Homepage

Gateway to Hospitality

Met het programma Gateway to Hospitality gaat Noorderpoort samen met de sector in Groningen bijdragen aan het versterken, doorontwikkelen en de groei van de vrijetijdseconomie in Groningen en Noord Drenthe. Aanleiding is de sterke groei van de vrijetijdseconomie en de wens om de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt te verbeteren. De sector wil een dubbelslag maken, toekomstig personeel anders en beter opleiden zodat de kwaliteit van het aanbod in horeca, recreatie en toerisme verbetert en waardoor het ook weer aantrekkelijker wordt om er te gaan werken. De coronacrisis heeft een accentverschuiving tot gevolg gehad, er wordt de eerste jaren minder ingezet op groei, maar meer op innovatie en flexibiliteit. Het belang van de samenwerking is daarmee groter dan ooit en Gateway to Hospitality kan zo bijdragen aan een snel herstel van de vrijetijdseconomie. Het programma richt zich op bijna 1.300 studenten in 15 opleidingen en omvat een 40 tal bedrijven.

Om de missie te realiseren richten we ons op 3 programmalijnen.

Hospitality Vakwerk richt zich op het kwalitatieve arbeidsmarktvraagstuk, het versterken van de gastvrijheid, het toenemende belang van soft skills en een brede kennis van de segmenten in de sector, het gebruik van nieuwe technologie. Het programma zet in op het verbeteren en aantrekkelijker maken van de opleidingen, o.a. door het versterken van het praktijkleren in hybride leeromgevingen.

Hospitality Talentwerving richt zich op het kwantitatieve arbeidsmarktvraagstuk, het voorzien van voldoende goed opgeleide vakmensen aan de vrijetijdseconomie. Doel is het stabiliseren en op termijn vergroten van de instroom in de opleidingen door innovatieve werving, focus op andere doelgroepen en intensieve samenwerking ten aanzien van beroepsoriëntatie en doorlopende leerlijnen met het vmbo. Meer jongeren, maar ook zij instromers, kiezen bewust voor een loopbaan in deze arbeidsmarktsector.

Hospitality Innovatielab richt zich op het vergroten van de impact en de verduurzaming van het programma door structurele kennisontwikkeling, onderwijsvernieuwing en kennisdeling. Het Hospitality Innovatielab richt een practoraat in, realiseert bedrijfsprojecten en organiseert kennisdeling en een leven lang leren in een community van bedrijven, onderwijs en overheden.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieGroningen
Onderwijssectormbo
SectorOndernemerschap & Economie
AandachtsgebiedenAansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerkingMBO-initiatief
Startjaar2020
ProjectleiderGerda Dekker
g.dekker@noorderpoort.nl

Partners

Alfa CollegeCamping en recreatiecentrum Lauwersoog
Crazy HoldingDe 4 elementen
De Drie GezustersDollardcollege
EemshotelFeithhuis
Flinders/Nederlandse Horeca MaatschappijGraanfabriek
GraanrepubliekGroningen Airport Eelde (GAE)
Groninger Toerisme CoöperatieGrunopark
HanzehogeschoolHet Fonds
Hotel Groningen Plaza/Best WesternHotel Termuntenzijl
Landal Natuurdorp SuyderooghMaripaangroep
Museumcafé Het Pomphuis/BommenberendNHL Stenden
NoorderpoortProvincie Groningen
ROC Menso AltingSPOTGroningen
Stadscafé PronkStichting Landgoed DeCamping
Student HotelThe Market Hotel Groningen / Westcord
Vakantiepark Landal EsonstadWerkman College

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.