Homepage

FICA (Food Inspiration Community Amsterdam)

De huidige samenwerking tussen bedrijven en het onderwijs richt zich voornamelijk op het opleiden voor bestaande functies binnen de organisatie. De innovatie- en veranderkracht van bedrijven groeit daarmee niet tot nauwelijks. Een gemiste kans vinden wij. Samen met onze partners creëren wij daarom ‘innovatieve ruimtes’. Waarin studenten, ondernemers en docenten met elkaar werken aan creatieve vraagstukken en oplossingen. Zo werken de Inholland-studenten van de opleiding Food Commerce & Technology (FCT) in hun tweede en vierde studiejaar - naast hun reguliere stages - aan verschillende food-vraagstukken binnen bedrijven.

In samenwerking met bedrijven en/of scholen organiseert FICA netwerkbijeenkomsten, brainstormsessies, symposiums en workshops. Al deze evenementen staan in het teken van kennisuitwisseling, talentontwikkeling en innovatie. Houdt onze evenementen pagina in de gaten voor de aankomende evenementen.

Over ons

Land Nederland
Provincie Noord-Holland
Onderwijssector hbo
mbo
Sector Agrifood
Creatieve industrie
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Faciliteiten en labs
Innovatie van de beroepspraktijk
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerking Branche-PPS
Startjaar 2016
E-mailadres hhuibers@nmkesbaco.com
Lead partner Hans Huibers, NMK Esbaco

Partners

AVH Dairy Analyse Me
Biorefinerysolution Bunge Loders Croklaan
Clusiuscollege Donny Craves
Fresh Monkeys GOURMET
HAS hogeschool Hogeschool Van Hall Larenstein
InHolland NMK Esbaco
Oliehoorn PUURgroenten
Postma Vleeswaren Primus Wafer Paper
Vamo Van Wijngaarden's Zaanse
Vreugenhil Wellantcollege

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Gerelateerde berichten op de Katapult website