Homepage

Tech@doptie

Een samenwerkingsverband van een vijftiental instellingen uit voornamelijk de sector Zorg & Welzijn bereidt samen met kennisinstellingen MBO (roc Nijmegen en roc Rijn IJssel) en het HBO (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) en de werkgeversvereniging WZW een projectaanvraag voor in het kader van de regeling RIF (Regionaal Investeringsfonds). Het project heeft de titel Tech@doptie. Deze naamgeving verwijst naar het gemeenschappelijk geformuleerde doel van het project: ‘Toekomstige en zittende professionals (in zorg, welzijn en techniek) zijn structureel goed en adequaat voorbereid en opgeleid om te kunnen functioneren in een voortdurend zorgveranderende omgeving, waarin technologie als vanzelfsprekend aanwezig is’.

Over ons

Land Nederland
Provincie Gelderland
Sector Life Sciences & Health
Startjaar 2017
Projectleider Inge Kamphuis
i.kamphuis@rijnijssel.nl

Partners

Attent Christelijke Hogeschool Ede
Driestroom Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
OTIB Pantein
Pleyade Pluryn
Provincie Gelderland RIBW Arnhem & Veluwe
Radboud Universitair Medisch Centrum Regionaal Beleidsplatform (RBPI) Gelderland Overijssel
Regionaal Nijmeegs Centrum voor Technologie Siza
Stichting De Waalboog Vilente
WZW

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.