Homepage

Biodivers perspectief

Het project Biodivers perspectiefis in het kader van de RIF regeling een starterssubsidie en duurt 8 jaar waarvan 4 jaar binnen de RIFmbo-regeling. Het project start op 1 januari 2021 en loopt tot en met 31 december 2024. Er worden minimaal 180 studenten van het Clusius College gekoppeld aan de drie Demoleerbedrijven. Daarnaast minimaal 360 leerlingen en studenten vanuit het aangesloten vo/vmbo, mbo en hbo vanuit de aangesloten onderwijsinstellingen en ruwweg 40 direct betrokken docenten, practoren en lectoren.

Biodivers perspectief gaat in drie DemoLeerbedrijven de kennis, kunde en kracht van natuurinclusieve landbouw en inzet van high tech bundelen, delen, versterken en vertalen in natuurinclusief groen onderwijs in de gehele onderwijskolom vmbo-mbo-hbo.

Biodivers perspectief is een samenwerkingsverband van bedrijven en onderwijs in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal gericht op kennisdeling en talentontwikkeling. Ook biedt het bedrijven een unieke mogelijkheid om samen met onderwijsinstellingen en kennisinstituten te werken aan de transitie naar natuurinclusieve landbouw. Vanuit Biodivers perspectief worden er netwerkbijeenkomsten, brainstormsessies, masterclasses en workshops georganiseerd.

De opgedane kennis en expertise wordt geconcentreerd in een op 1 janauri 2020 op te starten Practoraat Natuurinclusieve Landbouw. Een deel van de lessen en de stages met natuurinclusieve onderzoeksopdrachten worden in en om deze DemoLeerbedrijven georganiseerd en uitgevoerd. Ook wordt een intensief programma van docentenstages en excursies rond de DemoLeerbedrijven ontwikkeld en uitgevoerd. Naast de drie DemoLeerbedrijven worden ook ‘standalone’ natuurinclusieve initiatieven actief bij het project betrokken. Het kennisdelen vanuit de GLB-pilots en onderzoeksprojecten van de agrarische collectieven en andere partijen is hierbij belangrijk. Een aanvullende vorm van kennis ontsluiten, ontwikkelen en delen wordt georganiseerd in samenwerking met het groene hbo via het CoE Groen (onderdeel van Groenpact) via diverse onderzoeksprojecten. Een recente SIA-call voor natuurinclusieve landbouw benoemt de samenwerking tussen hbo en mbo als belangrijke meerwaarde. Tevens zal een breed programma van natuurinclusieve masterclasses worden georganiseerd in en om de DemoLeerbedrijven en in en om de AgriTech Campus van het Clusius College en Greenport NHN in Hoorn. Ook wordt een uitgebreid programma van werkbezoeken opgezet voor studenten en docenten aan natuurinclusieve voorlopers in Noord-Holland, de proeftuin agro-ecologie in Lelystad en projecten die in het kader van de regiodeal natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland zijn en/of worden opgezet.

Over ons

Land Netherlands
Provincie Noord-Holland
Onderwijssector hbo
mbo
vmbo
Sector Agrifood
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) LWV - MMIP B1 tm B8 - Missie B - Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
LWV - MMIP D1 tn D4 - Missie D - Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Faciliteiten en labs
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerking MBO-initiatief
Startjaar 2021
Projectleider Rosemarie Slobbe
06-55171116
r.slobbe@clusius.nl

Partners

ANV De Lieuw ANV Hollands Noorden
ANV Water Land en Dijken Aeres Hogeschool
Coöperatie NLG Demoleerbedrijf 1 Bol John Huiberts
Demoleerbedrijf 2 Groente Demoleerbedrijf 2 Vee
Greenport Noord-Holland Kwekerij Gitzels
Landschap Noord-Holland Natuur en Milieufederatie Noord -Holland
Provincie Noord-Holland Triodos Foundation
Vollegrondsgroentenet Wij.land
hbo Van Hall Larenstein mbo AOC Nordwin
mbo AOC Terra mbo Clusius College
mbo Horizon College vmbo Clusius College

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.