Homepage

Fieldlab Robotica NH

Het groeiend tekort aan technisch geschoolde medewerkers begint in de Regio Zaanstreek-Waterland problematische vormen aan te nemen. De gehele technische sector in de regio worstelt met een tekort aan technici. De komende jaren wordt de wervingsbehoefte in de regio Zaanstreek-Waterland geschat op ruim 1.000 technici per jaar. Het aandeel gevraagde mbo-technici hierin bedraagt circa 650. Het aanbod van mbo-technici in 2017 lag daar met 425 ver onder. De opgave is dan ook om de uitstroom van goed opgeleide mbo-technici in het komende decennium te vergroten. Naast de beoogde kwantitatieve groei wordt ook fors ingezet op het moderniseren en actualiseren van de techniekopleidingen in de gehele beroepskolom. Daarbij wordt vooral ook ingezet op het ontsluiten van de potentie van digitalisering en robotica vooral ook gekoppeld aan nieuwe productie en procestechnologieën binnen de voedselverwerking. Deze sector is al ruim 2 eeuwen een van de dragende industrieën in Zaanstreek-Waterland.

Doelstellingen
Er zijn meer en breder opgeleide technische medewerkers nodig. Er ligt een stevige taak voor het technisch beroepsonderwijs in de regio. Daarnaast is ook een inhoudelijke vernieuwing en verrijking van de techniekopleidingen nodig. Hierbij staan innovatieve aanpakken en productiemethoden gericht op digitalisering en robotica centraal. Vanuit de PPS Robotica NH zal deze kwalitatieve en kwantitatieve missie gerealiseerd worden in twee periodes van elk 4 jaar.

1 Fieldlab Robotica NH ontwikkelt, realiseert, valideert en borgt een nieuwe leerwerkomgeving: het Fieldlab Robotica, waar de meest innovatieve aanpakken rond robotica wordt ontwikkeld, getoond, belicht en ontsloten. Deze aanpakken worden met inzet van de nieuwste technologie en hulpmiddelen getoond en gedemonstreerd binnen het Fieldlab en wordt ook vanuit deze leerwerkomgeving uitgerold naar alle partners. Het Fieldlab Robotica wordt ook ingezet tbv de werving voor nieuwe instroom en zij-instroom in de techniekopleidingen en bedrijven in Zaanstreek-Waterland.
2 Fieldlab Robotica NH ontwikkelt, ontsluit, vertaalt, valideert en borgt nieuwe robotica-gerelateerde aanpakken in modules, keuzedelen en reguliere leerlijnen tbv vmbo/vo/mbo en hbo en maakt deze aanpakken en producten ook toegankelijk als instrument voor bedrijfsopleidingen.
3 Fieldlab Robotica NH ontwikkelt, valideert en borgt een duurzame publiek-private samenwerking tussen overheid, onderwijsinstelling en ondernemers. Ons doel is een brug te slaan tussen vraag vanuit de technieksector èn in Zaanstreek-Waterland en het aanbod vanuit het onderwijs zodat bedrijven kunnen groeien en ontwikkelen.

Over ons

Land Netherlands
Provincie Noord-Holland
Onderwijssector mbo
Sector Agrifood
Chemie
High Tech Systems & Materialen
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) LWV - MMIP S1 Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Faciliteiten en labs
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerking MBO-initiatief
Startjaar 2019
Lead partner Regio College
Projectleider Saskia Hovinga
saskiahovinga@swaen-projecten.nl

Partners

Aqualectra BAM Bouw en Techniek
Bosma & Bronkhorst BV Cargill
Clusius College De Zorgcirkel
Dolphin Marine & Offshore Industrie BV ENGIE
EVEAN Food Proces Tech Campus
Forbo Gemeente Zaanstad
Goglio Greenport Noord-Holland Noord
Haprotech Hilton Foods
Hobré Hogeschool Inholland
Installatiewerk Noord-Holland Jansens & Dieperink
Koninklijke Vezet Lassie
Magifa Meijn
Mennistenerf Metaltech
Metropoolregio Amsterdam OVO Zaanstad
Pennemes PepsiCo
Polytechniek Provincie Noord-Holland
Regio College Roba
Rolan Robotics SIGRA
Snaas Metaal Tate & Lyle
Tetrix Opleidingen BV Vakwijs BV
ZAAM Interconfessioneel Onderwijs Zaanlandse olieraffinaderij
Zaans Medisch Centrum Zorgbedrijven Zaanstreek-Waterland

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.