Homepage

Ewa Haaglanden

Jongeren zonder startkwalificatie lopen het risico niet aan werk te komen en tussen de school en begeleiding vanuit de gemeente te circuleren. Laaggeschoolden in bedrijven worden nog te weinig verder opgeleid, waarmee ze ook geen plek creëren voor nieuwe collega’s. En er is nog geen breed opleidingsaanbod beschikbaar om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met behulp van relevante scholing aan het werk te helpen. Dat staat nog in de kinderschoenen, hier in de regio Haaglanden. Deze mensen blijven aan de kant staan terwijl lokale werkgevers ook op zoek zijn naar nieuw personeel. Voor de coronacrisis ging zelfs de economische groei teruglopen omdat bedrijven niet aan mensen kwamen. In een aantal sectoren zal die krapte aan personeel blijven bestaan.

Het is zaak die mismatch tussen vraag en aanbod op te lossen. Daarvoor is het nodig dat bedrijven, gemeenten en het ROC gezamenlijk gaan opleiden richting werk. Die innige samenwerking hebben wij opgezocht.

Mogen wij aan u voorstellen: Ewa Haaglanden!

Ewa staat voor Entree Wegen naar Arbeid en is ook straattaal voor ‘Hallo!’
Ewa Haaglanden is een samenwerkingsverband tussen werkgevers, lokale overheden en het onderwijs. Het doel is de arbeidsparticipatie van jongeren uit de entreeopleiding van ROC Mondriaan, en andere mensen met een afstand tot werk, te bevorderen en zo te zorgen voor goede kandidaten voor de bedrijven in de regio.

Wij gaan binnen Ewa Haaglanden tot en met 2024:
- 176 jongeren, via een entreeopleiding die plaatsvindt ín het bedrijf, een grotere kans bieden op een ononderbroken loopbaan via scholing naar werk
- 120 jongeren, voor wie de entreeopleiding te hoog gegrepen is op dat moment in hun leven, zoveel mogelijk scholing meegeven en direct doorschakelen naar werk
- 2040 kandidaten die doorstromen naar niveau 2 een meer arbeidsmarktrelevante leeromgeving bieden, en waar nodig een langere opleidingsroute om na de corona-crisis kansrijk de arbeidsmarkt te betreden
- 50 kandidaten binnen bedrijven of vanuit gemeenten relevant verder opleiden

Onze droom is dat we na 2024:
- een nieuwe op de bedrijven/sectoren afgestemde arbeidsmarktroute binnen de entreeopleiding hebben, en nieuwe scholingsmogelijkheden voor deelnemers binnen en buiten bedrijven
- kandidaten in onze reguliere entreeopleiding een veel arbeidsmarktrelevantere opleiding bieden
- kandidaten aan scholing en werk helpen binnen een flexibel ecosysteem van bedrijven om het ROC heen
- de ondersteuning vanuit bedrijven, school en gemeenten op elkaar hebben afgestemd en aangesloten

Over ons

Land Netherlands
Provincie Zuid-Holland
Onderwijssector mbo
Sector Bouw
Logistiek
Ondernemerschap & Economie
Zorg & Welzijn
Aandachtsgebieden Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerking MBO-initiatief
Startjaar 2020
Projectleider Anamaria Waarts
+31(0) 638825218
a.waarts@rocmondriaan.nl

Partners

De Beroepentuin Nederland BV De Poort
Esloo College Florein Zorg
Fonds1818 Gemeente Delft
Gemeente Den Haag Gemeente Rijswijk
Gemeente Westland Grotius College / Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft
Hanos Hofstede College
Johan de Witt Scholengroep Juliana Plaza
Leger des Heils Leren Doen
Menskracht 7 OpWerk
Partijnenburg Patijnenburg
Praktijkschool De Einder ROC Mondriaan
Rabobank Regio Den Haag Randstad
Rietbroek Roc Mondriaan
Sbb Schroeder van der Kolk
Stanislas Stichting Energieacademie
Stichting Haagbouw UWV Werkbedrijf
WTD Opleidingen BV Werkse!
ZorgZijn Werkt mboRijnland

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.