Homepage

Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving

Het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) is een knooppunt waar bedrijfsleven, maatschappelijke actoren, overheden en onderwijs op een stimulerende en vanuit een duurzame visie, samenwerken aan innovaties en vakmanschap op het gebied van de inrichting en het beheer van de groene ruimte en leefomgeving.

Het KCNL is een combinatie van een Centre of Expertise (CoE) en een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV). Binnen de groene onderwijskolom is deze combinatie van CoE en CIV uniek. In CIV’s en CoE’s werken ondernemers, wetenschappers, docenten en mbo-leerlingen samen.

Over ons

Land Netherlands
Provincie Gelderland
Onderwijssector hbo
mbo
Sector Agrifood
Energie
Onderwijs & Samenleving
Water & Maritiem
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) LWV - MMIP B1 tm B8 - Missie B - Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
LWV - MMIP C1 tm C4 - Missie C - Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
LWV - MMIP S1 Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Innovatie van de beroepspraktijk
Type samenwerking Centre of expertise
Startjaar 2013
Projectleider Bert van der Scheer
06-10114082
bert.vanderscheer@hvhl.nl

Partners

AOC Groenhorst AOC Oost
Aeres groep BOOT Organiserend Ingenieursburo B.V.
BoerenNatuur Branchevereniging Sport en Cultuurechniek (BSNC)
CITAVERDE College Clusius College
Cumela Nederland De Vlinderstichting
Dutch School of Landscape Architecture Gebiedscoöperatie O-gen
Gemeente Nieuwkoop HAS Hogeschool
Helicon Opleidingen Hogeschool Inholland
Hogeschool Van Hall Larenstein LandschappenNL
Natuurmomenten Nordwin College, loc. Gardeniersweg
Solcon Sovon Vogelonderzoek Nederland
Staatsbosbeheer TAUW
Vereniging voor Hoveniers en Groenvoorziener - VHG Vilentum Hogeschool
Vogelbescherming Waterschap Rijn en IJssel
Wellantcollege Witteveen+Bos
Zonnecollege

Werken samen met de volgende samenwerkingsverbanden

CIV Groen Groen Centre of Expertise 2.0

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.