Homepage

Make IT Work - Noord Nederland

Make IT Work maakt het voor hoogopgeleiden zonder specifieke IT-achtergrond mogelijk zich te laten omscholen naar een IT-functie op hbo-niveau en direct in een baan van start te gaan. Werkzoekenden met een hbo of wo-diploma worden met behulp van een online assessment geselecteerd voor Make IT Work. Werkgevers en kandidaat-cursisten ontmoeten elkaar tijdens een werkgeversmarkt. Wanneer de werkgever en de kandidaat een akkoord hebben, kan de kandidaat als cursist mee doen in de omscholing tot Software Engineer, Cyber Security Specialist of Business & Data Analytics.

Over ons

Land Netherlands
Provincie Groningen
Onderwijssector hbo
universiteit
Sector ICT & Digitalisering
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) Vgd - MMIP 1 - Integrale aanpak, digitaal gedragen, van interventies, tools en data
Aandachtsgebieden Leven lang ontwikkelen
Type samenwerking Hbo-initiatief
Startjaar 2018
E-mailadres info@itacademy.nl

Werken samen met de volgende samenwerkingsverbanden

Make IT Work Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.