Homepage

Spoor 22

De ambitie van Spoor 22 is om met deze vierjarige (2018-2022) regionale co-makership te komen tot een samenhangend, innovatief en duurzaam beroepsopleidingsaanbod op niveau 4 t/m 6 op het gebied van welzijn, sociaal werk, maatschappelijke ondersteuning en jeugd- en opvoedhulp. De pps doet dit aan de hand van 2 sporen. Spoor 1: de nieuwe medewerker welzijn en Spoor 2: innoveren op leren.

Over ons

Land Netherlands
Provincie Zuid-Holland
Onderwijssector mbo
Sector Life Sciences & Health
Tags Hybride docent
Aandachtsgebieden Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Leven lang ontwikkelen
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerking MBO-initiatief
Startjaar 2018
Projectleiders Feruze Sarikas
0681688713
F.Sarikas@zebrawelzijn.nl
Remco Vliering
06-28636298
r.vierling@rocmondriaan.nl

Partners

2Blearning B.V. Albeda
Educator B.V. Gemeente Den Haag
Haag Wonen Kessler Stichting
Learning Connected B.V. Menskracht 7
ROC Mondriaan Contractgroep (Menskracht7) Sociaal Werk Nederland
Sportief Plan Stichting Anton Constandse
Stichting Buurtwerk Jeugd Stichting DOCK Rotterdam
Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden (De Haagse Hogeschool) Stichting Hogeschool Leiden (Hogeschool Leiden)
Stichting Hogeschool Onderwijs Nederland (Hogeschool InHolland) Stichting Hogeschool Rotterdam (Rotterdam Academy)
Stichting Jeugdformaat Stichting Jeugdwerk
Stichting ROC Mondriaan Stichting Transmurale Zorg
Stichting Welzijn Capelle Stichting voor Interconfessioneel Beroeps- en Algemeen Vormend Onderwijs en Volwassenen-Educatie voor Rotterdam en omstreken (Albeda)
Welzijn Rijswijk Werkgeversvereniging ZorgZijnWerkt

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.