Homepage

Groen Centre of Expertise 2.0

De grote maatschappelijke opgave en het concrete beleid binnen het Groene domein is gericht op de transitie van de landbouw, gezonde leefomgeving, behoud van natuurwaarde en de daarvoor benodigde kennis en innovatie. Onderwijs, praktijkonderzoek zijn in het kader van de kennisdoorwerking en HCA essentieel. CoE Groen haakt daar met haar missie op aan door onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk aan elkaar te verbinden. Met elkaar werken we aan kennisdisseminatie.

Het CoE heeft vijf expertiseclusters: Agro, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Food, Dier, en Natuur en Leefomgeving.

Over ons

Land Nederland
Provincie Gelderland
Onderwijssector hbo
Sector Agrifood
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
Water & Maritiem
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) E&D - MMIP 11 - Klimaatneutrale productie food en non-food
E&D - MMIP 12 - Land en water optimaal ingericht op CO2-vastlegging en gebruik
LWV - MMIP A1 tm A5 - Missie A - Kringlooplandbouw
LWV - MMIP B1 tm B8 - Missie B - Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
LWV - MMIP S1 Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food
Tags hybride docent
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Innovatie van de beroepspraktijk
Type samenwerking Centre of expertise
Startjaar 2019
Lead partner Van Hall Larenstein
Projectleider Evelyne Van Dongen
06 10505037
evelyne.vandongen@hvhl.nl

Partners

Aeres Hogeschool Aeres MBO
Bionext BoerenNatuur
Clusius College Curio
Economic Board Arnhem Nijmegen Foodvalley NL
Glastuinbouw Nederland Greenports
HAS Helicon MBO Velp
InHolland LTO Akkerbouw
Lentiz SIGN
TAUW Terra
TiFN Food and Nutrition Van Hall Larenstein
Van Rijsingen Green Wellantcollege
World Horti Center ZLTO
Zone College

Werken samen met de volgende samenwerkingsverbanden

Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Gerelateerde berichten op de Katapult website