Homepage

De nieuwe medewerker in de VVT

'De Nieuwe Medewerker in de VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties)' is een project van Gilde Zorgcollege, De Zorggroep, Proteion, Land van Horne, Sint Jozef Wonen en Zorg, Zorg aan Zet, Academische Werkplaats Ouderenzorg en Fontys Hogescholen. Het project bereidt reguliere studenten, zij-instromers, herintreders in het mbo en zorgmedewerkers voor op de VVT van nu en in de toekomst en zorgt ervoor dat zij zich continue blijven ontwikkelen.

Achtergrond:
Regio Noord- en Midden-Limburg wil voldoende en kwalitatieve zorg (blijven) verlenen. Het project stelt de regio ook in staat om kennis te delen met andere opleiders in de zorg.

Aanpak:
Er is inzet op de innovatie van zorgonderwijs. Dat betekent de ontwikkeling van flexibele en toekomstbestendige BBL-opleidingen die aansluiten op zowel de behoeften van herintreders en zijinstromers als reguliere BBL-studenten. Professionalisering van de BBL-docenten zorgt voor de juiste begeleidings- en leerstrategieën om het leerproces van de BBL-studenten te bevorderen. De ontwikkeling en implementatie van hybride leerwerkplekken binnen zorginstellingen stelt studenten in staat om gelijktijdig te leren en werken. Om zittende zorgmedewerkers te behouden binnen het werkveld zet de regio in op ‘Leven Lang Ontwikkelen’.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieLimburg
Type samenwerkingMbo-initiatief
Onderwijssectormbo
SectorZorg & Welzijn
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)G&Z - MMIP Missie II - zorg in de leefomgeving
AandachtsgebiedenLeven lang ontwikkelen
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2020
Lead partnerGilde Opleidingen
ProjectleiderE. Prumpeler-Heijligers
0658089956
e.heijligers@rocgilde.nl

Partners

Gilde OpleidingenStichting Zorggroep Noord- en Midden-Limburg
St¡chting Proteion

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.