Homepage

Centre of Expertise Delta Platform

Delta Platform faciliteert lectoren en onderzoekers van hogescholen om samen met partners uit wetenschap, markt, overheid en maatschappij praktijkgericht onderzoek in te zetten voor complexe watergerelateerde gebiedsopgaven. De kennis die daarmee opgebouwd wordt, is direct toepasbaar in het onderwijs en in de beroepspraktijk. Daarmee draagt Delta Platform bij aan de continue ontwikkeling van bestaande en aanstaande delta professionals. Delta Platform is actief in alle landschapstypen van de delta. Hierdoor is Delta Platform in staat om overeenkomsten, verschillen en trends te ontdekken en om te zetten in gebieds-overstijgende vraagstukken. Met een ‘bestand’ van lectoren uit zeven hogescholen – het Lectorenplatform Water - kan Delta Platform de juiste combinatie van expertises op de juiste plek inzetten. Inhoudelijk sluit Delta Platform aan bij het nationale missie-gedreven innovatiebeleid zoals vastgelegd in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC).

Over ons

Land Netherlands
Provincie Zeeland
Onderwijssector hbo
Sector Water & Maritiem
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) E&D - MMIP 06 - Sluiting van industriële kringlopen
E&D - MMIP 11 - Klimaatneutrale productie food en non-food
E&D - MMIP 12 - Land en water optimaal ingericht op CO2-vastlegging en gebruik
E&D - MMIP 13 - Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem
LWV - MMIP B1 tm B8 - Missie B - Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
LWV - MMIP C1 tm C4 - Missie C - Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
LWV - MMIP E1 tm E5 - Missie E - Duurzame en veilige Noordzee, oceanen en binnenwateren
LWV - MMIP F1 tm F4 - Missie F - Nederland is en blijft de best beschermde delta ter wereld, ook na 2100
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Faciliteiten en labs
Type samenwerking Centre of expertise
Startjaar 2013
E-mailadres info@deltaplatform.nl
Projectleider Willem den Ouden
06 19921322
wam.den.ouden@hz.nl

Partners

AE3 Consultancy AlgaSpring B.V.
Algae Biotech Antea Group
BluePort Bureau Waardenburg
Coöperatieve Fry-Marine u.a DANVOS
DOW Chemical De Ronde Beheer B.V.
DeltaTalent Ecoshape
Food & Biobased research Gemeente Schouwen en Duiveland
H&S Consultancy BV H. & M. Janse / De Heerlijkheid van Wolphaartsdijk
H.Bolier HZ University of Applied Sciences
Haringman Betonwaren B.V. Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Van Hall Larenstein Hortimare Projects & Consultancy B.V.
IMARES IJmuiden IMARES Yerseke
Imares Kwekerij Elenbaas
LGem B.V. La Solitude VOF
Le Petit Pecheur / Bonton Machinefabriek W. Bakker
NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Natuurmonumenten
Nederlandse Oestervereniging Nederlandse Onderwatersport Bond
PO Mosselcultuur Palinghandel Kees van der Kreeke en Zn
Plant Research International B.V. Primar B.V.
Prins & Dingemanse Aquacultuur B.V. Provincie Noord-Holland
Renart Boulon B.V. Rijksuniversiteit Groningen
Rijkswaterstaat Roem van Yerseke
Royal Boskalis Westminster SieTec Industrial Automation
Skretting Stichting Ecoshape, Building with Nature
Stichting Het Zeeuwse Landschap Stichting Zeeschelp
TU Delft Topsy Baits BV
Universiteit Utrecht University College Roosevelt
Van Antwerpen Milieutechniek B.V. Van Oord Dredging ad Marine Contractors
Vereniging van Beroepsvissers de Ooster-, Westerschelde en Voordelta Vis-Vaarbedrijf Fa. J. Zoeteweij & Zn.
Wageningen University Waterschap Brabantse Delta
Waterschap Hollandse Delta Waterschap Scheldestromen
Zeeuwse Stromen B.V.

Werken samen met de volgende samenwerkingsverbanden

Centre of Expertise Water & Energy

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Gerelateerde berichten op de Katapult website