Homepage

Hippisch College Limburg

De hippische sector in Zuidoost Nederland ziet zich de komende jaren geconfronteerd met een kwantitatief tekort en een kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt. De missie van het Hippisch College Limburg is het optimaal aansluiten van het onderwijs op de regionale vraag van het bedrijfsleven naar voldoende en goed gekwalificeerd personeel op mbo-niveau 3 en 4 binnen het kwalificatiedossier paardensport en –houderij, inclusief het ontwikkelen van aanbod op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen. Deze publiek private samenwerking heeft als doel studenten op te leiden voor de hippische branche van de toekomst, in een duurzaam samenwerkingsverband – het Hippisch College Limburg. Men werkt aan een verbeterde aansluiting tussen het hippisch (v)mbo onderwijs en het bedrijfsleven door het bieden van arbeidsmarktrelevant onderwijs, een diepgaande integratie van praktijkonderwijs in de hippische opleidingen en het bieden van specialistische ontwikkelingsmogelijkheden voor het bestaande personeel in de sector.

Over ons

Land Nederland
Provincie Limburg
Onderwijssector mbo
Sector Agrifood
Tags Professionalisering docenten, Onderzoekend vermogen, Leven lang ontwikkelen
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerking MBO-initiatief
Startjaar 2019
Lead partner Citaverde College
Projectleider Jan Rensen
0625027427
jtrensen@planet.nl

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.