Homepage

Centre of Expertise Art, Design & Technology i.o.

Caradt faciliteert interdisciplinair praktijkgericht onderzoek naar actuele ontwikkelingen op het gebied van kunst en ontwerp. In opdracht van en in samenwerking met het onderwijs van AKV|St.Joost en de opleidingen Communication & Multimedia Design.

Zo leveren toekomstige kunstenaars en ontwerpers van Avans Hogeschool een waardevolle bijdrage aan het eigen werkveld en de economie. Valorisatie van kennis en toepassing van die kennis in het onderwijs en het toekomstige beroepenveld van de studenten van Avans staan hierbij voorop. Het onderzoek moet leiden tot een nog betere relatie tussen het onderwijs en de beroepspraktijk. En een betere voorbereiding van de studenten op hun toekomstige rol als hoog gekwalificeerde reflectieve professionals.

Over ons

Land Nederland
Provincie Noord-Brabant
Onderwijssector hbo
Sector Creatieve industrie
ICT & Digitalisering
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Type samenwerking Centre of expertise
Startjaar 2020
Lead partner Avans hogeschool
Projectleider René Bosma
088-5257327
R.bosma@avans.nl

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.