Homepage

Digital Operations Centre

Digital Operations Centre is een publiek-privaat samenwerkingsprogramma van ROC Mondriaan, bedrijven, gemeenten, TU Delft, HBO, VO (via Sterk Techniek Onderwijs) en brancheorganisaties. Het project bevindt zich op het snijvlak van smart industry, digitalisering en ICT in de regio Delft – Westland – Den Haag. Het project bouwt voort op het RIF-project ‘High Tech Centre Delft’ en zet in op verbreding, verdieping en stimulering van het onderzoekend vermogen bij docenten en studenten.

Achtergrond?
De regio is technologisch (inter)nationaal toonaangevend, met het Westland als koploper op het gebied van agrotechniek (hightechcluster in tuinbouw). De technologische- en ICT industrie staat in de regio zowel kwalitatief als kwantitatief voor een uitdaging. Er ontstaan allerlei nieuwe producten,
productiemethoden, taken en werkzaamheden. Dat stelt andere en hogere eisen aan werknemers wat
betreft vaardigheden, kennis en attitude. Binnen de hightech maakindustrie en ICT is sprake van grote krapte op de arbeidsmarkt. Bedrijven vragen om betere aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt. Ze willen studenten zo snel mogelijk op de werkvloer hebben.

Aanpak?
Het project richt zich op het opleiden van de ‘future technician’ in High Tech en ICT. Studenten, docenten
en werknemers met actuele kennis en vaardigheden op het gebied van 'Digital Operations'. Digital
Operations zijn alle aspecten van de bedrijfsvoering die in verbinding zijn met, of uitgevoerd worden door
digitale of geautomatiseerde systemen. Samen met het bedrijfsleven wordt gewerkt aan ‘the future technician’. Professionalisering van de docenten, inzet op werving, het ontwikkelen van een doorlopende
leerlijn en nauwe samenwerking met het bedrijfsleven zorgen hiervoor. Het streven is meer studenten een keuze te laten maken voor techniek en ICT en daarmee mensen te werven en vast te houden.

Over ons

Provincie Zuid-Holland
Onderwijssector hbo
mbo
vmbo
Sector High Tech Systems & Materialen
ICT & Digitalisering
Aandachtsgebieden Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerking MBO-initiatief
Startjaar 2020
Lead partner ROC Mondriaan
Projectleider Eddy de Zwart
0628743066
e.de.zwart@rocmondriaan.nl

Partners

Accenda Airborne
ApplusRTD Certhon
CompositesNL DAEL
De Haagse Hogeschool Ecoboard
FEAD Fedecom
Festo Gebiedsfonds Delft Technology Park
Gemeente Delft Gemeente Den Haag
Gemeente Westland Hittech
I-EM ISIS
KVE Koning & Hartman
Promolding ROC Mondriaan
RPP Robo Academy
Siemens Sterk Techniek Onderwijs Haaglanden (via Stanislas)
TU Delft (Beta steunpunt) VP Instruments
Van der Ende Groep Van der Ende Valve
Ventil

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.