Homepage

Centre of Expertise Circulaire Transitie

Het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie heeft de ambitie om het kenniscentrum voor de circulaire economie en energietransitie in Noord-Brabant en Zuid-Nederland te zijn. FECT voert praktijkgericht onderzoek uit naar de overgang van een lineaire naar een circulaire economie en de energietransitie. Zij werken samen met (regionale) bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en consumenten.

Over ons

Land Nederland
Provincie Noord-Brabant
Onderwijssector hbo
Sector Energie
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) E&D - MMIP 03 - Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Type samenwerking Centre of expertise
Startjaar 2020
E-mailadres FECT@fontys.nl
Lead partner Fontys hogescholen
Projectleider Fons Claessen
08850-82133
FECT@fontys.nl

Partners

Braantse Ontwikkelings Maatschappij Brainport Development
DIFFER Gemeente Eindhoven
Provincie Noord-Brabant RENEWI
Rabobank Eindhoven VNO-NCW Brabant Zeeland

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.