Homepage

PurmerValley

PurmerValley richt zich op de inhoudelijke versterking en facilitaire verrijking van ICT-opleidingen in de regio Waterland. De betrokken publieke en private partijen binnen deze samenwerking zijn gemeente Purmerend, Hogeschool Inholland, ROC Horizon College, Purmerendse Scholen Groep (PSG), CPOW, SG de Triade (Atlas College), Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en de mkb’s: Facility Apps, Spot, Searchuser, ITSD en Netformatie.

Achtergrond:
Ondernemers ondervinden steeds vaker belemmeringen van een tekort aan geschikt personeel. In de ICT heeft 29,4% van alle bedrijven een tekort aan gekwalificeerd personeel. Ondanks de sterke behoefte in de sector aan gekwalificeerd personeel blijkt uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dat het aantal scholen dat ICT-onderwijs verzorgt daalt. Dat terwijl de interesse in scholen met ICT-onderwijs juist groeit. Een oorzaak is het groeiend tekort aan docenten voor ICT-onderwijs. Ook kwalitatief schiet het huidige onderwijs tekort. Ontwikkelingen in de digitale wereld gaan steeds sneller. Docenten hebben moeite om de praktijkontwikkelingen bij te benen. Dat zorgt voor gedateerd curricula en lesmateriaal.

Aanpak:
Inzet op werving van nieuwe docenten en bijscholing van bestaande docenten van onderwijsinstellingen en stagebegeleiders uit bedrijfsleven. Het doel is een groei van 100% te realiseren van het aantal mbo leerlingen in ICT opleidingen in 2024. Het project draagt zorg voor een geborgde samenwerking binnen de gehele onderwijsketen van PO t/m HBO, ondernemers en overheid binnen de PPS.

Over ons

Land Netherlands
Onderwijssector mbo
Sector ICT & Digitalisering
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) Vgd - MMIP 1 - Integrale aanpak, digitaal gedragen, van interventies, tools en data
Aandachtsgebieden Leven lang ontwikkelen
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerking MBO-initiatief
Startjaar 2020
Lead partner ROC Horizon College
Projectleider Bart Kuipers
bart.kuipers@spotonline.nl

Partners

Create BV FacilityApps
Gemeente Purmerend ITSD
Inholland Netformatie
Purmerendse ScholenGroep ROC Horizon College
SG de Triade (Atlascollege) Searchuser
Spot Stichting CPOW
Stichting Purmer Valley

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.