Homepage

House of Skills

House of Skills is een publiek-private samenwerking. Bedrijfsleven, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en overheden uit Metropoolregio Amsterdam werken nauw samen aan de transitie naar een meer op skillsgerichte onderwijs- en arbeidsmarkt. Hierin wordt intersectorale mobiliteit gefaciliteerd en is een leven lang ontwikkelen de norm, waardoor talent optimaal benut wordt. Door het ontwikkelen van loopbaanpaden draagt het initiatief bij aan instroom van voldoende gekwalificeerde mensen voor de woningbouw, klimaatdoelstellingen en zorg en welzijn.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieNoord-Holland
Type samenwerkingBranche/bedrijfsinitiatief
Onderwijssectoruniversiteit
SectorOnderwijs & Samenleving
TagsActieagenda SER
AandachtsgebiedenAansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Leven lang ontwikkelen
Startjaar2018
Telefoon06-82501260
E-mailadreshouseofskills@amsterdam.nl

Partners

FNVGemeente Amsterdam
Hogeschool WindesheimHogeschool van Amsterdam
JamesManpower
ROC NovaROC van Amsterdam
RandstadSEO
TNOTechniekraad Noord-Holland
UWVUniversiteit van Amsterdam
VU

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.