Homepage

Centre of Expertise Technische Innovatie

ETI is een samenwerkingsverband tussen alle techniekopleidingen van Avans Hogeschool. Lectoren, onderzoekers, docenten en studenten doen in verschillende lectoraten praktijkgericht onderzoek naar de ontwikkeling van de Resilient City. Dit onderzoek wordt gedaan in opdracht van bedrijven en instellingen.

RESILIENT CITY
Het werkterrein van de lectoraten omvat verschillende aspecten van de Resilient City. Het is van groot belang steden klaar te stomen voor een duurzame toekomst, vanwege toenemende verstedelijking, de energietransitie en materiaalschaarste en -verspilling. Voor deze transitie is een integrale aanpak nodig. Hierin zijn bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, luchtkwaliteit, geluidsgezondheid en economische vitaliteit onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Bovendien brengen toenemende verstedelijking en de veranderende samenstelling van huishoudens uitdagingen met zich mee op het gebied van milieu, infrastructuur en veiligheid. Oplossingen hiervoor zoekt ETI onder andere in circulaire economie, robotisering en het creëren van smart cities. Dit zijn steden met bijvoorbeeld hoogontwikkelde openbaarvervoer-systemen en online platforms die het organiseren van de stad efficiënter maken.

Over ons

Land Nederland
Provincie Noord-Brabant
Onderwijssector hbo
Sector High Tech Systems & Materialen
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) E&D - MMIP 03 - Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving
E&D - MMIP 05 - Het nieuwe energiesysteem in de gebouwde omgeving in evenwicht
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Type samenwerking Centre of expertise
Startjaar 2020
Lead partner Avans hogeschool
Projectleider Carolien Giesen
088-5256723
chc.giesen@avans.nl

Partners

Bouwend Nederland Brainport Development
Energieraad Breda Enexis
FME Gemeente Breda
Gemeente Den Bosch Gemeente Tilburg
HAS Hogeschool Heijmans
Klimaatschap Tilburg Kuipers Installaties
Midpoint Brabant Provincie Noord-Brabant
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven TISIL
TNO Teeuwissen Platforms: Solliance
Tilburg University Tu/Eindhoven
Zuidwest Delta

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.