Homepage

Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving

Het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) is een knooppunt waar bedrijfsleven, maatschappelijke actoren, overheden en onderwijs op een stimulerende en vanuit een duurzame visie, samenwerken aan innovaties en vakmanschap op het gebied van de inrichting en het beheer van de groene ruimte en leefomgeving.

Het KCNL is een combinatie van een Centre of Expertise (CoE) en een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV). Binnen de groene onderwijskolom is deze combinatie van CoE en CIV uniek. In CIV’s en CoE’s werken ondernemers, wetenschappers, docenten en mbo-leerlingen samen.

Over ons

Land Nederland
Provincie Gelderland
Onderwijssector hbo
mbo
Sector Agrifood
Energie
Onderwijs & Samenleving
Water & Maritiem
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) LWV - MMIP B1 tm B8 - Missie B - Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
LWV - MMIP C1 tm C4 - Missie C - Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
LWV - MMIP S1 Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food
Type samenwerking Centre of expertise
Startjaar 2013
E-mailadres evelyne.vandongen@KCNL.nl
Projectleider Evelyne van Dongen
06-10505037
evelyne.vandongen@KCNL.nl

Partners

AOC Groenhorst AOC Oost
BOOT Organiserend Ingenieursburo B.V. Branchevereniging Sport en Cultuurechniek (BSNC)
CITAVERDE College Cumela Nederland
De Vlinderstichting Dutch School of Landscape Architecture
Gebiedscoöperatie O-gen Gemeente Nieuwkoop
HAS Hogeschool Helicon Opleidingen
Hogeschool Inholland Hogeschool Van Hall Larenstein
LandschappenNL Nordwin College, loc. Gardeniersweg
Solcon Sovon Vogelonderzoek Nederland
Staatsbosbeheer Vereniging voor Hoveniers en Groenvoorziener - VHG
Vilentum Hogeschool Waterschap Rijn en IJssel

Werken samen met de volgende samenwerkingsverbanden

CIV Groen Groen Centre of Expertise 2.0

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.