Homepage

Centre of expertise Global Governance i.o.

Wat gebeurt er precies binnen bestuurlijke organen zoals de EU en de VN? Hoe verhoud je je als burger of ambtenaar op lokaal niveau tot zulke mogendheden? Hoe bewegen verschillende groepen zich -zichtbaar en onzichtbaar- binnen deze samenwerkingsverbanden? In het Kenniscentrum Global Governance zoeken we antwoorden op dit soort vragen.

Het kenniscentrum bundelt de krachten van drie onderzoeksgroepen op De Haagse Hogeschool: The Changing role of Europe (CRoEU), UN studies in Peace and Justice (UNPJ) en Multilevel Regulation (MLR). Elk vanuit zijn eigen perspectief, zoeken zij naar verbreding van kennis over hoe hedendaagse bestuursstructuren worden georganiseerd, hoe ze veranderen en – dat met name - hoe deze veranderingen het grotere publiek en (toekomstige) professionals beïnvloeden. Dit gezamenlijke perspectief helpt om meer grip te krijgen op wat er gebeurt binnen en tussen bestuurslagen.

Over ons

Land Netherlands
Provincie Zuid-Holland
Onderwijssector hbo
Sector Onderwijs & Samenleving
Tags bestuur, governance, VN, EU
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Type samenwerking Centre of expertise
Startjaar 2020
E-mailadres R.J.deWeerd@hhs.nl
Lead partner Haagse hogeschool
Projectleider Barbara Warwas
064-6013426
R.J.deWeerd@hhs.nl

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.