Homepage

Ewa Haaglanden

Jongeren zonder startkwalificatie lopen het risico niet aan werk te komen en tussen de school en begeleiding vanuit de gemeente te circuleren. Laaggeschoolden in bedrijven worden nog te weinig verder opgeleid, waarmee ze ook geen plek creëren voor nieuwe collega’s. En er is nog geen breed opleidingsaanbod beschikbaar om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met behulp van relevante scholing aan het werk te helpen. Dat staat nog in de kinderschoenen, hier in de regio Haaglanden. Deze mensen blijven aan de kant staan terwijl lokale werkgevers ook op zoek zijn naar nieuw personeel. Voor de coronacrisis ging zelfs de economische groei teruglopen omdat bedrijven niet aan mensen kwamen. In een aantal sectoren zal die krapte aan personeel blijven bestaan.

Het is zaak die mismatch tussen vraag en aanbod op te lossen. Daarvoor is het nodig dat bedrijven, gemeenten en het ROC gezamenlijk gaan opleiden richting werk. Die innige samenwerking hebben wij opgezocht.

Mogen wij aan u voorstellen: Ewa Haaglanden!

Ewa staat voor Entree Wegen naar Arbeid en is ook straattaal voor ‘Hallo!’
Ewa Haaglanden is een samenwerkingsverband tussen werkgevers, lokale overheden en het onderwijs. Het doel is de arbeidsparticipatie van jongeren uit de entreeopleiding van ROC Mondriaan, en andere mensen met een afstand tot werk, te bevorderen en zo te zorgen voor goede kandidaten voor de bedrijven in de regio.

Wij gaan binnen Ewa Haaglanden tot en met 2024:
- 176 jongeren, via een entreeopleiding die plaatsvindt ín het bedrijf, een grotere kans bieden op een ononderbroken loopbaan via scholing naar werk
- 120 jongeren, voor wie de entreeopleiding te hoog gegrepen is op dat moment in hun leven, zoveel mogelijk scholing meegeven en direct doorschakelen naar werk
- 2040 kandidaten die doorstromen naar niveau 2 een meer arbeidsmarktrelevante leeromgeving bieden, en waar nodig een langere opleidingsroute om na de corona-crisis kansrijk de arbeidsmarkt te betreden
- 50 kandidaten binnen bedrijven of vanuit gemeenten relevant verder opleiden

Onze droom is dat we na 2024:
- een nieuwe op de bedrijven/sectoren afgestemde arbeidsmarktroute binnen de entreeopleiding hebben, en nieuwe scholingsmogelijkheden voor deelnemers binnen en buiten bedrijven
- kandidaten in onze reguliere entreeopleiding een veel arbeidsmarktrelevantere opleiding bieden
- kandidaten aan scholing en werk helpen binnen een flexibel ecosysteem van bedrijven om het ROC heen
- de ondersteuning vanuit bedrijven, school en gemeenten op elkaar hebben afgestemd en aangesloten

Over ons

LandNetherlands
ProvincieZuid-Holland
Onderwijssectormbo
SectorBouw
Logistiek
Ondernemerschap & Economie
Zorg & Welzijn
AandachtsgebiedenAansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerkingMBO-initiatief
Startjaar2020
ProjectleiderAnamaria Waarts
+31(0) 638825218
a.waarts@rocmondriaan.nl

Partners

De Beroepentuin Nederland BVDe Poort
Esloo CollegeFlorein Zorg
Fonds1818Gemeente Delft
Gemeente Den HaagGemeente Rijswijk
Gemeente WestlandGrotius College / Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft
HanosHofstede College
Johan de Witt ScholengroepJuliana Plaza
Leger des HeilsLeren Doen
Menskracht 7OpWerk
PartijnenburgPatijnenburg
Praktijkschool De EinderROC Mondriaan
Rabobank Regio Den HaagRandstad
RietbroekSbb
Schroeder van der KolkStanislas
Stichting EnergieacademieStichting Haagbouw
UWV WerkbedrijfWTD Opleidingen BV
Werkse!ZorgZijn Werkt
mboRijnland

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.