Homepage

Wind op Zee

In de visie van het CIV WoZ moet Zeeland aantrekkelijk en eigentijds onderwijs aanbieden voor offshore wind. In het onderwijs moet ruimte zijn voor anticipatie op (regionale) ontwikkelingen. Nauwe samenwerking met innovatieve bedrijven die zich in het hart van de sector bevinden, is nodig.

Het CIV WoZ gaat daarbij functioneren als ontmoetingsplaats binnen de triple helix. De competenties die in de markt gevraagd worden, dienen op slimme en gedegen wijze in het onderwijs te worden gebracht, gericht om studenten (zowel jongeren als volwassenen) van met name niveau 3 en 4 te equiperen om in offshore wind te gaan werken. Volgens het CIV WoZ vraagt de human capital agenda om een eigentijdse, integrale en duurzame benadering, waarbij het bedrijfsleven bij uitstek de belangrijkste doelgroep vormt. Eigentijds en doeltreffend onderwijs vindt plaats in een contextrijke (praktijk)omgeving. Het CIV WoZ zet daarom in op leren in reële praktijksituaties.

De integrale benadering komt terug in het streven naar doorlopende leerlijnen (vmbo-mbo-hbo) en het overstijgen van onderwijsclusters. De samenwerking met het hbo vormt hierbij een krachtig instrument. Het CIV WoZ is bovendien een langdurig samenwerkingsverband dat ook na afloop van de initiële periode van vier jaar een belangrijke functie heeft. Er wordt beoogd om, samen met betrokken partners, een methodiek te ontwikkelen waarmee structureel wordt ingespeeld op de marktvraag. Opgedane inzichten en kennis worden zo binnen het onderwijs gevaloriseerd.

Over ons

Land Netherlands
Provincie Zeeland
Onderwijssector mbo
Sector Energie
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) E&D - MMIP 01 - Hernieuwbare elektriciteit op zee
Aandachtsgebieden Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Faciliteiten en labs
Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerking MBO-initiatief
Startjaar 2019
Lead partner Scalda
E-mailadres winddock@scalda.nl
Social Media LinkedIn
Projectleider John Leeman
06-43833181
jleeman@scalda.nl

Partners

Antea Group BOW Terminal
BT Projects Bepack
DONG Energy DOT
DRTC (De Ruyter Trainingscentrum) De Oude Bibliotheek
Deinco Dutch Offshore Contractors
ECN Enduris en Delat Energy BV
Festo Gemeente Middelburg
Helix Learning Istimewa
KIC/MPI Terneuzen NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
NWEA Navingo
Noorderpoort Oceanwide Manpower Services
Peterson Provincie Zeeland
Redwave Rijkswaterstaat
Scalda Stg. middelbaar beroepsond./volwasseneneduc. Schelde Exotech
Simiotic Labs Stichting Dutch World Class Maintenance
TKI Wind op Zee TNO
TU Delft Total Wind Benelux BV
Trainingcentrum Vlissingen VDS Staal- en Machinebouw
Verbrugge Terminal Vrienden van Elektro- en Installatietechniek
Waterschap Scheldestromen Zeeland Seaports
Zeeuwind

Werken samen met de volgende samenwerkingsverbanden

Centre of Expertise Water & Energy

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.