Homepage

Centre of Expertise Smart Sustainable Manufacturing

Het Centre of Expertise Smart Sustainable Manufacturing wil aan de hand van vraaggestuurd onderzoek bijdragen aan het verduurzamen van voortbrengingsprocessen van producten en diensten. Het wil daarmee een kennisknooppunt binnen de Noordelijke HTSM community vormen, door de verbinding met de academies Technology & Innovation en Informatie en Communicatie Technologie en andere NHL Stenden lectoraten, door samenwerkingen met regionale bedrijven en bedrijfsplatformen, en in afstemming met (lokale)overheden en provincies.

Het Centre of Expertise Smart Sustainable Manufacturing heeft 5 kernthema’s:

1. Additive Manufacturing
2. Robotics & End-of-arm-tooling
3. Smart systems & Industrial Control
4. Model Based & Reliability Engineering
5. Passend Scholingsaanbod.

Elk thema kent verschillende onderzoeksprojecten. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van industriële robot applicaties voor zowel het kunststof en composiet lassen als het 3D-printen van grote objecten.

Over ons

Land Netherlands
Provincie Drenthe
Onderwijssector hbo
Sector High Tech Systems & Materialen
ICT & Digitalisering
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Faciliteiten en labs
Innovatie van de beroepspraktijk
Type samenwerking Centre of expertise
Startjaar 2018
E-mailadres wilbert.van.den.eijnde@NHLstenden.com
Lead partner NHL Stenden
Projectleider Wilbert Van den Eijnde
06-20882460
wilbert.van.den.eijnde@nhlstenden.com

Partners

Dopple GeTech
KxA Data Solutions R2R Reliablity Support
Rijksuniversiteit Groningen Stevens Engineering

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.