Homepage

Opleidingscampus Technische Installaties Amsterdam

Er is een tekort aan goed geschoolde technici in Amsterdam. Tegelijkertijd daalt de interesse onder jongeren om een technische opleiding te gaan volgen en constateert het bedrijfsleven dat het opleidingsniveau van beroepsopleidingen, de vaardigheden en de kennis van leerlingen onvoldoende aansluiten op hun kwaliteitseisen en de innovatiewensen van hun opdrachtgevers. In dat verband is voor de installatiebranche op basis van publiek-private samenwerking door het bedrijfsleven, het beroepsonderwijs, brancheverenigingen en de gemeente Amsterdam een businessplan opgesteld voor de Vakschool Technische Installaties. VTi leidt de technische professional van de toekomst op en promoot het installatievak onder jongeren. Samen werken zij mee aan een futureproof Amsterdam.

Over ons

Land Netherlands
Provincie Noord-Holland
Onderwijssector mbo
Sector Energie
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) E&D - MMIP 02 - Hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land en in de gebouwde omgeving
E&D - MMIP 03 - Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving
E&D - MMIP 04 - Duurzame warmte (en koude) in de gebouwde omgeving (incl. glastuinbouw)
E&D - MMIP 07 - CO2-vrij industrieel warmtesysteem
E&D - MMIP 08 - Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
Tags Hybride docenten
Installatie
Aandachtsgebieden Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerking MBO-initiatief
Startjaar 2017
Projectleider Martin de Haan
06 39697269
m.dehaan@vtiamsterdam.nl

Partners

BAM Baas
Bonarius Service b.v. & Bonarius techniek b.v. Bredero College voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo
Casparuscolege voor Atheneum Havo Mavo Vbo Cinnovate B.V.
Croonwolter & Dros Dmissie Electro
Esprit Scholen voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo Gemeente Amsterdam
HOMIJ Technische Installaties HOMIJ Technische Installaties locatie Rijswijk
Hiensch Engineering Hogeschool van Amsterdam
Installatiewerk Noord Holland Klomp Technisch Buro
Maas Warmte Techniek Mega Elektra
Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo Noordzee Onderwijs Groep- locatie Maritiem College IJmuiden
OTIB Open Sgm Bylmer Vath Havo Mavo Lhno Lto Leao
Panta Rhei Provincie Noord-Holland
ROC van Amsterdam, loc. Fraijlemaborg Rooms Katholieke Scholengemeenschap Thamen voor Mavo Vbo Lwoo
Seven Elektrotechniek Siemens
Stabiplan Stichting Amsterdamse vakschool installatiebranche
Stichting Open Schoolgemeenschap Bijlmer Stichting Voortgezet Onderwijs Amstelveen
Swart Amsterdam The Plumbers
Vakwijs Van Dorp
Van Dorp Installaties Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP)
Ymere Zadkine, loc. Prins Constantijnweg

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Gerelateerde berichten op de Katapult website