Homepage

Wijzig mijn PPS: Digilab Regio FoodValley

Uw gegevens worden op de netwerkkaart getoond, zodat andere PPS'en u kunnen vinden met vragen, en vice versa. We zijn er voor en door elkaar. Voor het overige verwerken wij de persoonsgegevens volgens het privacybeleid van PBT. Uw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden gebruikt of verkocht.
Let op: na verzending van je aanpassingen zal het hele profiel worden overschreven! Controleer dus goed of alle gegevens kloppen!
Naam PPS
Straat Vul hier de locatie in van de PPS. Indien de PPS meerdere locaties heeft, vul dan hier de hoofdlocatie in, beneden kunt u de (andere) locaties van de PPS opgeven. Deze worden allen zichtbaar op de kaart.
Huisnummer
Toevoeging
Postcode
Plaats
Land Vul hier het land in waar de PPS actief is
Omschrijving kort Vul hier een omschrijving in van maximaal 255 tekens. Kort maar krachtig!
Omschrijving lang Vul hier een uitgebreidere omschrijving in van de missie, doelen én activiteiten van de PPS.
Omschrijving kort (English) Indien je dit invult, komt de PPS ook op wearekatapult.eu. Doe dit alleen als je activiteiten hebt die relevant zijn voor het buitenland of je dat voornemens bent.
Omschrijving lang (English) Indien je dit invult, komt de PPS ook op wearekatapult.eu. Doe dit alleen als je activiteiten hebt die relevant zijn voor het buitenland of je dat voornemens bent.
Partners (5) Vul hier alle partners in die betrokken zijn bij de PPS. Indien ook de adresgegevens worden ingevuld, worden deze (heel mooi) geplot op de netwerkkaart en is deze kaart ook in te voegen op je eigen website via netwerk.wijzijnkatapult.nl/iframe.
wijzigen
Vestigingen (0) Indien de PPS meer dan één locatie heeft, vul hier dan alle andere locaties in. Deze worden dan ook zichtbaar op de netwerkkaart.
wijzigen
Projectleider (1) Vul hier de naam in van de projectleider en andere mensen actief in de PPS. De contactgegevens hier gebruikt Katapult om PPS’en goed te informeren.
wijzigen
Over ons
Provincie Vul hier de provincie in waar de PPS (het meest) actief is. Kunnen er meerdere zijn.
Type samenwerking Vul hier de ‘type’ samenwerking in, of door welk type partner de samenwerking is geïnitieerd en de uitvoering op zich neemt. Indien onbekend of volledig gelijkwaardig (zeldzaam!), vul dan in regio-PPS/anders.
Onderwijssector Vul hier de onderwijssector(en) in waar de PPS actief in is. Kunnen meerdere zijn!
Sector Vul hier de (top)sector(en) in waar de PPS (voornamelijk) actief in is. Kunnen meerdere zijn! (Ja we weten het, de indeling is vast niet degene die je gewend bent. Dat is omdat elke sector een eigen indeling heeft. Wij zijn bij deze blijven hangen, maar horen graag betere suggesties!
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) Vul hier de door het kabinet geformuleerde maatschappelijke uitdagingen in waar de PPS een bijdrage aan levert.
Selecteer alles Selecteer niets
Energietransitie en Duurzaamheid
Gezondheid en Zorg
Landbouw, Water en Voedsel
Veiligheid
Tags Iedere tag op een nieuwe regel plaatsen. Vul hier belangrijke steekwoorden in die je PPS kenmerken (die niet zijn gedekt door sectoren of aandachtsgebieden).
Aandachtsgebieden Vul hier de aandachtsgebieden in waar de PPS actief op is. Kunnen meerdere zijn!
Startjaar Jaar waarin de PPS haar activiteiten is gestart. Mag inschatting zijn.
Telefoon (Algemeen) telefoonnummer waarop de PPS te bereiken is
Website Website van de PPS.
E-mailadres (Algemeen) e-mailadres waarop de PPS te bereiken is (ook nodig om wijzigingen op de profielkaart door te voeren)
Lead partner Hoofdaanvrager, penvoerder, of lead partner. Vaak waar de projectleider in dienst is.
Vestigingsnummer
MKB
Specifiek aanbod voor MKB Alleen ja invullen wanneer jullie concreet aanbod hebben en hier online informatie over te vinden is. Dit veld is namelijk bedoeld om pps’en voor mkb’ers beter bereikbaar te maken. Lees goed de beschrijving van de typen aanbod zo concreet mogelijk voor het mkb te zijn.
Faciliteiten en labs Denk hierbij aan het beschikbaar stellen van ruimte met state- of the art apparatuur voor bijvoorbeeld het maken of testen van prototypes of het oefenen van vaardigheden. Het gebruik van ruimte, met eventueel beschikbaarheid van student of docent, vindt plaats zonder dat er een onderzoeks- op opleidingsopdracht bij de pps ligt. De mkb’er gaat zelfstandig aan de slag.
Learning Community Concreter en gerichter dan netwerken. Vaak met een start en eindpunt. Samen ontwikkelen aan de hand van een gerichte focus, maar nog zonder dat uitkomst bekend is. Daar waar leren, werken en innoveren samen komen. Focus kan liggen op: • thema • regio • werving en behoud, vaak heeft zo’n community dan iets weg van een traineeship.
Netwerk De belangrijkste asset voor mkb-bedrijven is dat je onderdeel bent van een netwerk, dat je toegang geeft tot kennis en contacten. En de mogelijkheid om invloed op het onderwijs uit te oefenen. Vaak uit zo’n lidmaat- of partnerschap zich in financieel commitment of bijdrage in uren. Al is er veelal ook sprake van een open netwerk, waarbij activiteiten voor alle geïnteresseerden toegankelijk zijn. Veelal worden netwerkevents, (oline) platform, het delen van informatie bewerkstelligt.
Onderzoeks- of innovatieprojecten Hier ligt een onderzoeksvraagstuk van de betreffende mkb’er aan ten grondslag. Gaat verder dan stage of afstudeeronderzoek door student, omdat er team van deskundigen (docenten, lectoren, onderzoekers) vanuit de pps betrokken is. Is laagdrempeliger dan bij commerciële partij, o.a. vanwege de kosten.
Opleidingen en modules (Korte) opleidingen of modules voor huidig of nieuw personeel.
Anders, namelijk
Toelichting Licht hieronder (max 100 woorden) kort jullie aanbod toe. Doe dit op zo’n manier dat het voor een mkb’er begrijpelijk is.
Grafische weergave
Logo
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Afbeelding 4
Twitter Alleen gebruikersnaam
Facebook
LinkedIn
YouTube Adres van video
Instagram Volledig websiteadres
Function
Organisation
Expertise
Selecteer alles Selecteer niets
Uw naam
Uw e-mailadres
Vanuit welke functie voert u deze wijziging door?