Homepage

Fontys ICT InnovationLab

De ontwikkelingen in ICT gaan ontzettend snel. Niemand weet wat de ICT-toepassingen van morgen zullen zijn. Het is daarom belangrijk dat ICT-ers zich ontwikkelen tot kritische professionals die blijvend zoeken naar oplossingen voor toekomstige uitdagingen. Het Fontys ICT InnovationLab is een Open Innovatie omgeving met ruimte voor het experiment en voor het verkennen van alle mogelijke ideeën voor praktijkgerichte onderzoeksvragen binnen het ICT-domein. Het InnovationLab is er op ingericht om de toevallige ontmoeting tussen mensen met specifieke kennis te stimuleren. Uit toevallige ontmoetingen ontstaan immers verrassende nieuwe inzichten, producten en businessmodellen.

In hybride teams werken studenten, docenten, Lectoraten, expertisecentra en FHICT-partnerbedrijven samen aan het ontwikkelen van talent en ICT-innovatie. Praktijkgericht onderzoek uit het werkveld vormt het vertrekpunt voor leren én innoveren. Een duurzame onderzoekssamenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven zorgt zo niet alleen voor een Leven Lang Leren van de ICT-professional, maar ook voor een bijdrage aan de Digital Transformation in de Brainport en Midpoint regio.

Over ons

Land Netherlands
Onderwijssector hbo
Sector ICT & Digitalisering
Onderwijs & Samenleving
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Faciliteiten en labs
Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerking Hbo-initiatief
Startjaar 2018
E-mailadres s.vankuijk@fontys.nl
Lead partner Fontys Hogeschool ICT
Specifiek aanbod voor MKB Ja
Projectleider Suzanne van Kuijk
0616809020
s.vankuijk@fontys.nl

Partners

Additive Industries Atos
CTOUCH GAC Business Solutions
HLB Van Daal Hendrix Genetics
Here Technologies PIDZ
PSV PharmaPartners
Simac Sligro Food Group
Sociale Verzekeringsbank Vion Food Group
We Are You

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.