Homepage

Wind op Zee

Het Centrum voor innovatief Vakmanschap voor de Offshore Wind is in oprichting. Dit centrum zal MBO studenten (en werknemers) op gaan leiden voor de offshore windsector. Er wordt intensief samengewerkt met het Centrum of Expertise Wind en Energie van de HZ. Rond de beide centra is een groeiende groep bedrijven en overheden zeer actief en gebundeld in het netwerk EnergyPort. Het centrum voor innovatief Vakmanschap, ook wel DeltaLab genoemd, is een van de concrete projectfiches van de investeringsagenda van Zeeland.

Over ons

Land Nederland
Provincie Zeeland
Onderwijssector mbo
Sector Energie
Aandachtsgebieden Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Faciliteiten en labs
Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerking MBO-initiatief
Startjaar 2019
E-mailadres winddock@scalda.nl
Lead partner Scalda
Social Media LinkedIn
Projectleider John Leeman
06-43833181
jleeman@scalda.nl

Partners

Antea Group BOW Terminal
BT Projects Bepack
DONG Energy DOT
DRTC (De Ruyter Trainingscentrum) De Oude Bibliotheek
Deinco Dutch Offshore Contractors
ECN Enduris en Delat Energy BV
Festo Gemeente Middelburg
Helix Learning Istimewa
KIC/MPI Terneuzen NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
NWEA Navingo
Noorderpoort Oceanwide Manpower Services
Peterson Provincie Zeeland
Redwave Rijkswaterstaat
Scalda Stg. middelbaar beroepsond./volwasseneneduc. Schelde Exotech
Simiotic Labs Stichting Dutch World Class Maintenance
TKI Wind op Zee TNO
TU Delft Total Wind Benelux BV
Trainingcentrum Vlissingen VDS Staal- en Machinebouw
Verbrugge Terminal Vrienden van Elektro- en Installatietechniek
Waterschap Scheldestromen Zeeland Seaports
Zeeuwind

Werken samen met de volgende samenwerkingsverbanden

Centre of Expertise Water & Energy Centrum voor innovatief vakmanschap Wind op Zee

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.