam

  De IT Campus Rotterdam is een netwerkorganisatie met de campus als het centrale punt voor de regievoering op de Human Capital Agenda van Rotterdam. .

 • IT Hub Hoogeveen

  IT Hub Hoogeveen helpt bedrijven met vragen over de toepassing van digitale technologien. Studenten van het mbo, hbo, wo en experts gaan op zoek naar concrete oplossingen voor deze vraagstukken. .

 • IT verband Zuid-Holland

  IT Verband ZuidHolland ITVZH zet zich in om de tekorten aan ITers in het mkb in ZuidHolland terug te dringen en obstakels op de regionale arbeidsmarkt aan te pakken. .

 • IT-Academy Noord Nederland

  ITAcademy Noord Nederlandwerktvoortdurend aan het matchen van het aanbod van kennisinstellingen en opleiders aan de veranderende vraag van de sector om daarmee studenten, professionals en werkzoekenden de beste opleiding te bieden en het bedrijfsleven de best opgeleide mensen.

 • ITvitae

  De ITvitae Groep heeft als maatschappelijke missie om ICTspecialisten met hoogfunctionerend autisme of hoogbegaafdheid begeleiden naar een betaalde en duurzame baan. .

 • IWP Westerkwartier

  Het belangrijkste doel van de Gebiedscoperatie is behoud en ontwikkeling van het Westerkwartier. Daarvoor stimuleert, ontwikkelt en realiseert de Gebiedscoperatie groene economische activiteiten die in het voordeel zijn van het Westerkwartier in zijn geheel en van de leden in het bijzonder.

 • iXperium - CoE leren met ICT

  Het iXperiumCoE draagt bij aan onderwijs waarin de digitale technologie beter wordt benut voor effectiever, op maat gesneden onderwijs. iXperiumCoE agendeert ictgeletterdheid van leerlingen en studenten om iedereen gelijke kansen in de samenleving te bieden. .

 • Jakob Arler

  nbsp

 • Jan Jeronimus

  nbsp

 • Jardines del Turia

  nbsp

 • Jarvamaa Vocational Education Center

  nbsp

 • Jheronimus Academy of Data Science (JADS)

  Jheronimus Academy of Data Science JADS is een samenwerking tussen de Provincie Brabant, Gemeente sHertogenbosch, Tilburg Universiteit, en Technische Universiteit Eindhoven. Ze bieden verschillende data science programmas, van bachelor tot professionele opleidingen. Er wordt daarbinnen actief samengewerkt met het bedrijfsleven.

 • Joint Research Center Zeeland

  Het Joint Research Center Zeeland JRCZ is het nieuwe onderzoeksinstituut in Middelburg voor het mbo, hbo en woonderwijs. Het JRCZ is een Campus Zeelandsamenwerking, de HZ is projectleider van de nieuwbouw.

 • Juan Manuel Mondejar

  nbsp

 • Justenterit

  Justenterit is een initiatief van ICT Valley met subsidies van de Provincie Utrecht en Gemeente Veenendaal. Het doel is om personeel te werven voor openstaande ICT vacatures. Er wordt gefocust op werknemers buiten de ICT sector en om deze groep arbeidsfit voor ICT functies te maken.

 • Kaisa Koskelin

  nbsp

 • Karolina Sikala

  nbsp

 • KE@Work

  Excellente bachelorstudenten werken twee jaar, halftijds bij een regionaal bedrijf aan vraagstukken op het gebied van Data Science en Kunstmatige Intelligentie. Ze krijgen begeleiding van zowel het bedrijf waar ze werkzaam zijn als van de universiteit.

 • KEI: KION Early Childhood Innovation Center

  De publiek private samenwerking van ROC Nijmegen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en KION heeft als doel om een innovatieve samenwerking tussen de kinderopvang en onderwijs en kennisinstellingen op te zetten.

 • Kenniscentrum Circulaire Transitie

  Het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie heeft de ambitie om het kenniscentrum voor de circulaire economie en energietransitie in NoordBrabant en ZuidNederland te zijn.

 • Kenniscentrum Global Inclusive Learning

  Het kenniscentrum Global Inclusive Learning richt zich op Future Ready Education. Onze onderzoeksthemas zijn Transformative Learning and Teaching Governance in Practice Inclusive Participation Engaging technology .

 • Kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen

  Wij richten ons op het leven lang leren en ontwikkelen van de werkende professional. Onze kracht is dat we de verbinding zoeken op drie niveaus die van het individu, van de organisatie en van het netwerk eromheen.

 • Kenniscentrum YES (Youth Education for Society)

  Onze missie is dat elk kind en elke jongere veilig kan opgroeien en zich optimaal kan ontwikkelen in de huidige, complexe, snel veranderende samenleving. Daaraan dragen we bij met praktijkgericht onderzoek, vanuit tien lectoraten, en met regionale partners, zowel binnen de context van het onderwijs als daarbuiten. In ons onderzoek richten we ons ook op de professionals die al onderzoekend een bijdrage leveren aan het leren en ontwikkelen van kinderen en jongeren.

 • Kom verder bij de HvA!

  nbsp

 • KPE (Kennis- een praktijkcentrum Energietransitie)

  nbsp

 • Kristoffer Sindby

  nbsp

 • ktc zegveld

  Het KTC Zegveld is d locatie in het veenweidengebied waar gebruikers van kennis, zoals ondernemers, bedrijfsleven, beleidsmakers en bestuurders, elkaar kunnen treffen enof in gesprek gaan met de onderzoekers en kenniswerkers. De in 2014 opgerichte Coperatie KTC Zegveld wil de voormalige proefboerderij Zegveld daarmee verder laten uitgroeien tot een centrale plaats waar gebiedsgerichte kennis ontwikkeld en gedeeld wordt. .

 • Latvian Water and wastewater works association

  nbsp

 • Laura Roebroeck

  nbsp

 • LCAMP

  nbsp

 • Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB)

  Het Leiden Centre for Applied Bioscience LCAB is het kenniscentrum van de faculteit Science Technology ST van Hogeschool Leiden. Hier vinden onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven elkaar om praktijkgericht onderzoek uit te voeren in het Applied Science domein. Het onderzoek is gericht op vragen op het gebied van Biodiversiteit en Gezondheid, waarbij specifiek gewerkt wordt aan de toepassing van Lifescience en biotechnologien. .

 • Leif Kjetil Knudsen

  nbsp

 • Lelytalent

  Deze pps richt zich op de doelgroep kwetsbare jongeren. De pps wil deze jongeren op een voor hen passende manier toeleiden naar een duurzame arbeidsplaats.

 • Leo Loopbaan

  Leo Loopbaan draagt in Limburg actief bij aan Leven Lang Ontwikkelen en loopbaancompetenties van de beroepsbevolking.

 • Leren en Innoveren in de Tuinbouw

  Tuinbouwbedrijven in Gelderland worden door sectorale scholingsconsulenten ondersteund in het maken van bedrijfsopleidingsplannen.

 • Lerende Gelderse regio

  Lerende Gelderse regio.

 • Likos International

  nbsp

 • LiS TOP

  Onder Stichting LiS TOP vallen de volgende PPSen 1 PPS Instrumentation for Space 2 CIV Life Sciences Health .

 • Living Lab Achterhoek

  Ondersteunen van de Beweeg en Sportaanjagers bij bedrijven om werknemers te activeren om te sporten en bewegen.

 • Living Lab Amersfoort

  Aan de slag met versterking pedagogisch sportklimaat bij diverse sportverenigingen om zo te werken aan de ambitie om de Amersfoortse jeugd op een veilige manier in een positieve pedagogische omgeving samen te laten sporten. .

 • Living Lab Beweegvriendelijk Vinkhuizen

  Beweegvriendelijkheid in de wijk vergroten door middel van bewonersparticipatie. .

 • Living Lab Lingewaard

  Drie vitale sportparken in kleinere dorpen ontwikkelen aantrekkelijk en innovatief sportaanbod voor de dorpsbewoners. .

 • Living Lab M& Gezond

  Het Lab gaat aan de slag om de gezondheid en leefbaarheid in kansarme wijken in Emmen te vergroten. .

 • Living Lab Oss

  Het ontwikkelen en testen van drie prototypes van beweeginterventies in Osse achterstandswijken. Een aanpak die deelnemers aan activiteiten of bij prestaties beloont met een zogenaamde Open Badge. Deze Open Badge is een digitale technologie die reeds wereldwijd wordt gebruikt en nu in Nederland heel voorzichtig , met name in het onderwijs en bedrijfsleven, ingezet gaat worden. In Oss worden Open Badges inmiddels in het voortgezet onderwijs gehanteerd en met dit Living Lab wil Oss deze aanpak ook in het maatschappelijke domein hanteren.

 • Living Lab Rheden: Hydrotherapie

  Het Living Lab Hydrotherapie is een samenwerkingsverband tussen gemeente, patintenverenigingen, zorgverleners, onderzoekers en opleiders met als doel bewegen in het water wezenlijk onderdeel te laten zijn van een verbeterde beweegzorg.

 • Living Lab Tijd voor Toekomst Oldambt

  Gezond kansrijk opgroeien voor kansongelijken, startend bij basisschool met bijvoorbeeld met verrijkte schooldag.

 • Living Lab Vollenhove in beweging

  Het project Vollenhove in Beweging bouwt aan een structureel praktijkgericht netwerk van bewoners en maatschappelijke organisaties. Hier richten zij zich primair op het in beweging krijgen van bewoners met een hoog risico op armoede in de wijk Vollenhove in Zeist.

 • Living Lab: een steuntje in de Utrechtse Heuvelrug

  Sporten en bewegen voor 4565 jarigen in het kader van preventie. Aan de slag, na uitgebreide netwerkfase waarbij bewoners betrokken zijn, met een aantal projecten van app tot maatjes. .

 • Living Lab: Sportlab Haarlem

  Sportlab Haarlem beoogt sportparticipatie te vergroten onder moeilijk te bereiken jongeren in wijk waar aanbod ontbreekt. .

 • Living Lab: Waarde van bewegen Harderwijk

  Bewegen voor volwassenen met psychische problematiek.

 • LLO bij de RU

  nbsp

 • LLO katalysator (Twente) (bs 3 saxion zie regel 48

  nbsp

 • LLO proof onderwijsorganisatie

  LLO proof onderwijsorganisatie.

 • LLO Strategie Zuyd

  LLO Strategie Zuyd.

 • LLO-Oplossing voor regio Utrecht

  nbsp

 • LLO-oplossingen in grondstoffentransitie bodem & water

  LLOoplossingen in grondstoffentransitie bodem water.

 • LOGMOTION

  Het Horizon College gaat in samenwerking met bedrijven en brancheorganisaties een kwaliteitsslag in de transport en logistiek gerelateerde opleidingen uitvoeren.

 • Lukas Fichtl

  nbsp

 • M-Force

  OOM, FME.

 • Maaike Vroom

  nbsp

 • MaakJeStap

  MaakJeStap begeleidt mensen die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging of ander werk. Zo wordt iemand geholpen bij het maken van een stappenplan. Verder zijn alle mogelijkheden op het gebied van opleidingen, beroepen en helpende instanties op een rijtje gezet.

 • Made in moerwijk

  nbsp

 • MAKE Center

  MAKE Center heeft als doel om de instroom van nieuwe vakmensen in de maakindustrie te bevorderen. Onze ambitie is zo veel mogelijk mensen opleiden en bijscholen vanuit onze nieuwe praktijkhal met de nieuwste hightech machines. Digitalisering speelt een steeds grotere rol in deze branche.

 • Make IT Work

  Make IT Work maakt het voor hoogopgeleiden zonder specifieke ITachtergrond mogelijk zich te laten omscholen naar een ITfunctie op hboniveau en direct in een baan van start te gaan.

 • Make IT Work - Noord Nederland

  Make IT Work is een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam HvA en startte in 2015. In samenwerking met NHL Stenden en de HvA start de IT Academy dit traject in het Noorden.

 • Manifest Werken en Ontwikkelen

  In NoordHolland werken overheid, bedrijfsleven en onderwijs samen aan een veerkrachtige technische en technologische arbeidsmarkt voor een duurzame provincie. Dit doen ze samen in een beweging, met behulp van het Manifest Werken en Ontwikkelen 2030. Inmiddels zijn 300 partijen, privaat en publiek, aangesloten en worden de eerste resultaten zichtbaar in de concrete purpose cases die de partijen samen opstellen.

 • Marco Velasco

  nbsp

 • Maria Gomez

  nbsp

 • Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen

  Het Centre of Expertise Ondernemen van de Hanzehogeschool Groningen richt zich op praktijkgericht onderzoek, ondernemerschap in het onderwijs en ondersteuning voor studentondernemers.

 • Maritiem TechPlatform ( voorheen: CIV Met Maritieme Techniek naar de Top)

  Het Maritiem TechPlatform MTP richt zich op het klaarstomen van studenten voor het werk in de maritieme sector via hybride leeromgevingen, het stimuleren van professionalisering en het onderzoekend vermogen. .

 • Maritieme Campus (practoraat visserij, innovatie en ondernemerschap)

  De maritieme campus is een volwaardig opleidingscentrum met een totaalaanbod aan visserij, koopvaardij en binnenvaartopleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Daarnaast doet het dienst als kenniscentrum voor de maritieme sector, met in het bijzonder de visserij.

 • Masterplan Techniek Zuid-Holland

  Het Masterplan Techniek ZuidHolland staat voor Kwantitatief en kwalitatief goed geschoold technisch personeel dat doelmatig is opgeleid met aantrekkelijke leerloopbanen.

 • MBO Automotive Centrum

  Vernieuwend, uitdagend vakonderwijs en enthousiaste vakkrachten in de sector automotive.

 • MBO Innovatie & Expertise Centrum Zorgtechnologie Noord-Brabant

  Het projectvoorstel MBO Innovatie Expertise Centrum Zorgtechnologie NoordBrabant is gericht op het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg en ondersteuning voor kwetsbare burgers. worden.

 • Mbo Innovatie en Expertisecentrum Zorgtechnologie

  Een samenwerkingsverband om te tekorten in de zorg op een duurzame en innovatieve manier aan te pakken middels oplossingen die tussen beroepsonderwijs, zorgorganisaties en techniek bedrijven wordt aangedragen. .

 • Mbo Innovatie- en Expertise Centrum Data Impact

  Het Mbo Innovatie en Expertise Centrum MIEC Data, een initiatief van Kennispact, zorgt voor duurzame verbinding tussen het mbo, bedrijven en experts. Het digitale platform faciliteert field projects, een practoraat en het ambassadeursnetwerk van en voor de regio.

 • Media – Innovatie Campus

  De MediaInnovatie Campus, als centrum voor de creatieve economie in het Noorden, is een publiekprivate samenwerking tussen het Friesland College, NHLStenden, gemeente Leeuwarden, NDC Mediagroep en een groot aantal andere regionale bedrijven. De campus .

 • Metaverse Werkplaats

  De Metaverse Werkplaats is opgezet door zes creatieve mbovakscholen. Op deze plek werken studenten, docenten en medewerkers in de media samen met de nieuwste technologien, zoals Metaverse en Web3.

 • Midpoint Brabant

  Midpoint Brabant is het regionale economisch samenwerkingsprogramma als schakel tussen bedrijven, overheden, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Het helpt bij het ontwikkelen van nieuwe ideen en deze snel naar de markt brengen. Doel is om de regionale economie slim en sterk te maken en tegelijk bij te dragen aan een toekomstbestendige samenleving.

 • Mihai Culescu

  nbsp

 • Mihai Culescu

  nbsp

 • Mijn Digitale Werkplaats - Drechtsteden

  Website www.mijndigitalewerkplaats.nl Contact mijndigitalewerkplaats.nlcontact.

 • MIKROCENTRUM

  In al onze activiteiten is het doel om kennis te vergroten, netwerken uit te breiden, bedrijfsprocessen te verbeteren en de concurrentiepositie van bedrijven te versterken. Dit doen we door nauw samen te werken met een groot netwerk van industrile organisaties, semi overheden, kennis en onderwijsinstellingen.

 • Minimossen

  nbsp

 • Mirafiori Cultura in Circolo

  nbsp

 • MOSAIC

  nbsp

 • Motopp

  Bij Motopp worden gemotiveerde en hoogopgeleide statushouders opgeleid tot gecertificeerde Mendix Makers. Er wordt samengewerkt met meerdere gemeenten en het bedrijfsleven. Er is veel begeleiding en ook aandacht voor het leren van de Nederlandse werkcultuur.

 • MoveDigi - Digitale Werkplaats Zwolle

  Website www.movedigi.nl Emailadres movedigiwindesheim.nl.

 • MRA Circulair en Digitaal in Denken, Leren & Doen

  MRA Circulair en Digitaal in Denken, Leren Doen zet zich in op het verkleinen van de skills gaps in het mkb op het gebied van circulaire economie en digitalisering in de Metropoolregio Amsterdam. .

 • Natalia Guillamet

  nbsp

 • Nederlands Duitse Internet Exchange b.v.

  Samenwerking van Nederlands en Duitse overheden en kennispartners, ter bevordering van de beschikbaarheid van ICT diensten, inclusief de ontwikkeling van nieuwe diensten en het optimaliseren van de inzetbaarheid daarvan.

 • Neeltje Jans

  nbsp

 • Netherlands eScience Center

  Netherlands eScience Center is een nationaal centrum waarbij digitale vaardigheden en innovatieve software oplossingen in academisch onderzoek centraal staan. Door middel van het samenbrengen van kennis, mensen en instituties wordt software en digitale technologie gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek. .

 • NetwerkZON2026: Modern Health

  Modern Health is een actieve bijdrage leveren aan Modern Health, het creren van preventieve, integrale, inclusieve en positieve gezondheid in de regio Groningen, Drenthe en Noord Overijssel.

 • New Brunswick Community College

  nbsp

 • New Energy Coalition

  New Energy Coalition is een voortdurend groeiend netwerk van kennisinstellingen, bedrijven, overheden en ngos die samen werken aan de versnelling van de energietransitie voor een duurzame toekomst.

 • NEW WAVES

  New Waves zet zich in om een duurzame en veilige delta te waarborgen. Hiervoor zijn nieuwe kennis, innovaties en uitvoeringskracht nodig. .

 • NewTechPark

  Newtechpark is een PPS vereniging waar de gehele lokale onderwijs kolom van PO tm WO, het lokale bedrijfsleven en de overheid samenwerken aan nieuwe innovatie vraagstukken en nieuwe onderwijsvormen tbv levenslang leren en innoveren.

 • NewTechPark Apeldoorn

  De vereniging NewTechPark inspireert en faciliteert Apeldoornse talenten, bedrijven en onderwijs om te kiezen zich een leven lang te ontwikkelen in de techniek.

 • Next Maritime Professional

  Next Maritime Professional heeft als doel meer en beter IT en digitaal vaardig talent voor de Rotterdamse haven te realiseren. Ze werken daarin samen met onderwijs, overheid en het bedrijfsleven aan instroom, doorstroom en duurzame en inzetbaarheid van toekomstig personeel in de haven.

 • Next step professionalisering LLO-organisaties van de Groenpact partners

  Next step professionalisering ondersteuning van de LLOorganisaties van de Groenpact partners .

 • NexTechnician Mobiliteitstechniek

  Kwalitatief en kwantitatief verbeteren van de aansluiting van opleiding en praktijk in de mobiliteitssector.

 • NICE (Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie )

  NICE wil bijdragen aan de groei van de innovatiecapaciteit voor een circulaire economie in NoordNederland aan de hand van jong talent. Dat doen we door bedrijven, overheden en initiatiefnemers uit het Noorden een plek te bieden om potentile business cases in de praktijk te delen met onze Junior Medewerkers samen al doende leren.

 • Nicolinehus

  nbsp

 • Noorden Digitaal

  Noorden Digitaal is een netwerkorganisatie met de ambitie om een substantile bijdrage te leveren aan de digitale samenleving, om zodoende de innovatiekracht van NoordNederland te versterken. Noorden Digitaal zet digitaliseringsinitiatieven en innovaties internationaal op de kaart en verbindt regionale en internationale communities.

 • Noordoost Brabant Werkt!

  De arbeidsmarktregio NoordoostBrabant werkt aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt waar organisaties en medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun loopbaan.

 • Novel-T

  NovelT is een nonprofit organisatie die nieuwe en bestaande bedrijven helpt bij opstarten en vernieuwen. Dit doen zij in opdracht van de founders Universiteit Twente, Saxion Hogeschool en de regionale overheid.

 • OBM Noord

  Van metaalbedrijven vr metaalbedrijven.

 • OBM Oost

  Voldoende n goed opgeleide vakmensen voor de metaalbranche. Dat is waar OBM Oost voor staat. .

 • OBM RiVa

  OBM RiVa zorgt voor de instroom en opleiding van nieuwe medewerkers voor deze bedrijven.

 • On line course of optimization and efficiency in the use of water and energy in food industry

  nbsp

 • Ondernemend Leren

  Ondernemend Leren.

 • Ondernemend Rivierenland

  Ontwikkelen van ondernemend gedrag, comakership voor ondernemend onderwijs en het ontwikkelen van zelfstandig ondernemerschap.

 • Onderwijsinnovatie in de agrotechniek in Nederland

  TIM doet betreft een publiek private samenwerking gericht op het innoveren van het onderwijs in de agrotechniek. .

 • Onderwijspact Assen - OPA

  nbsp

 • Onderwijsvernieuwing en technologie binnen Greenport Horti Campus Westland

  Bevorderen innovatie in de tuinbouwsector en het aanbieden van daarbij passende opleidingen Teelt, Handel Logistiek, Groene Mechatronica en Voeding, Gezondheid en Welbevinden.

 • Opleidingsvereniging Genemuiden e.o. (OVG)

  BOUWENDNEDERLAND.

 • Optimaliseren ketensamenwerking en dienstverlening voor regionale LLO

  nbsp

 • Overijssels Vakmanschap

  Met de uitvoering van het actieplan Overijssels Vakmanschap, pakt Overijssel het tekort aan technisch personeel aan.

 • Participatielab Zeeland

  Doel is het terugdringen van het aantal potentile werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt zonder startkwalificatie.

 • Pavel Prucha

  nbsp

 • PEOPLE

  PEOPLE Power to Energy transition and Organizing Port Learning Experiences zet zich in om de energietransitie in het Haven Industrieel Complex HIC in Rotterdam te realiseren door voldoende menskracht aan te trekken en op te leiden. .

 • Perron038

  Perron038 is de plek voor de innovatieve maakindustrie in de regio Zwolle waar hightech bedrijven en onderwijs en onderzoeksinstellingen samenkomen. .

 • Pieter Moerman

  nbsp

 • Plant & Business

  Focus op het opleiden op functies in de wereld van productie, plantveredeling, handel en verwerking, geoinformatietechnologie, advies, inspectie, kwaliteitszorg, techniek en mechanisatie.

 • Platform Applied Science

  Binnen het Platform Applied Science leveren lectoren uit het natuurwetenschappelijk domein een bijdrage aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen door middel van ontwikkeling en inzet van sleuteltechnologien vanuit een brede moleculaire kennisbas.

 • Platform Driven By Data

  Platform Driven By Data helpt ondernemers in de regio sHertogenbosch structureel met groeien door de slimme inzet van data. Krijg toegang tot professionele expertise, zonder grote investeringen.

 • Platform of Vocational Excellence Water

  nbsp

 • Poultry Expertise Centre

  Het Poultry Expertise Centre is een samenwerkingsverband van bedrijven, overheid en kennisinstellingen die werkzaam zijn in of betrokken zijn bij de pluimveesector.

 • Povodi Morava

  nbsp

 • Povodi Odry

  nbsp

 • Povodi Ohre

  nbsp

 • Povodí Vltava

  nbsp

 • PPS GroenStart NHN

  GroenStart is een arbeidsmarktproject onder de vlag van GreenPort NoordHolland Noord. GroenStart is er voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken op weg naar deelname aan de groene en agrarische arbeidsmarkt. De expertise van werkgevers, opleiders, begeleiders, uitzendorganisaties en gemeenten tezamen maakt dat GroenStart een unieke formule is.

 • PPS TAKE-X

  Voorheen TAKE5 TAKEX is erop gericht om de kwalitatieve en kwantitatieve kloof tussen onderwijs en media gerelateerde bedrijven te dichten.

 • PPS TechPack Flevoland

  Onderwijsinnovatie en verhogen van de uitstroom van mbotechnici met 50.

 • Praktijkcentrum Procestechnologie Oost-Nederland

  Het PraktijkCentrum ProcesTechnologie OostNederland zal een landelijke erkende open innovatie omgeving zijn voor opleiden, trainen en kwalificeren van operators in de proces, food en feedindustrie OostNederland. .

 • Praktijkroute Zorg als co-creatie in Kennemerland & Amstelland en Meerlanden

  Verbeteren van de aansluiting van onderwijs op de snelle veranderingen in de zorgvraag en terugdringen van het verwachte tekort aan gekwalificeerd personeel in de zorg.

 • Praktijkroutes Zeeuws-Vlaanderen

  De subsidieaanvraag betreft het opzetten van een gentegreerd en duurzaam systeem van praktijkroutes binnen ZeeuwsVlaanderen, als cruciale factor in de leefbaarheid van de regio.

 • Pražské vodovody a kanalizace

  nbsp

 • PRICE (Praktijk- & Innovatiecentrum Circulaire Economie)

  Praktijk Innovatiecentrum Circulaire Economie, zeg maar PRICE. Wij zijn ht circulaire actielab voor Flevolandse doeners. Ondernemers, studenten, docenten, bewoners en overheid al deze mensen brengen we samen om de nieuwe economie werkelijkheid te maken. Nieuwe economie Ja, een economie waarin we verder kijken dan geld verdienen.

 • Proeftuin voor Precisielandbouw

  Het doel van het fieldlab Proeftuin voor Precisielandbouw is om de adoptie en toepassing van Precisie LandbouwPL in Nederland te versnellen en op grotere schaal de voordelen van precisielandbouw te benutten. .

 • Professionaliseren LLO bij de TU/e

  Professionaliseren LLO bij de TUe.

 • Professionalisering organisatie

  nbsp

 • Professionalisering UvA Academy LLO

  Professionalisering UvA Academy LLO.

 • Programmalijn LLO Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn

  WZW is de werkgeversvereniging van ruim 110 zorg en welzijnsorganisaties in Midden, Zuid en ZuidwestGelderland. Samen met haar leden, regionale onderwijspartners en andere regionale en landelijke stakeholders werkt WZW aan balans op de arbeidsmarkt zodat er altijd kwaliteit en toegankelijkheid van zorg en maatschappelijke dienstverlening is. In een snel veranderende samenleving is het belangrijk om mee te blijven bewegen. Werk verandert, nieuwe functies en taken verschijnen of verdwijnen. Willen we duurzaam inzetbaar zijn n werk aantrekkelijk houden, dan moeten we hierop anticiperen. Dat betekent een leven lang ontwikkelen. Vanuit de programmalijn leven lang ontwikkelen is onder andere aandacht voor het creren van een krachtige leer werkomgeving. De werkplek van medewerkers in onze zorg en welzijnsorganisaties speelt immers een grote rol bij de ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Investeren in deze krachtige leer werkomgeving biedt kansen voor leven lang ontwikkelen binnen de organisatie. .

 • Publiek-private samenwerking Bouw en Techniekcentrum Breda

  Ontwikkelen van ht platform voor bouw, schilder, installatie, opleidings en elektrobedrijven en onderwijsinstellingen in de regio West.

 • PurmerValley

  PurmerValley richt zich op de inhoudelijke versterking en facilitaire verrijking van ICTopleidingen in de regio Waterland. De betrokken publieke en private partijen binnen deze samenwerking zijn gemeente Purmerend, Hogeschool Inholland, ROC Horizon Colle.

 • Ranta-Tampella

  nbsp

 • Regio Deal Noordelijk Flevoland

  Onderwijs en bedrijfsleven pakken het tekort aan gekwalificeerde mensen in de maritime sector aan.

 • Regio Foodvalley Circulair

  De regionale partijen willen samen de transitie naar een circulaire economie versnellen. Zij hebben de ambitie om in de Regio Foodvalley een brede circulaire beweging op gang te brengen. Vooral om te experimenteren en innoveren in de praktijk. Samenwerking is daarvoor noodzakelijk, tussen ketenpartijen, tussen sectoren en ook tussen de ondernemers, onderwijs en kennisinstellingen en overheden. Ook met andere initiatieven binnen en buiten de regio wordt samenwerking versterkt, om optimaal gebruik te maken van bestaande kennis en netwerken.

 • Regio Zwolle IT Platform

  Regio Zwolle IT Platform is een samenwerkingsverband tussen IT organisaties uit de regio Zwolle. Samen wordt gewerktaan een digitale toekomst vol mogelijkheden en hoogwaardige oplossingen voor de regio Zwolle.

 • Region of Smart Factories (ROSF)

  De Noordelijke maakindustrie moet ingrijpend veranderd worden, daarom ontwikkelen 40 partners uit NoordNederland samen de Fabriek van de toekomst met het fieldlab ROSF, via intelligente, verbonden en klant specifieke productieprocessen, voor intelligente.

 • Regionaal Leerbedrijf Vakwerk

  OOM, FME.

 • Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPAnhn)

  In de arbeidsmarktregio NoordHolland Noord werken 18 gemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers en werknemersorganisaties actief samen in het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid RPAnhn. Zij zorgen ervoor dat iedereen in de regio die kan werken, daadwerkelijk werkt.

 • Regionaal Techniek Centrum Hardenberg

  FME.

 • Regitel

  In Regitel zijn ICTondernemers en kennisinstellingen op het gebied van IT, Telecom Media verenigd. Regitel behartigt de belangen van haar leden, zorgt voor overleg en is klankbord voor bedrijfsoverstijgende vragen en activiteiten. Regitel slaat bruggen tussen bedrijfsleven, kennissector, overheden en verwante verenigingen in aangrenzende regios. .

 • REMO West Twente

  OOM, FME.

 • Responsible Applied AI & Data

  AI Ethiek is n van de prioritaire themas van Hogeschool Rotterdam HR, het thema is georganiseerd in het Programma AI Ethiek. De Hogeschool Rotterdam stelt zich ten doel om deze thematiek over de hele breedte te verankeren in de maatschappij, onderwijs, onderzoek met de praktijk. .

 • Responsible Applied Artificial Intelligence (RAAIT)

  Het programma RAAIT is een samenwerking tussen Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Rotterdam. Daarnaast is er een breed consortium van partners waaronder de gemeentes betrokken. Het programma richt zich op praktijkgericht onderzoek op het gebied van Responsible Applied AI.

 • ReVaBo Oosterbeek

  BOUWEND NEDERLAND.

 • RIC Limburg

  Het Retail Innovation Centre RIC is een kennis en expertise centrum voor retail ondernemers. .

 • Rifmbo NH FOOD

  nbsp

 • Rijnmond Bouw

  RijnmondBouw is het opleidingsbedrijf voor iedereen die wil werken in de bouw. .

 • Rob Luyk

  nbsp

 • RoboHouse

  In RoboHouse kunnen maakbedrijven en innovatieve organisaties ontdekken wat de mogelijkheden van cognitive robotics zijn. Zij kunnen er toepassingen ontwikkelen en deze testen in een industrile setting. .

 • Robotics Institute

  TU Delft Robotics Institute unites all Delft University of Technologys research in the field of robotics. Its main challenge is to get robots and humans to work together effectively in unstructured environments, and real settings.

 • ROC Mondriaan

  Kennis een praktijkcentrum Energietransitie KPE is een samenwerkingsverband tussen onderwijs ROC Mondriaan, bedrijven en overheid. Het zorgt voor een continue uitwisseling van kennis en praktijk op het gebied van de energietransitie in de gebouwde omgeving.

 • RPR Birou de studii contempornane

  Established in 2010, RPR Birou de studii contempornane is a planning office that defines the relationship between landscape architecture, architecture and urbanism. Considering that, the landscape needs a holistic approach, RPR office developed an interdisciplinary team with an activity that gravitates towards landscape rehabilitation, urban development and sustainable, integrated architecture. RPR aims to redefine and organize the dialog between the built and the natural environment, in order to integrate architecture, urbanism and the landscape in the vast realm of public space. In its activity, RPR generates masterplans, projects and strategies, theoretical studies, organizes workshops, discussions, courses and conferences, coordinates and participates in fundamental research projects applied in the field of landscape architecture.

 • S.P.B. Gouwe en Rijnstreek

  BOUWENDNEDERLAND.

 • Samen ontdekken Van Dieren

  Van Dieren Ontdekpark.

 • Samen Slim Logistiek Vooruit

  Samen Slim Logistiek Vooruit is een samenwerking tussen het Summa College Transport Logistiek en bedrijven uit de regio Eindhoven met als doel het imago van de sector te verbeteren, de instroom te vergroten en een betere aansluiting te bewerkstelligen tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

 • Samen werken voor toekomst van procesoperators in AgriFood Capital

  NoordoostBrabant als topregio in agrifood in 2020.

 • Samenwerkend Netwerk van Ecosystemen Limburg (SNEL)

  Het Samenwerkend Netwerk van Ecosystemen Limburg SNEL zet zich in om de grote uitdagingen op het gebied van klimaat, energie en grondstoffentransities in Limburg aan te pakken. .

 • Samenwerking Noord

  Samenwerking Noord verbindt organisaties en hun medewerkers die strategisch werken met IT en geloven dat het delen van kennis en schaarse capaciteit bijdraagt aan hun professionaliteit en slagkracht. Door vraagstukken van leden in kaart te brengen en daarbij crosssectorale verbindingen te leggen. .

 • SAM|XL

  SAMXL brengt de kennisbasis van TU Delft Aerospace Engineering, TU Delft Robotics Instituut, TNO Industry, de Industry Partners die de sectoroverschrijdende samengestelde supply chains omvatten en Automation Suppliers samen om automatiseringsprocessen te versnellen. .

 • Saxion Bouwsteen 3 groot

  nbsp

 • SBCM leren en ontwikkelen in de SW-sector

  In SBCM, het arbeidsmarkt, opleidingsfonds en kenniscentrum voor de sociale werkgelegenheid, werken VNG, Cedris, FNV en Cedris samen aan een inclusieve arbeidsmarkt. .

 • SCALE (Smart Campus Leerpark)

  SCALE Publiek Private Samenwerking Smart Campus Leerpark zet zich in om de tekorten op de arbeidsmarkt in de regio Drechtsteden, met name op het gebied van de energietransitie in de gebouwde omgeving, te verminderen en uiteindelijk op te lossen. .

 • Scholingsalliantie Noord (SAN)

  De Scholingsalliantie Noord bestaat uit publieke gemeenten, UWV, provincies, sociale partners en private partijen OOfondsen, werkgevers in de drie noordelijke provincies.

 • SECOVE

  nbsp

 • SEECE

  Energieinnovaties en meer human capital voor de realisatie van een betrouwbare, betaalbare, duurzame elektriciteitsvoorziening.

 • SEED

  nbsp

 • Setubal Polytechnic Institute

  nbsp

 • Shared Service Center

  SSC is een opleidingsconcept binnen de ICTopleidingen van Scalda waar studenten werken aan echte opdrachten uit het bedrijfsleven in een realistische leerwerkomgeving. .

 • Sijtske Ouderkerken

  nbsp

 • Skilling academy

  De Skilling Academy van de Hogeschool van Amsterdam is een onderwijsinstelling gericht op het ontwikkelen van nieuwe ITskills voor wie wil bijleren, wil overstappen naar de IT, of zelf genteresseerd is extra kennis en vaardigheden op te doen.

 • Skills4Future

  Skills4Future is ht aanspreekpunt voor bedrijven of onderwijsinstellingen met betrekking tot het future proof maken van toekomstige werknemers. Vraag en aanbod komen hierin samen. .

 • Skills4Life

  Skills4Life zet zich in om tussen 2023 en 2030 een skillsecosysteem te ontwikkelen voor een slimme, circulaire maakindustrie in NoordNederland. .

 • Smart Base

  Een proeftuin voor de ontwikkeling van een legerbasis van de toekomst. Defensie daagt bedrijven en kennisinsteliingen buiten de poort uit om samen met haar aan innovaties te werken. .

 • Smart Bending Factory

  De Smart Bending Factory is een ultramoderne fabriek voor het lasersnijden en buigen van staal, die geheeld via internet wordt aangestuurd. Doel totalcostofownershipmet 20 verlagen en timetomarket 5x sneller. .

 • Smart Builders - Samen Smart Bouwen aan Nederland

  De bouwsector is een belangrijk cluster in de Achterhoek. Het bedrijfsleven heeft voldoende Smart Builders nodig multidisciplinaire vakmensen met kennis van verschillende bouw en installatiewerkzaamheden, maar ook specialisten, die samen het bouwproces .

 • Smart Connected Supplier Network (SCSN)

  Digitaal samenwerken in de keten is een van de doelen van Smart Industry. Toch is het niet eenvoudig om ictsystemen tussen bedrijven te koppelen. De huidige praktijk laat zien dat veel bedrijven dit handmatig oplossen. .

 • Smart Farming 3.0

  Smart Farming is een onafhankelijk dataplatform dat met hart en ziel gelooft in agrarische innovatie maar alleen als jij daar als boer optimaal van kunt profiteren. Wij maken jou zlf de baas over je data en wie daar gebruik van mag maken. Omdat we als nonprofit geen winst hoeven te maken, kunnen we maximaal investeren in de veiligheid, privacy en boervriendelijkheid van ons platform. .

 • Smart Makers Education

  De nieuwe manier van leren en innoveren in samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven. We focussen op het ontdekken van toepassingen van Smart Technology en verbinden studenten, docenten en medewerkers in een leven lang ontwikkelen.

 • Smart Metrology & Manufacturing

  Technohub Smart Metrology Manufacturing.

 • Smart Suppliers

  Technohub Smart Suppliers .

 • Smart Technician

  Smart Technician van ROC Midden Nederland is gericht op het verbeteren van de aansluiting tussen de Utrechtse maakindustrie bedrijven en de opleiding Technicus Engineering van de Tech Campus Nieuwegein. Om beter aan te sluiten bij de behoeften van de arbeidsmarkt.

 • Smart Technology

  In het project Smart Technology werken onderwijs, bedrijfsleven en overheid in de regio WestBrabant samen aan het opleiden van de technici van de toekomst. .

 • Smart Welding Factory

  Het is onze doelstelling om kostenefficint enkelstuks productie in Nederland mogelijk te maken. .

 • SMEOT

  OOM, FME.

 • SocialXChange Store Romania

  nbsp

 • Spark Makers Zone

  voorheen SPARK Campus Een groot creatief technisch makerslab waar high end techniek en old skool ambacht elkaar versterken. .

 • Specialized Brains ICT

  Specialized Brains ICT leidt mensen met autisme op tot gecertificeerde testers. Door middel van een beschermde omgeving komen de talenten volledig tot uiting en door coaching en training verbeteren de communicatieve vaardigheden tegelijkertijd. .

 • SPG Zuid-Holland

  Wij zijn actief in de gehele provincie ZuidHolland en bieden een baangarantie voor minimaal 4 jaar .

 • Spoor 22

  Spoor 22 richt zich op de veranderende eisen aan de nieuwe sociaal werker, vergroting van de kansen van mboers op de arbeidsmarkt en een leven lang ontwikkelen.

 • SSPB Praktijkcentrum Bouw

  Centraal staat het opleiden van jongeren tot een MBO opleiding timmeren en metselen. .

 • Stad van de Toekomst

  Vanaf het voorjaar van 2022 is Almere ht podium van de expo Floriade Almere 2022 . De verwachting is dat over een paar decennia een groot gedeelte van de wereldbevolking in een stedelijk gebied woont. Steden moeten zich daar nu al op voorbereiden. Kernvraag is hoe de steden van de toekomst hierop kunnen inspelen met huisvesting, voedsel, schoon water, duurzame energie en groen. Floriade Almere 2022 haakt in op deze actuele onderwerpen met het overkoepelende thema Growing Green Cities1. Dit thema is zowel voor de stad Almere als voor het onderwijs een toekomstgericht thema waarmee men de transitie in de groen stedelijke omgeving kan vormgeven. Voor de PPS Stad van de Toekomst vormt dit thema ook de eerste jaren de basis van de inhoudelijke invulling.

 • Stadscampus De Kien

  De Kien is een stadscampus waar het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven samenwerken aan een ITaanbod voor studenten en professionals om zich verder te ontplooien en carrire stappen te zetten.

 • Start.route

  Investeren in mensen, wendbaarheid en inclusiviteit is essentieel voor de regio Zwolle. Start.route is een gezamenlijke investering van onderwijs, overheid, ondernemers en sociale partners in de talenten en ontwikkeling van een groep jongeren en jongvolwa.

 • Stedelijke Vergroening

  In de PPS Stedelijke Vergroening werkt Curio samen met de gemeente Brede en het regionale bedrijven aan het kwantitatieve en het kwalitatieve arbeidsmarktvraagstuk van de regionale groensector, om zo voldoende en kwalitatief goed opgeleid groenpersoneel te creren voor de stedelijke groentransitie. .

 • Sterk in je werk

  Sterk in je werk, zorg voor jezelf heeft als ambitie om loopbaanadvies normaal te maken. Het coacht mensen die in zorg en welzijn werken of die in deze sector willen werken. .

 • Stichting Bedrijfsvakschool Techniek Drenthe

  Wij zijn een stichting met verschillende technische bedrijven uit de omgeving Zuid Oost Drenthe als leden. Wij willen jonge mensen opleiden op tot ALLROUND VERSPANER.

 • Stichting DeTechNo

  Deze technische bedrijven hebben veel behoefte aan instroom van goed opgeleide technici. Detechno probeert daar samen met het ROC en het bedrijfsleven aan te voldoen. .

 • Stichting Greenport Noord-Holland Noord

  In Greenport NoordHolland Noord werken ondernemers, overheden, onderzoek en onderwijs aan gezamenlijke opgaven om te komen tot een toekomstbestendige agribusiness.

 • Stichting Haagbouw

  BOUWENDNEDERLAND.

 • Stichting Metaal Opleidingen Noordoost Brabant SMO

  OOM, FME.

 • Stichting Metalent

  Metalent wil de instroom van jongeren in de metaal, industrie en maritieme sector bevorderen.

 • Stichting MyTec-Bedrijven

  De stichting waarin verschillende technische bedrijven uit NoordHolland samenwerken om de kloof tussen het aanbod vanuit het technisch onderwijs en de vraag vanuit het bedrijfsleven te dichten. Goed technisch onderwijs zien we als d oplossing en daarom werken we samen met ROC Nova College aan het unieke onderwijsprogramma MyTec.

 • Stichting Praktoraten

  nbsp

 • Stichting RTC Metaal

  OOM.

 • Stichting Smart Technology Experience Centre

  STEC draagt bij aan de realisatie van meer energie neutrale huizen en gebouwen in Rivierenland n genoeg vakkrachten uit de regio die helpen om dat mee mogelijk te maken. .

 • Stichting SPG Infravak

  Bij InfraVak leiden wij je op tot Vakman in de GWW sector. GWW staat voor Grond Weg en Waterbouw ook wel infra genoemd. .

 • Stichting Vakopleiding Infra Brabant

  nbsp

 • Stichting Vakopleiding Metaal West Brabant

  OOM, FME.

 • Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Le?nej EUROPEA POLSKA

  nbsp

 • Summa College

  APOLLO Applicaties, Processen en Organisatie voor een Leven Lang Ontwikkelen.

 • Sustainable Automotive Mobility college (Techfunity)

  Meer ruimte voor innovaties in Automotive opleidingen en loopbanen en samenwerking met bedrijven intensiveren.

 • SVMT Tilburg

  OOM, FME.

 • T-shore

  nbsp

 • T.G. Masaryk Water Research Institute

  nbsp

 • Talenthub op Zuid

  De Talenthub is geen school, maar wel een leeromgeving.

 • TalentIT

  TalentIT geeft Twentse ITbedrijven een podium om zich te laten zien en geeft studenten de kans om zich binnen deze ITbedrijven te ontplooien.

 • Talentjourney

  nbsp

 • Talentontwikkeling Amsterdam

  Talentontwikkeling Amsterdam is een initiatief van de gemeente Amsterdam, ROC van Amsterdam penvoerder, ROC TOP en een tiental bedrijven uit de regio. Het project richt zich op het stimuleren van Entree en niveau 2 studenten richting een goede start op.

 • Talentontwikkeling met Wetenschap en Technologie

  Studenten Pedagogisch medewerker en Onderwijsassistenten worden in dit project geschoold in onderzoekend leren, zodat zij in staat zijn om tijdens hun stage bij basisscholen en in de kinderopvang in het kader van Wetenschap Technologie activiteiten te organiseren.

 • Talentperron

  Talentperron is een drempelvrije fysieke plek voor burgers van alle leeftijden die zich kunnen orinteren op de eerste of vervolgstappen in hun loopbaan en het vinden van werk en scholing. De meerwaarde van het centrum is dat het ook is gericht op mensen voor wie werk nog niet direct binnen hun bereik ligt en die eerst nog andere stappen hebben te gaan. De behoefte van de bezoeker staat centraal. Het is een plek die fysiek aantrekkelijk is gemaakt middels 3D experience design je mag overal aanzitten, alles onderzoeken. .

 • Teach4SD

  nbsp

 • TEAM#UP

  nbsp

 • Tech4Food

  Circulaire Economie, 3D Techniek en Smart Industry.

 • Tech@Connect

  nbsp

 • Tech@doptie

  Techdoptie wil toekomstige professionals in zorg, welzijn en techniek structureel goed voorbereiden en opleiden om te kunnen functioneren in een voortdurend zorgveranderende omgeving, waarin technologie als vanzelfsprekend aanwezig is.

 • TechConnect

  Het actieprogramma TechConnect introduceert meerdere initiatieven die de kansengelijkheid op de techarbeidsmarkt vergroot.

 • TechForFuture

  Samen met hightech bedrijven nieuwe kansen creren dat is het doel van TechForFuture. Met enthousiaste studenten, opgeleid om zelfstandig praktijkgericht onderzoek te doen in bedrijven, ontdekken en ontwikkelen we nieuwe technologien. Zo dragen we bij aan onderzoek voor en met bedrijven.

 • Techgrounds

  Techgrounds heeft als missie om de mismatch op de ITarbeidsmarkt op te lossen door verborgen talent te activeren naar IT. Dat doen ze door inzicht te geven in de ITarbeidsmarkt, een ITloopbaanorintatie aan te bieden, en kortlopende trainingen en ITopleidingen met baangarantie aan te bieden. .

 • Techhub Assen

  Heb je een innovatievraagstuk en zoek je de techniek, de mensen of de contacten om dit op te lossen Wil je een product, prototype of proefopstelling maken en heb je ruimte, kennis of faciliteiten nodig Ben je op zoek naar frisse ideen, sparringpartners of gelijkgestemden om stappen te zetten naar de toekomst Wil je samenwerken met onderwijs en kennisinstellingen en ben je op zoek naar een manier om contact te leggen Heb je behoefte aan een inspirerende werkomgeving waar uitwisseling met andere ondernemers dagelijkse realiteit is Kom dan langs in TechHub Assen, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

 • Techionista Academy

  Techionista biedt online training aan op het gebied van IT specifiek voor vrouwen. Er wordt een combinatie van hard, career en businessskills aangeboden. Bovendien is er ook een hechte community.

 • Techlands

  De partners binnen Techlands zorgen samen voor voldoende, goed opgeleide technische vakmensen voor de wereld van vandaag en morgen in en rond ZaanstreekWaterland.

 • Techlands Opleidingen

  Het projectvoorstel Techlands Opleidingen van het Regio College is een opschaler van Food Proces Tech Campus FPTC. Het doel van deze opschaling is 20 meer mbostudenten in de technieksector in 2025 van 776 in 2021 naar 985 in 2025.

 • TechMeUp

  TechMeUp is een organisatie die studenten financieel helpt bij het volgen van een techopleiding. Studenten kunnen een studievoorschot aanvragen en hierdoor beginnen aan een techopleiding en daarnaast het financieel volhouden. Uiteindelijk betaalt de deelnemer het voorschot weer terug wanneer diegene een baan heeft gevonden.

 • Techniek Academie Brabant (MVM)

  OOM, FME.

 • Techniek leerwerkpleinen

  TLNetwerk stelt zich ten doel om de kwantitatieve mismatch in vraag en aanbod op de technische arbeidsmarkt in de Kop van NoordHolland in 8 jaar te dichten. .

 • Techniekcoalitie Limburg

  Voor het succes en toekomst van de technische en maakbedrijven in Limburg bundelen Metaalunie, Techniek Nederland, FME en de scholingsfondsen OOM, OTIB en AO hun activiteiten en middelen. .

 • Techniekpact Twente

  Techniekpact is een gezamenlijk, nationaal initiatief van de rijksoverheid, het georganiseerde bedrijfsleven, de vakbonden en het onderwijsveld en de regios, waaronder Twente die initiatieven die techniek voor leerlingen, scholieren en studenten bij elkaar brengen. .

 • Technohub Digital Twinning

  De Technohub Digital Twin wil hoogwaardige kennis voor bedrijven beschikbaar stellen zodat zij werknemers kunnen meenemen, voorbereiden en opleiden om succesvolle toepassing van digital twin technologie binnen de maakindustrie te bewerkstelligen. In de technohub kunnenstudenten, docentenonderzoekers van de scholen en medewerkers van bedrijven ontwikkelen en experimenteren met digital twin toepassingen. Er wordt een proeffabriek gemaakt waarmee medewerkers en studenten kunnen leren en experimenteren en zo een goede basis krijgen voor ontwikkeling en gebruik van simulatiemodellen voor de maakindustrie. Siemens stelt digital twin software o.a. Teamcenter, Solid Edge beschikbaar. In de proeffabriek zullen ook trainingen worden verzorgd voor medewerkers uit de maakindustrie. De Technohub sluit aan bij kennis en industrienetwerken in de regio en richt zich op het informeren en betrekken van de maakindustrie. Via een professionele leerkring maken bedrijven kennis met digital twin en onderzoeken ze de mogelijkheden in de praktijk..

 • Technohub Inclusieve Technologie (TINT)

  Korte omschrijving technohub de Technohub Inclusieve Technologie TINT zet zich in om duurzame inzetbaarheid en inclusiviteit in organisaties te bevorderen door middel van technologie. Met een divers consortium aan partners proberen we inzichtelijk te maken welke technologien op wat voor manier kunnen bijdragen aan het simpeler maken van werk, waardoor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt bevorderd en mensen met een arbeidsbeperking werk kunnen verrichten die zij zonder de desbetreffende technologie niet of minder goed hadden kunnen verrichten.

 • TechnoHUB Woerden

  De TechnoHUB Woerden is een leeromgeving waar basisschoolleerlingen, middelbare scholieren en mbostudenten kennis krijgen van de nieuwste technieken. .

 • Technologie & Zorg Academie (TZA) Achterhoek

  De TZA is een netwerkorganisatie van zorgondernemers, overheid, zorgkantoor en onderwijs. In een innovatieve omgeving met o.a. een eigen Living Lab worden studenten en professionals meegenomen in de mogelijkheden die technologie biedt. De TZA richt zich op bewustwording, acceptatie en adoptie van zorgtechnologie in de dagelijkse praktijk van studenten en zorgprofessionals.

 • Technologie & Zorg Academie Drenthe

  De TZA is een netwerkorganisatie van zorgondernemers, overheid en onderwijs. In een innovatieve omgeving worden studenten en professionals meegenomen in de mogelijkheden die technologie biedt. We richten ons op bewustwording, acceptatie, implementatie en adoptie van zorgtechnologie in de dagelijkse praktijk van studenten en professionals.

 • Technologie & Zorg Academie IJssel-Vecht

  De TZA is een netwerkorganisatie van zorgondernemers, overheid, zorgkantoor en onderwijs. In een innovatieve omgeving met o.a. een eigen Living Lab worden studenten en professionals meegenomen in de mogelijkheden die technologie biedt. De TZA richt zich op bewustwording, acceptatie, adoptie en implementatie van zorgtechnologie in de dagelijkse praktijk van studenten en zorgprofessionals.

 • Technologie & Zorg Academie Twente

  De Technologie Zorg Academie TZA is het regionale leerwerk, oefen en testcentrum op het gebied van zorgtechnologie en hulpmiddelen We richten ons op bewustwording, acceptatie en adoptie van zorgtechnologie in de praktijk bij studenten, docenten en professiona.

 • Technologie Raad Regio Utrecht

  De Technologieraad Regio Utrecht is een samenwerkingsverband tussen ondernemers, onderwijs en overheden. Als doel heeft de Technologieraad om een fysiek netwerk te vormen van betrokken tiple helix partijen in de provincie Utrecht die met arbeidsmarktvraagstukken van technologie bezig zijn. .

 • Technologieroute

  Meer en beter technisch geschoolde MBOers in de metaalindustrie.

 • Technologies Added

  Op de locatie van de voormalige armaturenfabriek van Philips staat de eerste shared Smart Factory van Nederland en wie weet wel van de wereld. Het voelt als je eigen fabriek, zo luidt de slogan. Daarmee is Technologies Added n van de meest baanbrekende experimenten binnen de Nederlandse maakindustrie. .

 • TechOost

  TechOost zet zich in om een duurzame en technische arbeidsmarkt in OostNederland te behouden. .

 • Techport

  Voor de toekomst van de maak en onderhoudsindustrie.

 • TechValley-NH

  In het Fieldlab TechValleyNH werken ruim 35 innovatieve NoordHollandse machine en apparatenbouwers nauw samen met o.a. het Research Innovation Centre Techniek, Ontwerpen en Informatica RICTOI van Hogeschool Inholland Alkmaar. Deze koploperbedrijven de TechnoSpitsen zijn wereldwijd actief en toonaangevend in zeer uiteenlopende sectoren. Rode draad in de TechValley projecten is smart design engineering van smart producten en diensten, met datadriven mechatronica als kerndomein. De belangrijkste Smart Industry themas binnen TechValleyNH zijn Data, Robotica Vision, ARVRtoepassingen en Smart Materials.

 • TechYourFuture Centre of Expertise voor Techniekonderwijs

  TechYourFuture levert een belangrijke bijdrage aan de regionale Human Capital Agendas in OostNederland n aan de voorbereiding op een technologische samenleving en arbeidsmarkt. Maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie, digitalisering, gezondheid zorg en veiligheid en de daarmee samenhangende Human Capitalvraagstukken vormen de kern van het TechYourFuture onderzoeksprogramma.

 • Tekort in de zorg is onze zorg

  Het projectvoorstel Tekort in de zorg is onze zorg van ROC AmsterdamMBO College Hilversum penvoerder is verbonden aan de regio Flevoland en Gooi Vechtstreek. Het is een opschaler van Zorg in de wijk in de 21e eeuw uit de regio AmsterdamAlmere. .

 • TerraTechnica: Centre of Expertise Lokale Energie Systemen

  TerraTechnica brengt vraag naar duurzame energieoplossingen en het aanbod van kennis en kunde bij elkaar. Focus ligt op lokale duurzame energiesystemen.

 • Tetrix Techniekopleidingen

  FME.

 • The Federation of Swedish Ostrobothnia for Education and Culture/YA - Vocational College of Ostrobothnia

  nbsp

 • The Garden

  Fieldlab The Garden versterkt de samenwerking rond de cyberveilige digitalisering van het MKB en het veilig delen van data. .

 • The Hague Security Delta

  Security Delta is the Dutch security cluster. Over 275 companies, governmental organisations and knowledge institutions have been working together since 2013 to make a difference in securing our digitising society.

 • The LearnSpot

  Het nieuwe, toekomstbestendige model van leren en ontwikkelen in de zorg. .

 • The Park Prague

  nbsp

 • The Young Digitals

  The Young Digitals begeleidt jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt tot een baan als digitale marketeer in Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Door middel van een kosteloze trainingen van 10 weken en werkervaring bouwen de jongeren 1827 jaar genoeg kennis op om als digitale marketeer te gaan werken.

 • ThermoPlastic Composites Nederland (TPC NL)

  Fieldlab ThermoPlastic Composites NL werkt met thermoplastische composieten. Dit zijn plastics gevuld met korte, lange of continue vezels of combinaties van plastic met bijvoorbeeld weefsels. Thermoplastische composieten bieden interessante voordelen als het gaat om duurzaamheid,circulariteit, materiaalprestaties enpotentile materiaalefficintie bij productie. .

 • Tilburg University - LLO - zichtbaar en toegankelijk

  Tilburg University LLO zichtbaar en toegankelijk.

 • TINT Apeldoorn

  TINT Technohub Inclusieve Technologie Apeldoorn is de eerste technohub voor inclusieve technologie van Nederland. In de Learning Community van TINT Apeldoorn werken onderwijs, technologieexperts, innovatiemakelaars, sociaal ontwikkelbedrijven en werkgevers samen met de Kennisalliantie Inclusie en Technologie om meer mensen aan het werk te krijgen en te houden.

 • TIP Emissieloos bouwen

  nbsp

 • Toekomstbestendig Beroepsonderwijs Binnenvaart

  Verschillende maatschappelijke veranderingen, als verduurzaming, vergroening en digitalisering maken dat ook de binnenvaart dient te veranderen. Meer dan 20 partijen uit de binnenvaart gaan in deze pps samenwerken om deze maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. .

 • Topcentrum Autoschadeherstel Zuid Nederland

  Krachtenbundeling in een publiekprivaat Topcentrum voor autoschadeherstel voor ZuidNederland.

 • Topcentrum E-commerce

  Topcentrum representeert ECommerce in de regio Zwolle. Het is een samenwerkingsverband tussen bijna 40 ecommerce bedrijven, 5 onderwijsinstellingen, de provincies Overijssel en Flevoland, Regio Zwolle, gemeenten en Kennispoort. .

 • Tour-X

  nbsp

 • Transmuraal Kijken Leren en Doen

  Een van de speerpunten van de Zorgacademie is Transmuraal Opleiden. Transmuraal opleiden zorgt voor beter gekwalificeerde medewerkers die voldoen aan de eisen van de nabije toekomst, omdat zij in staat zijn over de muren van hun eigen disciplineorganisatie heen te kijken en samenwerken. .

 • Triple-T

  Onze missie is het opleiden van zelfbewuste en zelfverzekerde medewerkers voor de technische arbeidsmarkt. Dat doen we door een uitdagend programma te bieden waarin doorzettingsvermogen, zelfkennis en trots centraal staan.

 • Trudo Tower

  nbsp

 • Tvalley

  In het Fieldlab TValley werken machinebouwers, maakbedrijven, systeem integrators, toeleveranciers, engineers en kennisinstellingen samen aan een radicaal doel first time right development en de toepassing van mechatronische systemen. .

 • Twente University Centre for Cybersecurity Research

  Twente university Centre for Cybersecurity Research is een publiekprivate samenwerking tussen experts, ondernemers, onderzoekers en studenten die samenwerken om talent, innovaties en kennis over het domein van cybersecurity te delen.

 • Twents Fonds voor Vakmanschap

  Het Twents Fonds voor Vakmanschap zet zich in om de Twentse economie vitaal te houden en in te spelen op de economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

 • U-Tech Community

  Binnen de UTech Community werken onderwijs, bedrijfsleven en overheid samen aan het verkleinen van de mismatch op de ICTarbeidsmarkt.

 • Ulla Bilø

  nbsp

 • Ultra Personalized Products and Services

  UPPS staat voor Ultra Personalized Products and Services. UPPS ontwikkelt nieuwe methoden om gepersonaliseerde producten en diensten te ontwerpen en te produceren. .

 • Union of Water Boards

  nbsp

 • Universiteit van Amsterdam

  nbsp

 • Urban Sport Trainer

  Er is vraag naar ondernemende, creatieve en internationaal georinteerde vakmensen in de sport. Hiertoe gaat MBO College Zuid Urban Sport Trainers opleiden. Dit zijn ondernemende vakmensen die vaardig zijn in werken in een internationale context, bekend z.

 • Utrecht Data School

  In een traject van twee keer 10 weken gaan studenten van de Universiteit Utrecht exploratief data van opdrachtgevers onderzoeken.

 • Utrecht Talent Alliantie

  De Utrecht Talent Alliantie bestaat uit regionale vertegenwoordigers van werkgevers in de grootste tekortsectoren, overheden, kennis en onderwijsinstellingen, het UWV, Economic Board Utrecht en ROM Utrecht Region. Aan deze samenwerking ligt een Human Capital Agenda ten grondslag met ambities op het gebied van arbeidsmobiliteit, leven lang ontwikkelen LLO en digitale vaardigheden.

 • Vakcentrum Duurzame Energie

  De scope van het Vakcentrum is de gebouwde omgeving. Dit betekent dat het Vakcentrum zich voornamelijk richt op de infrastructuur en woningen utiliteitsbouw. .

 • Vakcentrum Duurzame Mobiliteit

  Deze publiek private samenwerking heeft als doel om het Automotive onderwijs van ROC Midden Nederland toekomstbestendig te maken en beter aan te laten sluiten op de behoeften en ontwikkelingen van de mobilteitsbranche in de regio.

 • Vakopleiding Techniek

  BBL opleidingen in de richtingen precisietechniek, mechatronica, metaalbewerken en elektrotechniek.

 • Valencia Parc Central

  nbsp

 • van Bank naar Bouw

  In het project Van Bank naar Bouw wordt bekeken wat er nodig is voor banken, kandidaten en bouwbedrijven om een succesvolle overstap van het bank en verzekeringswezen naar de bouw en infrasector mogelijk te maken. Er zijn niet alleen functies en vacatures op de bouwplaats, maar ook op kantoor. Deze kunnen heel goed aansluiten bij de kennis en ervaring van medewerkers uit het bank en verzekeringswezen. Genteresseerde kandidaten zijinstromers worden persoonlijk begeleid.

 • Veelzijdiger in beweging

  Het project richt op studenten van de kwalificaties Sport en bewegen en de docenten en beroepskrachten die een rol spelen in de hybride leeromgeving waarin de studenten worden opgeleid.

 • Veilige en Veerkrachtige Steden en Omgeving i.o.

  Op het gebied van veiligheid hebben steden een cruciale rol en vormen zij de motoren van innovaties. NoordBrabant als regio van vijf centrumgemeenten in sterke verbinding met haar dorpen en het buitengebied is daarvan een voorbeeld bij uitstek. Het SPRONGProgramma Veilige en Veerkrachtige Stedelijke Omgeving VVSO focust op deze Brabantse omgeving waarin de veiligheid en veerkracht van kwetsbare groepen, datainfrastructuren en nieuwe technologie centraal staan.

 • Veiligheidsacademie Noordwest-Veluwe

  De Veiligheidsacademie in Harderwijk is de plek waar studenten, deelnemers, bedrijven en organisaties uit de regio NoordwestVeluwe terechtkunnen voor alle opleidingen en trainingen op het gebied van veiligheid. Innovatief leren staat centraal. .

 • Verenigd opleidingsbedrijf RTC Bouw

  BOUWENDNEDERLAND.

 • Verenigd Samenwerkingsverband HACO

  nbsp

 • Verenigde Maakindustrie Oost (VMO)

  Met onze activiteiten stimuleren we samenwerking en verbinding tussen onze leden met als doel toekomstbestendig te zijn en sterker te staan in diverse opzichten. Bewezen is immers dat bedrijven openstaan voor verbinding, samenwerking en het leggen van contacten, weerbaarder zijn, beter presteren en meer bereiken kortom 113.

 • Vereniging Circulair Friesland

  Vereniging Circulair Friesland draait om circulair en duurzaam ondernemen en is vastbesloten om van Friesland de meest circulaire regio in 2025 te maken. Frysln is ambitieus op weg naar dit doel. Dit betekent niet praten, maar vooral den. Aan deze ambitie werken we ieder voor zich n samen. Omdat dat sterker is. Daarvoor is de vereniging.

 • Vereniging InfraVak

  BOUWENDNEDERLAND.

 • Vereniging Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw Regio West Twente

  nbsp

 • Vereniging Van Zuiveringsbeheerders

  nbsp

 • Victor Dumitrache

  nbsp

 • Vrienden van Techniek Hoogeveen

  nbsp

 • VTi Amsterdam

  Scaleup VTi Amsterdam is een verduurzaamde PPS in de Technische Installatiebranche en Infra. De missie van VTi Amsterdam Wij willen meer en beter opgeleide Elektro Installatietechnici die meehelpen de metropoolregio futureproof te maken. .

 • Water Application Center

  nbsp

 • Water Utility Sint Jansklooster

  nbsp

 • Waterroute: van leren naar werk in coalitie met de regio

  Samen werken aan versterking van de watersector.

 • WE-IT

  WEIT is een consortium van bedrijven, opleiders en overheden in ZuidHolland met als doel meer mensen ombij te scholen in ICT en digitalisering. Daartoe maken we diverse scholingstrajecten mogelijk in de regio. Op dit moment zijn er 8 verschillende ICT scholingstrajecten actief. Groeiend netwerk WE IT is altijd op zoek naar nieuwe initiatieven en partners die willen deelnemen aan het consortium. Door het delen van kennis, ervaring en best practices ontstaat een krachtig netwerk. .

 • Wendbaar Vakmanschap

  Studententoekomstige werknemers en werknemers via BBLtrajecten in staat stellen om continu te leren en zich te ontwikkelen.

 • Wendbaar vakmanschap in Barneveld

  De Barneveldse Techniek Opleiding geeft via een innovatieve BBLopleiding jonge talenten in de regio de kans om te werken aan innovatieve processen, producten en diensten. De samenwerkingspartners focussen op de ontwikkeling van opleidingen Metaaltechniek.

 • Werkagenda onderwijs-werkveld 2021-2025

  WVG Zorg en Welzijn, mbo en hboonderwijs en werkgevers in de zorg hebben een netwerk opgezet om zich gezamenlijk in te zetten voor een goede aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. .

 • Werkplaats Digitaal Ondernemen (NHN)

  Website www.werkplaatsdigitaalondernemen.nl Emailadres infowerkplaatsdigitaalondernemen.nl.

 • Werkplaats Online Ondernemen Groningen (WOO)

  Website www.woogroningen.nl Emailadres wooorg.hanze.nl.

 • Westfield Chodov

  nbsp

 • Wetsus Water Campus

  nbsp

 • Wetterskip Fryslan

  nbsp

 • Wij zijn Katapult

  Katapult is een netwerk van 450 publiekprivate samenwerkingen en groeit continue. Doelstelling is om de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij te verbeteren. .

 • Wils

  Wils richt zich op entree, en praktijkonderwijsstudenten die een bewuste keuze maken voor de stap naar een vaste plek op de arbeidsmarkt. De studenten volgen binnen de entreeopleiding of praktijkonderwijs een apart WILStraject gericht.

 • Wind of Renewal / Anemos Ananeosis

  nbsp

 • Windesheim

  Professionaliseren van de LLOorganisatie binnen Windesheim, gericht op 1 komen tot betere vraagarticulatie van LLOvraagstukken met bedrijfsleven en partners in de regio, 2 docentprofessionalisering wat vraagt nieuwe onderwijsvormen voor LLO voor nieuwetoekomstige rol van docenten, 3 professionaliseren van back en frontoffice verbeteren samenwerking, afstemming van processen en systemen aan ontwikkelingen maatwerktrajecten voor professionals en bedrijveninstellingen.

 • Windock

  Winddock is het Centrum voor Innovatief Vakmanschap en zet in op aantrekkelijk en eigentijds onderwijs voor de offshore windsector.

 • Wouda gemaal

  nbsp

 • Yacht Builders Academy

  Yacht Builders Academy ontwikkelt en verzorgt opleidingen en bijscholingen voor de maritieme sector.

 • YES!

  Yes verenigt oprichters van digitale bedrijven met minimaal 1 jaar ondernemerservaring in de provincie Groningen, Friesland of Drenthe met een duidelijke ambitie om een bedrijf te bouwen en met ambitie om de wereld te verbeteren.

 • Zaklad Aktywnosci Zawodowej

  nbsp

 • Zeeland Robotics

  Zeeland Robotics is een multisectoraal, triplehelix samenwerkingsverband, waarin op een unieke schaalgrootte en in een unieke organisatievorm nieuwe robotica ontwikkeld worden. Dit om het Zeeuwse bedrijfsleven innovatiever, efficinter en duurzamer te maken.

 • Ziva Voda Modra

  nbsp

 • Zorg in de wijk in de 21e eeuw

  Continu leren in een veranderende zorgsector.

 • Zorg Innovatie Academie

  Zorg Innovatie Academie is een pps die zich richt op het gebied van zorgvraag, zorggebruik en zorgaanbod in de MSVregio.

 • Zorgcampus Nissewaard

  De Zorgcampus is de plek waar studenten en zorgprofessionals praktijkgericht onderwijs en na, bij en omscholing volgen in nauwe samenwerking met bedrijven en instellingen uit de regio. Onderwijs en arbeidsmarkt bundelen hun kennis, skills en technieken, om het onderwijs en daarmee de lokale zorg te verbreden en veerkrachtiger te maken. .

 • Zorgtechniek Limburg

  Innovatieve technologien voor de zorg van morgen.

 • Zorgtrainingscentrum regio Zwolle

  Een innovatieve leerwerkpraktijk waar samen gewerkt wordt aan de zorg van morgen.

 • Zuid-Holland Infra Park (ZIP)

  Eigentijds onderwijs te bieden aan nieuwe instroom, studenten en werknemers in de grond, weg en waterbouw civiele techniek.

Helaas zijn er geen resultaten in dit gebied of met deze criteria.