Homepage

ZorgThuis Noorderpoort

Zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs, overheden en bedrijfsleven ontwikkelen een netwerk voor het uitvoeren van het project in drie programmalijnen, waarbij technologie wordt ingezet als middel voor goede zorg.
• Cliënten en mantelzorgers maken kennis met en krijgen voorlichting en instructie over technologie die aansluit op hun vragen in ZorgThuis locaties en in de regio
• Professionals nemen deel aan expertmeetings, leergangen en scholingen over de inzet van technologie in zorg en welzijn.
• Studenten mbo onderzoeken en geven voorlichting over de mogelijkheden van technologie in zorg & welzijn. Daarbij worden cross-overs ontwikkeld tussen de opleidingen zorg & welzijn en techniek & ict en tussen vmbo, mbo en hbo.

Over ons

Land Nederland
Provincie Groningen
Onderwijssector mbo
vmbo
Sector Life Sciences & Health
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) G&Z - MMIP Centrale missie - langer gezond
G&Z - MMIP Missie I - leefstijl en leefomgeving
G&Z - MMIP Missie II - zorg in de leefomgeving
G&Z - MMIP Missie III - mensen met chronische ziekten doen meer mee
G&Z - MMIP Missie IV - kwaliteit van leven van mensen met dementie
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Type samenwerking MBO-initiatief
Startjaar 2017
E-mailadres zorgthuis@noorderpoort.nl
Lead partner Noorderpoort
Projectleiders Ann Fritzsche
a.fritzsche@noorderpoort.nl
Trees Flapper
t.flapper@noorderpoort.nl

Partners

Acantus woningcorporatie Algemene Stichting Welzijnswerk Appingedam - ASWA
Bossers & Cnossen bv Buurtzorg Nederland
Cosis De Blanckenborgh
De Hoven Dollard College
Gemeente Groningen Gemeente Oldambt
Gemeente Stadskanaal Groninger Huis
HANNN Hanzehogeschool Groningen
Health Hub Roden Home Health Products
IZorgD Icare de Boshof
Lefier Multicare Systems bv
Noorderpoort Noorderzorg
OTIB Oosterlengte
Rabobank Stichting Wedde dat 't Lukt
TSN Tinten Welzijnsgroep
Treant Zorggroep Vegro verpleegartikelen
Veiligheidsregio Groningen WIJ Groningen
Zorggroep De Zijlen Zorggroep Groningen
Zorggroep Meander

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.