Homepage

100% Duurzaam

De Waddenregio en Nordwin College hebben beide een ambitieuze doelstelling rondom duurzaamheid geformuleerd. Deze doelstellingen zijn complementair aan elkaar en dat is het begin van een intensieve samenwerking.

De Waddencampus is een feit: te starten op het eiland Ameland, waarbij vanuit de gedachte van de Kenniswerkplaats ( een methode waarbij zowel studenten als ondernemers, overheden en bewoners met elkaar leren) Nordwin College samenwerkt met andere onderwijsinstellingen aan de opgaven vanuit de regio. In dit geval opgaven op het gebied van duurzaamheid. Ameland wil in 2020 100% duurzaam zijn.

Studenten vanuit Nordwin College, maar ook vanuit ROC Friese Poort en diverse hogescholen werken samen aan authentieke opdrachten. Deze opdrachten zijn onderdeel van de wijze van leren (regioleren) binnen Nordwin College.

Studenten werken aan hun competenties, partners vanuit het bedrijfsleven en overheid, evenals bewoners krijgen relevante vragen beantwoord, soms middels een onderzoek, soms middels een advies, maar altijd gericht op duurzaamheid.

Over ons

Land Netherlands
Provincie Friesland
Onderwijssector mbo
Sector Agrifood
Onderwijs & Samenleving
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) E&D - MMIP 02 - Hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land en in de gebouwde omgeving
E&D - MMIP 06 - Sluiting van industriële kringlopen
E&D - MMIP 11 - Klimaatneutrale productie food en non-food
E&D - MMIP 12 - Land en water optimaal ingericht op CO2-vastlegging en gebruik
E&D - MMIP 13 - Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem
LWV - MMIP A1 tm A5 - Missie A - Kringlooplandbouw
LWV - MMIP B1 tm B8 - Missie B - Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
Tags Duurzaamheid
Wadden
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Innovatie van de beroepspraktijk
Type samenwerking MBO-initiatief
Startjaar 2015
E-mailadres p.vanderwerff@nordwincollege.nl
Lead partner Nordwin College
Projectleiders Pieter Van der Werff
p.vanderwerff@nordwincollege.nl

Partners

Agrarisch Opleidingscentrum Terra Amelander Energie Cooperatie
Amsterdam Marketing Application Centre for Renewable Resources
Beeld en Geluid Burgemeester Waldaschool
CLICKNL Cisco
Gebr. Löwik Gemeente Ameland
Hiswa Hogeschool Van Hall Larenstein
Jülich Forschungszentrum KLM
Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Ameland Noardlike Fryske Wâlden
Nordwin College Q-cape groentegroothandel 
Regionaal Opleidingen Centrum Friese Poort Regionaal Opleidingen Centrum Friesland College
Regionaal Opleidingen Centrum Leeuwenborgh Stadsregio Parkstad Limburg
Universiteit van Amsterdam VVV Ameland
Vereniging van Uytland Recreatie Ondernemers Wageningen University
t Gruntenhöfke

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.