Homepage

Centre of expertise Smart Sustainable Manufacturing

Het Centre of Expertise Smart Sustainable Manufacturing wil aan de hand van vraaggestuurd onderzoek naar (1) de inzet van slimme (productie)technologie (Economie), (2) de ontwikkeling van passend scholingsaanbod (Samenleving) en (3) het reduceren van afvalstromen (Milieu), bijdragen aan het verduurzamen van voortbrengingsprocessen van producten en diensten. Het wil daarmee een kennisknooppunt binnen de Noordelijke HTSM community vormen, door de verbinding met de academies Technology & Innovation en Informatie en Communicatie Technologie en andere HNL Stenden lectoraten, door samenwerkingen met regionale bedrijven en bedrijfsplatformen, en in afstemming met (lokale)overheden en provincies.

Over ons

Land Nederland
Provincie Drenthe
Onderwijssector hbo
Sector High Tech Systems & Materialen
ICT & Digitalisering
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Faciliteiten en labs
Innovatie van de beroepspraktijk
Type samenwerking Centre of expertise
Startjaar 2018
E-mailadres wilbert.van.den.eijnde@NHLstenden.com
Lead partner NHL Stenden
Projectleiders Harm Jan Bouwers
harm.jan.bouwers@nhlstenden.com
Wilbert Van den Eijnde
06-20882460
wilbert.van.den.eijnde@nhlstenden.com

Partners

Dopple GeTech
KxA Data Solutions R2R Reliablity Support
RuG Stevens Engineering

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.