Homepage

Talentontwikkeling Amsterdam

Talentontwikkeling Amsterdam is een initiatief van de gemeente Amsterdam, ROC van Amsterdam
(penvoerder), ROC TOP en een tiental bedrijven uit de regio. Het project richt zich op het stimuleren van Entree en niveau 2 studenten richting een goede start op de arbeidsmarkt. Het project zet in op het vergroten van de economische zelfstandigheid van deze doelgroepen binnen een aantal sectoren waarbinnen in de regio meer vraag is.

Achtergrond:
Er is in de regio Amsterdam vraag naar meer medewerkers in de sectoren commercieel, facilitaire
dienstverlening/zorg en welzijn, beveiliging en techniek. De missie van Talentontwikkeling Amsterdam is
studenten Entree en niveau 2 op te leiden en te begeleiden naar een duurzame arbeidsplaats binnen één
van de genoemde sectoren. Om dat te bereiken zet de regio in op flexibilisering van de opleiding, hybride leren, begeleiding op maat, professionalisering van de docenten/praktijkbegeleiders en kennisdeling.

Aanpak:
‘Talentontwikkeling Amsterdam’ laat studenten Entree en niveau 2 gedurende de opleiding kennis
maken met het werkveld en leren in de praktijk (hybride leren). Bedrijven krijgen op die manier inzicht in
wat de doelgroep mbo-entree en niveau 2 te bieden heeft. De studenten krijgen verder de mogelijkheid tot het certificeren van keuzedelen en het behalen van een specifiek vak/branchediploma. Zo hebben zij (ook bij tussentijdse schoolverlating) bewijs van opgedane kennis. Het begeleiding van de studenten is afgestemd op hun specifieke behoeftes en kenmerken en gericht op doorstroom naar niveau 2 of een duurzame arbeidsplaats. Het project zet daarvoor in op de deskundigheidsbevordering van docenten en praktijkbegeleiders. Daarnaast maken kennisdelingsbijeenkomsten tussen docenten, praktijkopleiders,
medewerkers uit het bedrijfsleven en studenten onderdeel uit van het project.

Over ons

Land Netherlands
Onderwijssector mbo
Sector Agrifood
Bouw
Creatieve industrie
Logistiek
Ondernemerschap & Economie
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
Zorg & Welzijn
Aandachtsgebieden Leven lang ontwikkelen
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerking MBO-initiatief
Startjaar 2020
Lead partner ROC van Amsterdam
Projectleider F. Akalai Houlich
0638825683
f.akalaihoulich@rocva.nl

Partners

Albert Heijn Asito Amsterdam B.V.
Basma Weddings CV Forward
Career without frontiers De Koning Party Events
Gemeente Amsterdam HEMA
Randstad Rutte Groep
School's Cool

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.