Homepage

Centre of expertise Urban Technology

Het CoE Urban Technology (UT) draagt met praktijkgericht onderzoek bij aan de inzet van techniek voor een leefbare, duurzame en competitieve stad.
UT is een erkende en betrouwbare partner voor het oplossen van multidisciplinaire grootstedelijke vraagstukken door de inzet van techniek. We staan bekend om onze expertise op de uitdagingen rondom de thema’s Energietransitie, Circulaire Transitie, Connectiviteit & Mobiliteit en Designing Future Cities. UT is een voorbeeld van de wijze waarop de kruisbestuiving tussen onderzoek, onderwijs en de (beroeps)praktijk een bijdrage kan leveren aan de innovatiekracht en leefbaarheid van de regio. De Metropool Regio Amsterdam (MRA) geldt hierbij als ons ‘Living lab’’; door ons te richten op vragen vanuit de MRA ontwikkelen wij antwoorden die (inter)nationaal toepasbaar zijn.

Over ons

Land Netherlands
Provincie Noord-Holland
Onderwijssector hbo
Sector Energie
High Tech Systems & Materialen
Ondernemerschap & Economie
Onderwijs & Samenleving
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) E&D - MMIP 02 - Hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land en in de gebouwde omgeving
E&D - MMIP 04 - Duurzame warmte (en koude) in de gebouwde omgeving (incl. glastuinbouw)
E&D - MMIP 07 - CO2-vrij industrieel warmtesysteem
E&D - MMIP 10 - Doelmatige vervoersbewegingen voor mensen en goederen
G&Z - MMIP Missie I - leefstijl en leefomgeving
LWV - MMIP S1 Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Type samenwerking Centre of expertise
Startjaar 2020
Lead partner Hogeschool van Amsterdam
Projectleider Andrea Haker
06-11015902
a.haker@hva.nl

Werken samen met de volgende samenwerkingsverbanden

Centre of Expertise for Creative Innovation

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.