Homepage

Equestrum

Kennisontwikkeling, kwaliteitsborging, professionaliseren en innoveren zijn vanzelfsprekende begrippen binnen de hippische wereld. Om de bestaande en toekomstige ambities aan te scherpen, te verbeteren en steeds verder te realiseren is Equestrum opgericht. Ondernemers, onderwijs en overheid, (o.a. de gemeente Midden-Delfland), werken intensief samen aan kennisontwikkeling en innovatie voor de hippische sector. Deze samenwerking gaat verder dan alleen de hippische bedrijven: om de paardensport heen zijn een aantal grote netwerken actief die veel mogelijkheden bieden voor (internationaal) ondernemerschap, hospitality, netwerkvorming en nieuwe economische activiteiten. Deze initiatieven hebben naast kennisdeling de functie om innovatie aan te jagen in de brede Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Over ons

Land Netherlands
Onderwijssector mbo
Sector Ondernemerschap & Economie
Onderwijs & Samenleving
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Faciliteiten en labs
Netwerkvorming
Type samenwerking Branche-PPS
E-mailadres Info@equestrum.nl

Partners

Capelse manege Hippisch Centrum Hoeksche Waard
Hippisch Centrum Nootdorp Hippisch Centrum Simonshaven
Manage Oostmoer Manage Wittebrug
Manege Chardon Manege El Sham
Manege Filip Dros Manege Hillegersberg
Manege Middenhof Ruitersportcentrum Willemshof
Stal ‘t Kabel

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.