Homepage

Blockchainlab

Blockchaintechnologie heeft onmiskenbaar een grote maatschappelijke impact, het verandert de manier waarop we transacties verrichten en samenwerken. Als Hogeschool Utrechthebben we de taak ervoor te zorgen dat onze studenten kennis over blockchain kunnen opbouwen zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke vraagstukken van de stad van morgen.

Dit betekent dat ook onze docenten en de onderzoekers kennis hierover moeten opbouwen. Om ondersteuning te bieden bij het inbedden van de nieuwe technologie in de organisatie is het Blockchainlab opgericht. De taak van het lab is om kennis op te bouwen en studenten en collega’s te ondersteunen bij het omgaan met deze nieuwe technologie. De HU heeft een regionale rol, vandaar dat het Blockchainlab nauw samenwerkt met regionale partijen.

Om blockchainexpertise focus en diepgang te geven, heeft het HU Blockchainlab gekozen voor de toepassing van blockchaintechnologie in drie domeinen: Health, Supply Chain en Fintech. Daarmee sluit het HU Blockchainlab aan bij de speerpunten van de regio Utrecht en bij sterke sectoren in de regio.

Over ons

Land Netherlands
Provincie Utrecht
Onderwijssector hbo
Sector ICT & Digitalisering
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) Vgd - MMIP 7 - Data en intelligence
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Faciliteiten en labs
Type samenwerking Hbo-initiatief
Startjaar 2017
Projectleider Peter Nobels
Peter.nobels@hu.nl

Partners

Blockchain030 (Lisk Center Utrecht) Hogeschool Utrecht
Kamer van Koophandel Meander Medische Centrum
Phillips-Van Heusen Corporation (PVH) Unigear

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.