Homepage

Tech@doptie

Een samenwerkingsverband van een vijftiental instellingen uit voornamelijk de sector Zorg & Welzijn bereidt samen met kennisinstellingen MBO (roc Nijmegen en roc Rijn IJssel) en het HBO (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) en de werkgeversvereniging WZW een projectaanvraag voor in het kader van de regeling RIF (Regionaal Investeringsfonds). Het project heeft de titel Tech@doptie. Deze naamgeving verwijst naar het gemeenschappelijk geformuleerde doel van het project: ‘Toekomstige en zittende professionals (in zorg, welzijn en techniek) zijn structureel goed en adequaat voorbereid en opgeleid om te kunnen functioneren in een voortdurend zorgveranderende omgeving, waarin technologie als vanzelfsprekend aanwezig is’.

Over ons

Land Netherlands
Provincie Gelderland
Onderwijssector hbo
mbo
Sector Life Sciences & Health
Zorg & Welzijn
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) G&Z - MMIP Missie IV - kwaliteit van leven van mensen met dementie
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Innovatie van de beroepspraktijk
Type samenwerking MBO-initiatief
Startjaar 2017
Projectleider Inge Kamphuis
06-41311812
i.kamphuis@techadoptie.nl

Partners

Attent Christelijke Hogeschool Ede
Driestroom Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
OTIB Pantein
Pleyade Pluryn
Provincie Gelderland RCT Gelderland
RIBW Arnhem & Veluwe ROC Nijmegen
Radboud Universitair Medisch Centrum Regionaal Beleidsplatform (RBPI) Gelderland Overijssel
Regionaal Nijmeegs Centrum voor Technologie RijnIjssel
Siza Stichting De Waalboog
Vilente WZW

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.