Homepage

Duurzame inzetbaarheid Brainport Regio Eindhoven - meer duurzame kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

De Brainport-regio is in economisch opzicht een succesvolle regio. In vergelijk met de nationale cijfers groeide de economie tussen 2006 en 2016 twee keer sneller en de arbeidsproductiviteit zelfs 2,5 keer zo snel. De keerzijde van dit succes is dat werkgevers steeds meer moeite hebben om voldoende geschoold personeel te vinden, met name in de sectoren techniek & industrie, vervoer & opslag en zorg & dienstverlening. De tekorten zijn flink en bestaan op alle niveaus. Gelijktijdig zien we dat er nog te veel volwassen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt langs de kant staan zoals statushouders, mensen met een arbeidsbeperking of zonder startkwalificatie. Ook deze doelgroep verdient het perspectief op een duurzame arbeidsplaats waarbij ze zich een leven lang kunnen blijven ontwikkelen. Met het programma Duurzame Inzetbaarheid Brainport Regio worden bedrijven, onderwijs en overheden uit het ecosysteem samengebracht en wordt de mismatch in ongeschoold en laaggeschoold werk aangepakt. Er wordt maatwerkscholing gecreëerd met als doel de tekorten op de krappe arbeidsmarkt in kansrijke (groei)sectoren en krapteberoepen op te helpen lossen en werkzoekenden en specifiek kwetsbare volwassenen, een betere en duurzame positie op de arbeidsmarkt te geven. Er wordt ingezet op 4 werkgroepen:
A. Instroom van deelnemers;
B. Doelgroepen opleiden en begeleiden;
C. Verbinden van onderwijs en praktijkleren;
D. Doelgroep duurzaam plaatsen en doorscholen. Duurzame Inzetbaarheid Brainport Regio Eindhoven heeft de volgende doelen geformuleerd:
- Het vervullen van 800 vacatures in de sectoren techniek & industrie, vervoer & opslag en zorg & dienstverlening met werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.
- Het doorvoeren van onderwijsvernieuwingen om bij te dragen aan de inclusieve arbeidsmarkt. Doelstelling is om in vier jaar tijd 800 mensen op te leiden.
- Het inrichten en verduurzamen van een sluitende ketensamenwerking. Het programma is een initiatief van Summa College (penvoerder) in samenwerking met gemeente Eindhoven, partners van het Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant waaronder gemeenten, Sociale Werkbedrijven (o.a. WSD, Ergon, WVK groep), 04Werkt, WIJeindhoven, Het Kempisch Ondernemers Platform (KOP), Servicepunt Leren en Werken, RMC, Vso/PRO scholen, UWV, FNV, CNV en Unie, VNO-NCW BRABANT ZEELAND, MKB Eindhoven en een 17-tal bedrijven. Om het programma uit te kunnen voeren is een totale financiering nodig van € 2,95 miljoen. De bovenstaande partners dragen zorg voor een cofinanciering van totaal € 1,478 miljoen, daarnaast wordt een subsidiebijdrage van € 1.478.584 gevraagd van het Regionaal Investeringsfonds MBO. Met deze bijdrage kunnen de consortiumpartners gaan bouwen aan een duurzame en structurele infrastructuur en een structurele verbetering in de samenwerking tussen onderwijs, werkgevers en overheden. Om zo bij te dragen aan een urgent arbeidsmarktvraagstuk en Duurzame Inzetbaarheid in Brainport Eindhoven te borgen.

Over ons

Land Nederland
Provincie Noord-Brabant
Onderwijssector mbo
Sector High Tech Systems & Materialen
Logistiek
Zorg & Welzijn
Aandachtsgebieden Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Leven lang ontwikkelen
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerking MBO-initiatief
Startjaar 2019
Lead partner Summa College
Projectleider Rhe van Lieshout
rhe.vanlieshout@summacollege.nl

Partners

AvZ Breedweer
Bruns CSB
CSU Driessen B.V.
Faes Cases B.V. Fittiq Q Fulfilment
GOM Gemeente Eindhoven
Gemeente Eindhoven/04werkt Hapert Aanhangwagens
Het Goed - Dommeldal BV Kempisch Ondernemers Platform (KOP)
MKB Eindhoven RSZK
Renewi Sint Anna Klooster
Stichting WIJeindhoven Summa College
UWV UWV/Servicepunt Leren en Werken
VMG Fietsenhuis VNO-NCW Brabant-Zeeland
VencoGroup Vencosteel
Werkbedrijf Ergon Werkbedrijf WSD
Werkbedrijf WvK

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.