Homepage

Groene Hotspot Houten

De groene sector maakt het verschil

Naar schatting zal de wereldbevolking in 2050 gestegen zijn tot zo’n 9 miljard mensen, waarvan het merendeel in stedelijk gebied zal leven. Dit biedt grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid. De groene sector heeft hierin een belangrijke rol en biedt groene oplossingen voor de uitdagingen van morgen. Een goed functionerende arbeidsmarkt waarin talent wordt benut, is daarbij van cruciaal belang. Om dit te realiseren moeten onderwijs, bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties gezamenlijk optrekken. Alleen op die manier kan er blijvend geïnvesteerd worden in talentontwikkeling in de groene sector.

Een groene toekomst begint met groen onderwijs. Vanuit de behoefte aan verbinding tussen reeds bestaande initiatieven om groen onderwijs te stimuleren is Groene Hotspot Houten ontstaan. De initiatiefnemers van deze pilot zijn: GroenPact, Wellantcollege mbo Houten, VHG, sectorkamer Voedsel, Groen en Gastvrijheid, AOC Raad en de MBO Raad.

Kennis uitwisselen en participeren
Dit wordt gerealiseerd door een online learning community te creëren waar iedereen een bijdrage kan leveren aan actuele thema’s en vraagstukken in de groene leefomgeving, zoals: biodiversiteit, waterbeheersing en groen in stedelijk gebied. Het draait hierbij
om kennis uitwisselen én actief participeren binnen verschillende thema’s en projecten. Daarnaast is de hotspot bij uitstek de plek waar vraag en aanbod rondom werk, stage, opleidingen en cursussen bij elkaar worden gebracht. Naast een online ontmoetingsplek zal er ook een fysieke locatie worden ingericht in Houten. Een ‘thuishonk’ waar men elkaar kan ontmoeten en waar vergaderingen en lezingen gehouden
kunnen worden.

In het kort
Groene Hotspot Houten is een online en fysieke community voor hoveniers, groenbedrijven en urban greeners; een plek waar initiatieven, projecten en vraagstukken rondom de groene leefomgeving samen komen. Daarnaast is de Groene Hotspot een ontmoetingsplek waar informatie en kennis gedeeld kan worden, door bijvoorbeeld: studenten van de groene opleidingen, alumni, groene leerbedrijven, innovatieve groenbedrijven, docenten, lectoren, inspiratoren, (semi) overheden, leveranciers, adviesbureaus, samenwerkingsverbanden, maatschappelijke organisaties, groene hogescholen, universiteiten en internationale groene organisaties.
Een omgeving die inspireert, verbindt en mensen in beweging zet:
dát is Groene Hotspot Houten!

Over ons

Land Nederland
Onderwijssector hbo
mbo
vmbo
Sector Agrifood
Onderwijs & Samenleving
Water & Maritiem
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) E&D - MMIP 04 - Duurzame warmte (en koude) in de gebouwde omgeving (incl. glastuinbouw)
G&Z - MMIP Missie I - leefstijl en leefomgeving
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Faciliteiten en labs
Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerking Platform of Vocational Excellence
Startjaar 2018
E-mailadres info@groenehotspothouten.nl
Lead partner Wellant College
Social Media Facebook
LinkedIn
Projectleider Heidi Kamerling
hk.kamerling@wellant.nl

Partners

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖ BTL
Bijenhelpdesk Blauwe Hotspot Dordrecht
Boom totaalzorg Copijn Boomspecialisten
Donkergroep EUROPEAN LANDSCAPE CONTRACTORS ASSOCIATION
FEDERACIÓN EFAS CV LA MALVESIA FUNDATIA WORLDSKILLS ROMANIA
Gemeente Bunnik Gemeente Utrecht
Hoefakker Hoveniersbedrijf Tuinrijck
ITTEC, S.R.O JAKOB ARLER
JORDBRUGETS UDDANNELSESCENTER ÅRHUS Koninklijke Ginkel Groep
LICEUL TEHNOLOGIC CEZAR NICOLAU Mocking Hoveniers
Naturalis Natuur & Milileu
Natuurpro PAISAJISTAS DEL MEDITERRÁNEO S.L
Reinaerde Signa Terra
Stichting Platform Beta Techniek/ We are Katapult TERANO CONSTRUCT SRL
VRJ GROUP VYSSI ODBORNA SKOLA A STREDNI ZEMEDELSKA SKOLA
Van Dijk Tuinen Van Senten Groenprojecten
Van der Tol Vereniging Stadswerk
Vereniging voor Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) Vlinderstichting
Wellant College Wilde Weelde

Werken samen met de volgende samenwerkingsverbanden

CIV Groen

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Gerelateerde berichten op de Katapult website