Homepage

Rifmbo NH FOOD

Er zijn meer en breder opgeleide groen/technische medewerkers nodig in de agrifood sector in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Er ligt een stevige taak voor het groen/technische beroepsonderwijs in de regio. Daarnaast is ook een inhoudelijke vernieuwing en verrijking van de agrifood gerelateerde opleidingen nodig. Hierbij staan innovatieve aanpakken, nieuwe samenwerkingsvormen en nieuwe stagemodellen gericht op authentieke bedrijfsopdrachten en onderzoeksvragen centraal. Vanuit de PPS NH FOOD zal deze kwalitatieve en kwantitatieve missie gerealiseerd worden in twee periodes van elk 4 jaar.
NH FOOD Doelstellingen
1 NH FOOD ontwikkelt, verrijkt bestaande en ontwikkelt nieuwe meer integrale op de agrifood gerichte opleidingen binnen de gehele beroepskolom, waar de meest innovatieve aanpakken binnen de agrifood sector worden getoond, belicht en ontsloten. Deze aanpakken worden met inzet van de nieuwste technologie en hulpmiddelen ontwikkeld, getoond en gedemonstreerd en geborgd binnen de PPS.
2 NH FOOD zet in op een soepele doorstroom en verbreding van de bestaande op de agrifood sector gerichte opleidingen in de gehele beroepskolom en realiseert binnen 8 jaar een groei van 65% van het aantal mbo-gediplomeerden binnen de agrifoodsector. Hierbij wordt ook ingezet op zij-instroom en op- en omscholing van bestaande medewerkers binnen de agrifoodsector.
3 NH FOOD ontwikkelt, valideert en borgt een duurzame publiek-private samenwerking tussen onderwijsinstelling, ondernemers en regionale overheden binnen de agrifoodsector in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Deze PPS heeft als doel om arbeidsmarkt-gerelateerde vraag en aanbod in de agrifoodsector duurzaam in balans te krijgen en te houden.

NH FOOD Beoogde resultaten
1 Een state-of-the-art, door alle partners gedragen agrifood gerelateerd opleiding- en onderwijs-programma met een daaraan gekoppeld intensief demonstratie-, test-, onderwijs- en ontsluitingsprogramma en een stagemodel gebaseerd op echte bedrijfsopdrachten en onderzoeksvragen.
2 Een duurzaam evenwicht tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van alle agrifood gerelateerde sectoren op de regionale arbeidsmarkt. (gediplomeerde mbo en mbo+ uitstroom en zij-instroom naar agrifoodsector van 450 in 2017 naar de beoogde 700 in 2025).
3 Een duurzame samenwerking tussen alle actoren in de agrifood sector in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal.

Over ons

Land Netherlands
Provincie Noord-Holland
Onderwijssector hbo
mbo
vmbo
Sector Agrifood
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Leven lang ontwikkelen
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerking MBO-initiatief
Startjaar 2019
Lead partner Clusius College
Projectleider Nancy Boterblom
n.boterblom@clusius.nl

Partners

Ahold Delhaize Coffee Company Alkmaars Goud
Bunge Loders Croklaan Clusius College
Cono Kaasmakers Continental Candy Industries BV
Deen Dijklander ziekenhuis
Donny Craves BV FICA (Food Innovation Community Amsterdam)
Food Hub Food Hub BV
Gemeente Hoorn Gemeente Zaanstad
Greenport Hogeschool Inholland
Horizon College InStock
Instock BV Jeelink
Jong Leren Eten (JLE) Jumbo Monique Heerhugowaard BV
Kaasboerderij Koopman Koninklijke Peijnenburg
Koninklijke Vezet BV Koolen Champignons BV
Litop Opleidingen BV Loders Croklaan BV
Luba Uitzendbureau BV Metropoolregio Amsterdam
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Oliehoorn
Oliehoorn BV Plukon Food Group BV
Provincie Noord-Holland Puur Groenten BV
RABObank West-Friesland Regio College
Royal Smilde Stan Partners BV
Stichting Greenport NHN The Butcher Academy
Tony Chocolonely Van Koolen
Van der Plas Sprouts BV Vivaldi
Westfries Gasthuis (Ziekenhuis)

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.