Homepage

Digiwise

Digiwise heeft ten doel de onderwijsontwikkelingen op het gebied van ICT onderwijs in uitvoering en inhoud te versterken. De urgentie hiervan is juist in de corona-crisis meer dan ooit zichtbaar geworden. ICT heeft een steeds grotere rol in onze samenleving. De noodzakelijke ICT-vaardigheden en -kennis worden onmisbaar om deel te blijven nemen aan de maatschappij. De digitalisering van de samenleving heeft grote impact op de leer- en werkprocessen en zijn onmisbaar in vrijwel alle beroepen en functies, van de aannemerij tot aan de zorgmedewerker.

Op dit moment speelt in de ICT zich een duidelijke kwalitatieve mismatch af. Ondanks de grote personeelstekorten zijn er nog steeds werkzoekende ICT’ers met een uitkering. Dit komt deels doordat zij relatief vaak laag en middelbaar opgeleid zijn, terwijl er vooral vraag is naar hoger opgeleiden. Bovendien is het in de ICT heel belangrijk om specifieke, up-to-date kennis en ervaring te hebben. Gevraagde competenties veranderen in hoog tempo. Er is meer vraag naar mensen met goede communicatieve vaardigheden, die interdisciplinair kunnen samenwerken, inzicht hebben in bedrijfsprocessen en klantwensen kunnen vertalen naar ICT-oplossingen en -producten. Andersom geredeneerd kunnen digitale vaardigheden worden beschouwd als vakoverstijgende vaardigheden voor andere sectoren dan de ICT-sector. Het is dus steeds belangrijker dat mensen hun kennis en vaardigheden op peil houden. Het belang van een leven lang leren, zodat iedereen duurzaam inzetbaar blijft, wordt dan ook terecht benadrukt. Naast de vraag naar bepaalde competenties ontstaan er ook nieuwe beroepen. Vanuit de sector ICT bij VISTA college en Gilde Opleidingen zien wij dan ook een noodzaak om de lead te nemen, teneinde ICT-ontwikkelingen (zowel binnen de ICT-sector als aanpalende sectoren) goed te laten landen bij het (mkb) bedrijfsleven in de regio, waarbij men dus bewust moet zijn dat het meegaan met de toenemende digitalisering meer is dan enkel het gebruik van ICT toepassingen.

Digiwise streeft ernaar om in Limburg met minder beschikbaar personeel in de ICT-sector toch een economisch sterke en leefbare regio te blijven. Meer concreet is de propositie van Digiwise er op gericht de ICT-opleidingen op niveau 3 en 4 te versterken, ten behoeve van zowel toekomstige als huidige ICT-werkers. Om aan de vraag van het bedrijfsleven te kunnen (blijven) voldoen zal er een paradigmashift in het onderwijs moeten gaan plaatsvinden. Vanuit Digiwise zullen zowel nieuwe studenten worden opgeleid, maar ook zittende medewerkers worden bijgeschoold, binnen een vernieuwend pedagogisch en didactisch model.

Om dit vorm te geven maakt Digiwise gebruik van vier programmalijnen.
1. MBO ICT-onderwijsontwikkeling
2. Professionalisering van ICT-docenten
3. Verbinding met practoraat/ontwikkeling practoraatprogramma Learning Analytics
4. Ontwikkeling en uitvoering van scholing voor ICT medewerkers van bedrijven

Innovatieve aanpak
Onderwijsvernieuwing zien we terug in elk van de programmalijnen afzonderlijk als ook over de diverse programmalijnen heen. In de uitvoering van activiteiten wordt gebruikt worden gemaakt van de volgende concepten:
1) Pedagogische en didactische onderwijsconcepten als, respectievelijk, Covey (gericht op persoonlijk leiderschap van de studenten) en LEAN (gericht op procesdenken bij docenten en studenten).
2) Challenge based learning, oftewel het vormgeven van integrale beroepsopdrachten (ibo’s) in de vorm van ‘challenges’. Dit houdt concreet in dat de ibo’s:
a. Een bedrijfscontext hebben (minimaal 25% van de challenges focussen op een vraag vanuit het bedrijfsleven)
b. Een netwerkpartner vanuit het bedrijfsleven hebben (minimaal 25% van de challenges hebben een netwerkpartner vanuit het bedrijfsleven)
c. Maatschappelijk verantwoord zijn (25% van de challenges hebben een of meer SDG doelen)
3) De inzet van hybride docenten o.a. door inzet van medewerkers van partners (bijv. Media Inn) als gastdocenten of in masterclasses.
4) Zoveel mogelijk (streven is om 20% van het regulier lesprogramma in 4 jaar tijd) gebruik maken van online onderwijs (waarbij de huidige ervaringen vanuit de Corona-crisis uiteraard zullen worden meegenomen).

Verduurzaming
Reeds vanaf de start van Digiwise is er aandacht voor de verduurzaming van de activiteiten na de projectperiode, waarbij gefocust wordt op:
1. Instandhouding en benutting van het gecreëerde netwerk/ecosysteem ter ondersteuning van onderwijs en onderzoek.
2. Het blijven uitvoeren en waar nodig op onderdelen verder optimaliseren van het reguliere BOL onderwijs volgens het nieuwe onderwijsconcept met grote aandacht voor leren in de praktijk.
3. De doorontwikkeling van het practoraatprogramma inclusief het uitrollen van een ontwikkeld verdienmodel voor onderzoeksopdrachten en nieuwe onderzoeksprojecten.
4. Het op commerciële basis aanbieden en uitvoeren van ICT-modules en cursussen voor medewerkers van bedrijven in lijn met het ontwikkelde verdienmodel LLO

Over ons

LandNetherlands
ProvincieLimburg
Onderwijssectormbo
SectorICT & Digitalisering
AandachtsgebiedenAansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerkingBranche-PPS
Startjaar2021
Telefoon0647087078
E-mailadresj.cremers@vistacollege.nl
Lead partnerVISTA College

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.