Homepage

Groen Centre of Expertise

De grote maatschappelijke opgave en het concrete beleid binnen het Groene domein is gericht op de transitie van de landbouw, gezonde leefomgeving, behoud van natuurwaarde en de daarvoor benodigde kennis en innovatie. Onderwijs, praktijkonderzoek zijn in het kader van de kennisdoorwerking en HCA essentieel. CoE Groen haakt daar met haar missie op aan door onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk aan elkaar te verbinden. Met elkaar werken we aan valorisatie en kennisdisseminatie.

Het CoE heeft vijf expertiseclusters: Agro, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Food, Dier, en Natuur en Leefomgeving.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieGelderland
Onderwijssectorhbo
SectorAgrifood
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
Water & Maritiem
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)E&D - MMIP 11 - Klimaatneutrale productie food en non-food
E&D - MMIP 12 - Land en water optimaal ingericht op CO2-vastlegging en gebruik
LWV - MMIP A1 tm A5 - Missie A - Kringlooplandbouw
LWV - MMIP B1 tm B8 - Missie B - Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
LWV - MMIP C1 tm C4 - Missie C - Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
LWV - MMIP D1 tn D4 - Missie D - Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
LWV - MMIP E1 tm E5 - Missie E - Duurzame en veilige Noordzee, oceanen en binnenwateren
LWV - MMIP S1 Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food
LWV - MMIP S2 Biotechnologie en Veredeling
Tagshybride docent
veerkrachtige natuurlijke bronnen
herontwerp agrifood productiesystemen
vitaliteit in stad en land
gezoend voedsel met meerwaarde
digitalisering en high tech
nieuwe businessmodellen
governance
validering
marktdoorwerking
onderwijsvernieuwing
Aandachtsgebieden(Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Faciliteiten en labs
Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerkingCentre of expertise
Startjaar2019
Telefoon06 10505037
E-mailadresinfo@CoEGroen.nl ; evelyne.vandongen@hvhl.nl
Lead partnerHogeschool Van Hall Larenstein
Specifiek aanbod voor MKBJa
ProjectleiderEvelyne Van Dongen
06 10505037
evelyne.vandongen@hvhl.nl

Partners

Aeres HogeschoolAeres MBO
BionextBoerenNatuur
Clusius CollegeCurio
Economic Board Arnhem NijmegenFoodvalley NL
Glastuinbouw NederlandGreenports
HASHelicon MBO Velp
InHollandLTO Akkerbouw
LentizSIGN
TAUWTerra
TiFN Food and NutritionVan Hall Larenstein
Van Rijsingen GreenWellantcollege
World Horti CenterZLTO
Zone College

Werken samen met de volgende samenwerkingsverbanden

Centre of Expertise Delta PlatformKenniscentrum Natuur en Leefomgeving

Aanbod voor mkb

Faciliteiten en labs

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Gerelateerde berichten op de Katapult website