Homepage

Digiwise

Digiwise heeft ten doel de onderwijsontwikkelingen op het gebied van ICT onderwijs in uitvoering en inhoud te versterken. De urgentie hiervan is juist in de corona-crisis meer dan ooit zichtbaar geworden. ICT heeft een steeds grotere rol in onze samenleving. De noodzakelijke ICT-vaardigheden en -kennis worden onmisbaar om deel te blijven nemen aan de maatschappij. De digitalisering van de samenleving heeft grote impact op de leer- en werkprocessen en zijn onmisbaar in vrijwel alle beroepen en functies, van de aannemerij tot aan de zorgmedewerker.

Digiwise streeft ernaar om in Limburg met minder beschikbaar personeel in de ICT-sector toch een economisch sterke en leefbare regio te blijven. Meer concreet is de propositie van Digiwise er op gericht de ICT-opleidingen op niveau 3 en 4 te versterken, ten behoeve van zowel toekomstige als huidige ICT-werkers. Om aan de vraag van het bedrijfsleven te kunnen (blijven) voldoen zal er een paradigmashift in het onderwijs moeten gaan plaatsvinden. Vanuit Digiwise zullen zowel nieuwe studenten worden opgeleid, maar ook zittende medewerkers worden bijgeschoold, binnen een vernieuwend pedagogisch en didactisch model.

Om dit vorm te geven maakt Digiwise gebruik van vier programmalijnen. MBO ICT-onderwijsontwikkeling, professionalisering van ICT-docenten, verbinding met practoraatprogramma Learning Analytics, ontwikkeling en uitvoering van scholing voor ICT medewerkers van bedrijven

Onderwijsvernieuwing zien we terug in elk van de programmalijnen afzonderlijk als ook over de diverse programmalijnen heen. In de uitvoering van activiteiten wordt gebruikt worden gemaakt van de volgende concepten:
1) Pedagogische en didactische onderwijsconcepten als, respectievelijk, Covey en LEAN.
2) Challenge based learning, oftewel het vormgeven van beroepsopdrachten in de vorm van ‘challenges’.
3) De inzet van hybride docenten o.a. door inzet van medewerkers van partners.
4) Zoveel mogelijk gebruik maken van online onderwijs (waarbij de huidige ervaringen vanuit de Corona-crisis uiteraard zullen worden meegenomen).

Verduurzaming
Reeds vanaf de start van Digiwise is er aandacht voor de verduurzaming van de activiteiten na de projectperiode, waarbij gefocust wordt op:
1. Instandhouding en benutting van het gecreëerde netwerk/ecosysteem ter ondersteuning van onderwijs en onderzoek.
2. Het blijven uitvoeren en waar nodig op onderdelen verder optimaliseren van het reguliere BOL onderwijs volgens het nieuwe onderwijsconcept met grote aandacht voor leren in de praktijk.
3. De doorontwikkeling van het practoraatprogramma inclusief het uitrollen van een ontwikkeld verdienmodel voor onderzoeksopdrachten en nieuwe onderzoeksprojecten.
4. Het op commerciële basis aanbieden en uitvoeren van ICT-modules en cursussen voor medewerkers van bedrijven in lijn met het ontwikkelde verdienmodel LLO.

Over ons

Land Netherlands
Provincie Limburg
Onderwijssector mbo
Sector ICT & Digitalisering
Aandachtsgebieden Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerking MBO-initiatief
Startjaar 2020
Projectleider Jeroen Cremers
+31(0) 647087078
j.cremers@vistacollege.nl

Partners

ASK renovatie Advantive
BSCC Bluetea
Boston Scientific Group Coöperatie Leo Loopbaan
ESZL Media Inn BV
Open Line Provincie Limburg
Prowise Q-Sense BV
Sitech Services BV Stichting BVE Zuid Limburg (VISTA college)
Stichting Gilde Opleidingen Stichting Zuyd Hogeschool
VDL Nedcar

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.