Homepage

Smart Base

Ontsluiten van innovatief vermogen van bedrijven en kennnisinstituten en onderwijsinstellingen om te komen tot een legerbasis van de toekomst. Hierin komt de focus te liggen op energietransitie, bescherming, water en logistiek (support &services. Over de band van experimenten en het gelijktijdig creeren van een livinglab zal kennis worden opgebouwd, concepten worden ontwikkeld en prototypes op een hoger TRL niveau worden gebracht. Dit alles moet leiden tot de inzet van een legerbasis met de juiste middelen die daarmee een bijdrage levert aan circulair bouwen, verminderd fossiel brandstofverbruik en uitstoot alsmed verbeterde bescherming. Dit alles levert tenslotte ook een bijdrage aan onlasting van de logistieke keten.

Over ons

Land Nederland
Provincie Gelderland
Onderwijssector universiteit
Sector Bouw
High Tech Systems & Materialen
Logistiek
Water & Maritiem
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Netwerkvorming
Type samenwerking Fieldlab
Startjaar 2016
E-mailadres E.Leidelmeijer@mindef.nl

Partners

DCHI InnovationQuarter
LIOF Ministerie van Defensie
NOM Oost NL

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.