Homepage

Centre of expertise Vital Regions i.o.

het CoE Vital Regions io is aan het gelijknamige NHL Stenden zwaartepunt gekoppeld en beoogt in een quadruple helix samenwerking, met ontwerpgericht onderzoek en transdisciplinaire, multi-level inzet van studenten, docenten en onderzoekers een bijdrage te leveren aan toekomstwaardige veerkrachtige regio's op het terrein van economie, educatie en mens/maatschappij.

Over ons

Land Netherlands
Provincie Friesland
Onderwijssector hbo
Sector Logistiek
Ondernemerschap & Economie
Onderwijs & Samenleving
Zorg & Welzijn
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Innovatie van de beroepspraktijk
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerking Centre of expertise
Startjaar 2020
Projectleiders Roland Kuipers
roland.jan.kuipers@nhlstenden.com
Janneke Metselaar
058-2512046
janneke.metselaar@nhlstenden.com

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.