Homepage

(scale-up) Techport - Smart Maintenance MBO

Smart Maintenance (hierna SM) is onderdeel van de 4e industriële revolutie (industry 4.0) . Deze revolutie maakt het mogelijk om real time gegevens over machines en processen te verzamelen en te analyseren, waardoor snellere, flexibelere en efficiëntere processen mogelijk zijn en om goederen van betere kwaliteit tegen lagere kosten te produceren. De 4e industriële revolutie heeft ingrijpende gevolgen voor de traditionele productieverhoudingen tussen leveranciers, producenten en klanten, en
voor de verhouding tussen mens en machine. Het verhoogt de efficiency van processen en bedrijven, laat nieuwe sectoren ontstaan, maakt nieuwe bedrijfsmodellen mogelijk en beïnvloedt de concurrentiepositie van bedrijven en regio’s. Uiteindelijk zal hierdoor ook het profiel van werknemers in de industrie moeten wijzigen.

De doelstelling van de Smart Maintenance-MBO is: Het opschalen van de huidige samenwerking van Nova College en bedrijven in de MRA regio door nieuwe curriculumelementen op MBO-3-4 niveau (BOL/BBL) te ontwikkelen en te implementeren voor de huidige technische opleidingen van Nova College (=verbreden). Met deze nieuwe curriculumelementen worden technische vakmensen opgeleid die ook in staat zijn om een rol te spelen in het SM- domein en zo mede vorm
kunnen geven aan de ontwikkelingen die met Industry 4.0. op de procesindustrie afkomen. Binnen hun eigen vakgebied (procestechniek, werktuigbouw elektrotechniek, IT) maken zij kennis met de nieuwste Smart Maintenance inzichten en technieken en kunnen zij een functioneren in alle onderdelen van de onderhoudscyclus (detecteren, analyseren, plannen, uitvoeren en feedback). Binnen de nieuwe interfaculteit Smart Maintenance wordt een programma ontwikkeld en
geïmplementeerd waarmee kunnen studenten uitstromen als ‘maintenance expert’ (=verdiepen). Uit deze centrale doelstelling hebben wij kwalitatieve en kwalitatieve sub-doelstellingen afgeleid.

1. Kwantitatief: Jaarlijkse extra instroom vergroten. Daarbij richten wij ons ook op instroom vanuit die groepen die nu minder affiniteit hebben met de technische beroepsgroepen (meiden, jongeren met een migratieachtergrond, HAVO-studenten).
2. Kwalitatief: De bestaande duurzame samenwerking en de doorlopende leerlijnen tussen VMBO-MBO-HBO en bedrijven in de MRA regio voortzetten en opschalen door de technische opleidingen van Nova College te verbreden met Smart Maintenanceonderdelen en met een verdiepingsprogramma – ook in het kader van een ‘leven lang
ontwikkelen’-binnen de nieuwe interfaculteit ‘Techport Innovation Centre’. Daar wordt ook de verbinding gelegd met andere technische projecten van onderwijs en bedrijfsleven in de regio (3D makers zone, Jit Maintenance Lab).

Over ons

Land Nederland
Provincie Noord-Holland
Onderwijssector hbo
mbo
vmbo
Sector High Tech Systems & Materialen
Onderwijs & Samenleving
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerking MBO-initiatief
Startjaar 2017
Lead partner ROC Nova College
Projectleider Edward Straus
+31(0) 651045390
estraus@novacollege.nl

Partners

Facta Aandrijftechniek B.V. GWOC B.V.
Hogeschool Inholland Hogeschool van Amsterdam
Kennemer College Microtechniek B.V.
Provincie Noord -Holland Stichting MyTec bedrijven
Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Nova College Tata Steel Ijmuiden B.V.
Technisch College Velsen

Werken samen met de volgende samenwerkingsverbanden

Techport

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.