Homepage

Groningen Digital Business Centre

Er is in Noord-Nederland een dringende vraag naar academisch opgeleide experts op het gebied digital science en big data. De activiteiten en doelstellingen van het Groningen Digital Business Centre (GDBC) zijn er dan ook op gericht om de noordelijke digitale sector te versterken. De verschillende betrokken partijen werken samen aan de verwezenlijking van de volgende vier ambities:

1. Het oprichten van een kennisplatform;
2. Matchmaking tussen Noordelijke digitale MKB-bedrijven en studenten;
3. Opzetten van een multidisciplinair onderwijsprogramma;
4. Opzetten van een multidisciplinaire praktijkgedreven onderzoeksagenda.

Over ons

Land Netherlands
Provincie Groningen
Onderwijssector universiteit
Sector ICT & Digitalisering
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) Vgd - MMIP 1 - Integrale aanpak, digitaal gedragen, van interventies, tools en data
Vgd - MMIP 7 - Data en intelligence
Vgd - MMIP 8 - Gekwalificeerde en gekwantificeerde veiligheidsprofessionals
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerking Regio-PPS /anders
Social Media LinkedIn
Projectleider Bas Baalmans
b.s.baalmans@rug.nl

Partners

Bedrijvenvereniging West Europese Unie
Gemeente Groningen Noordelijke Online Ondernemers (NOO)
Provincie Groningen Rabobank
Rijksuniversiteit Groningen Samenwerkingsverband Noord Nederland

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.