Homepage

TechYourFuture Centre of Expertise voor Techniekonderwijs

TechYourFuture is het Centre of Expertise Techniekonderwijs. Het centre heeft de ambitie de toe-, door- en uitstroom van leerlingen in het po, vo, mbo en ho met een talent op het gebied van bèta en technologie te bevorderen. Dit willen we bereiken door samen met partners onderzoek te doen naar betekenisvol en effectief bèta en technologie-onderwijs en ondersteunende leermaterialen en begeleidingsmethodieken te ontwikkelen. Het centre bevordert tevens de aansluiting van opgeleide technici naar de arbeidsmarkt, door de behoefte van zowel jonge technici als werkgevers kwantitatief en kwalitatief in beeld te brengen. De onderzoeksuitkomsten vormen een empirisch fundament voor bestaande en innovatieve oplossingen voor zowel onderwijs als ondernemingen. Deze oplossingen van TechYourFuture zijn effectief en duurzaam.

TechYourFuture is een samenwerking van Saxion, Universiteit Twente en Windesheim.

Over ons

Land Nederland
Provincie Overijssel
Onderwijssector havo
hbo
mbo
universiteit
vmbo
vwo
Sector Bouw
Creatieve industrie
Energie
High Tech Systems & Materialen
ICT & Digitalisering
Onderwijs & Samenleving
Tags hybride docent
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Faciliteiten en labs
Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerking Centre of expertise
Startjaar 2013
E-mailadres info@techyourfuture.nl
Lead partner Saxion Hogeschool
Projectleider Jos Brunninkhuis
06-51492797
j.h.a.brunninkhuis@saxion.nl

Partners

CITO Christelijke Hogeschool Windesheim
Codename Future Deltion College
FME Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Oost
Kennisnet Koninklijke Metaalunie
NEMO Nieuws in de Klas
OOMS ROC Alfa-college
ROC Aventus ROC Deltion College
ROC Graafschap College ROC van Twente
SLO Saxion Hogeschool
Stichting Zwalustaarten TechforFuture
Universiteit Twente VHTO
Weekend van de wetenschap WijTechniek
de Rolf groep

Werken samen met de volgende samenwerkingsverbanden

(scale-up) TechWise Twente

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Gerelateerde berichten op de Katapult website