Homepage

Waterroute: van leren naar werk in coalitie met de regio

De PPS Waterroute staat voor Publiek Private Samenwerking Waterroute. Het samenwerkingsverband bestaat uit drie partijen: ondernemers, overheid en onderwijs, ook wel triple helix genoemd.
Deze drie partijen staan voor nieuwe, elkaar deels overlappende uitdagingen. De regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden is voor de PPS Waterroute de regio waar we aan het werk gaan.
De PPS Waterroute vindt het belangrijk om het imago van de regionale watersector te vergroten door de omvang (naar schatting 12.000 werknemers) en de uitdagingen van de arbeidsmarkt zichtbaar te maken.

Door een intensieve samenwerking van onderwijsinstellingen met ondernemers en gemeenten worden gezamenlijk oplossingen gezocht voor allerlei regionale vraagstukken. Duurzaamheid, techniek, innovatie en cross-sectorale samenwerking spelen hier een grote rol.

Vanaf 1/9/2018 is de uitvoeringsplaats in Dordrecht (voorheen Gorinchem).

Over ons

Land Nederland
Provincie Zuid-Holland
Onderwijssector mbo
Sector Water & Maritiem
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) LWV - MMIP C1 tm C4 - Missie C - Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
LWV - MMIP F1 tm F4 - Missie F - Nederland is en blijft de best beschermde delta ter wereld, ook na 2100
LWV - MMIP S1 Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food
Tags hybride docent
Aandachtsgebieden Leven lang ontwikkelen
Type samenwerking MBO-initiatief
Startjaar 2015
E-mailadres th.schuller@wellant.nl
Projectleiders Joris Van der Gun
jvander.gun@wellant.nl
Ton Schuller
th.schuller@wellant.nl

Partners

Hogeschool Inholland ROC Da Vinci College
ROC Rivor Wageningen University
Wellantcollege

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.