Homepage

De Technische 2.0.

De Technische 2.0 biedt een krachtig netwerk waarbinnen optimale uitwisseling plaatsvindt tussen bedrijven, onderwijs en overheid op het gebied van duurzaam bouwen. De ontwikkelingen op het terrein van duurzaam bouwen en renoveren gaan razend snel. Onderwijs kan hierin alleen bij blijven en ondersteunen als ze nauw aansluit bij wat het bedrijfsleven vraagt. Het mbo wil graag opleiden voor het bedrijfsleven èn beginnende beroepsbeoefenaren afleveren die zich kunnen bewegen op een snel veranderende markt. Om dat te kunnen doen moet het onderwijs goed weten wat die markt is en welke diversiteit aan bedrijfsmatige activiteiten zich voordoen in een bouwwereld die zich meer en meer richt op duurzaam bouwen en renoveren. Die bedrijven en onderwijs gaan een langdurige samenwerking aan met elkaar . Zij zullen continu gezamenlijk nadenken over de vraag welke kennis en ervaring essentieel is om de verduurzamingsvraag waar de bouw voor staat de komende jaren vorm te kunnen geven. Samen werken aan ideeën, onderzoek, creatieve oplossingen en economische niches geeft gezamenlijk elan en nieuwe (duurzame) energie. Dat is waar De Technische 2.0 voor staat.

Over ons

Land Nederland
Provincie Gelderland
Onderwijssector mbo
Sector Bouw
Energie
Aandachtsgebieden Leven lang ontwikkelen
Type samenwerking MBO-initiatief
Startjaar 2015
E-mailadres info@detechnische.nl
Projectleider Marleen Deuss
024 - 890 4381
info@detechnische.nl

Partners

Bouwmensen Nijmegen - Het Collectief van Bouwbedrijven Het Collectief van Installatiebedrijven
Het Collectief van Schildersbedrijven Junior Technovium
Opleidingsbedrijf InstallatieWerk RCT Stedendriehoek
ROC Nijmegen eo Regionaal Nijmeegs Centrum voor Technologie
SchildersCool Vrienden van Elektro Regio Nijmegen - Het Collectief van Elektrotechnische bedrijven

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.