Homepage

Wind op Zee

In de visie van het CIV WoZ moet Zeeland aantrekkelijk en eigentijds onderwijs aanbieden voor offshore wind. In het onderwijs moet ruimte zijn voor anticipatie op (regionale) ontwikkelingen. Nauwe samenwerking met innovatieve bedrijven die zich in het hart van de sector bevinden, is nodig.

Het CIV WoZ gaat daarbij functioneren als ontmoetingsplaats binnen de triple helix. De competenties die in de markt gevraagd worden, dienen op slimme en gedegen wijze in het onderwijs te worden gebracht, gericht om studenten (zowel jongeren als volwassenen) van met name niveau 3 en 4 te equiperen om in offshore wind te gaan werken. Volgens het CIV WoZ vraagt de human capital agenda om een eigentijdse, integrale en duurzame benadering, waarbij het bedrijfsleven bij uitstek de belangrijkste doelgroep vormt. Eigentijds en doeltreffend onderwijs vindt plaats in een contextrijke (praktijk)omgeving. Het CIV WoZ zet daarom in op leren in reële praktijksituaties.

De integrale benadering komt terug in het streven naar doorlopende leerlijnen (vmbo-mbo-hbo) en het overstijgen van onderwijsclusters. De samenwerking met het hbo vormt hierbij een krachtig instrument. Het CIV WoZ is bovendien een langdurig samenwerkingsverband dat ook na afloop van de initiële periode van vier jaar een belangrijke functie heeft. Er wordt beoogd om, samen met betrokken partners, een methodiek te ontwikkelen waarmee structureel wordt ingespeeld op de marktvraag. Opgedane inzichten en kennis worden zo binnen het onderwijs gevaloriseerd.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieZeeland
Onderwijssectormbo
SectorEnergie
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)E&D - MMIP 01 - Hernieuwbare elektriciteit op zee
AandachtsgebiedenAansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Faciliteiten en labs
Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerkingMBO-initiatief
Startjaar2019
Telefoon0118-558800
E-mailadreswinddock@scalda.nl
Lead partnerScalda
Social MediaLinkedIn
ProjectleiderGerben Huiszoon
info@airplayprojectmanagement.nl

Partners

Antea GroupBOW Terminal
BT ProjectsBepack
DONG EnergyDOT
DRTC (De Ruyter Trainingscentrum)De Oude Bibliotheek
DeincoDutch Offshore Contractors
ECNEnduris en Delat Energy BV
FestoGemeente Middelburg
Helix LearningIstimewa
KIC/MPI TerneuzenNIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
NWEANavingo
NoorderpoortOceanwide Manpower Services
PetersonProvincie Zeeland
RedwaveRijkswaterstaat
Scalda Stg. middelbaar beroepsond./volwasseneneduc.Schelde Exotech
Simiotic LabsStichting Dutch World Class Maintenance
TKI Wind op ZeeTNO
TU DelftTotal Wind Benelux BV
Trainingcentrum VlissingenVDS Staal- en Machinebouw
Verbrugge TerminalVrienden van Elektro- en Installatietechniek
Waterschap ScheldestromenZeeland Seaports
Zeeuwind

Werken samen met de volgende samenwerkingsverbanden

Centre of Expertise Delta Platform

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.