Homepage

IT-Academy Noord Nederland

Noord-Nederland is het waard om zich blijvend te ontwikkelen als regio waar alle ruimte is om te leren, te werken, te ondernemen en te leven. De online- & ICT-sector is een belangrijke groeimarkt in deze regio en een aanjager van ontwikkelingen in andere sectoren. Wij werken voortdurend aan het matchen van het aanbod van kennisinstellingen en opleiders aan de veranderende vraag van de sector om daarmee studenten, professionals en werkzoekenden de beste opleiding te bieden en het bedrijfsleven de best opgeleide mensen.

Over ons

Land Nederland
Provincie Groningen
Onderwijssector hbo
mbo
universiteit
Sector ICT & Digitalisering
Onderwijs & Samenleving
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) Vgd - MMIP 1 - Integrale aanpak, digitaal gedragen, van interventies, tools en data
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerking Regio-PPS /anders
Startjaar 2014
E-mailadres info@itacademy.nl
Social Media LinkedIn

Partners

Gemeente Groningen Hanzehogeschool Groningen
Noorderpoort Provincie Groningen
Rijksuniversiteit Groningen Samenwerking Noord

Werken samen met de volgende samenwerkingsverbanden

Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.