Homepage

Innovatiecluster Kind en Educatie - Interprofessioneel leren en werken

Het nieuwe Innovatiecluster Kind en Educatie is een publiek private samenwerking tussen de opleidingsinstellingen en praktijkorganisaties in de regio Zwolle en omgeving. Het Innovatiecluster bestaat uit Landstede MBO, MBO Menso Alting, Deltion College, Hogeschool Viaa, Katholieke Pabo Zwolle, Hogeschool Windesheim locatie Zwolle en 14 werkgevers in de sectoren primair onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en welzijn. De onderwijsinstellingen maken allen deel uit van het samenwerkingsverband de Zwolse8 , dat erop gericht is het onderwijsaanbod in de regio te versterken en op elkaar af te stemmen.

De samenwerkende partijen binnen het Innovatiecluster Kind en Educatie willen de (mbo-)opleidingen voor kindgerelateerde beroepen beter laten aansluiten bij de ontwikkelingen in het werkveld (interprofessioneel werken, tekorten en hogere eisen). Zij willen meer studenten opleiden die breder inzetbaar zijn en over specifieke competenties beschikken die het samenwerken in interprofessionele teams bevorderd.

Deze RIF aanvraag gaat het reeds ingezette proces bekrachtigen en versnellen en is uniek in het feit dat het een integrale aanpak betreft in de eerder genoemde sectoren. Gezien het feit dat de RIF subsidiering gericht is op mbo-instellingen is het een zeer waardevolle en in dit geval tevens cruciale toevoeging dat bij dit innovatiecluster hbo-instellingen zijn aangesloten. De samenwerking met hbo-opleidingsinstellingen zorgt voor een bredere kennisbasis voor de mbo-instellingen en verbetert het arbeidsmarkt- en doorstroomperspectief voor de mbo-studenten. Doordat studenten tijdens hun studie al ervaring opdoen in de interprofessionele samenwerking met hbo-studenten zijn zij beter toegerust op de praktijk waarin zij later aan het werk gaan en bovendien kan een deel van de mbo-studenten makkelijker een overstap maken naar een hbo-opleiding.

Over ons

Land Netherlands
Provincie Overijssel
Onderwijssector mbo
Sector Onderwijs & Samenleving
Aandachtsgebieden Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerking MBO-initiatief
Startjaar 2019
Lead partner ROC Landstede
Projectleider Marieke ter Haar
mterhaar@landstedegroep.nl

Partners

De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Gemeente Zwolle
Iris, stichting voor Christelijke Kindcentra KDV De Rode Bank B.V.
KOO Meppel PCO Accrete
Quo Vadis Stichting voor Basisonderwijs Smallsteps B.V.
Stichting Agnieten College / de Boog Stichting Chr. VMBO Harderwijk
Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Stichting Deltion College
Stichting Ichtus College Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe
Stichting Katholiek Primair Onderwijs Oost-Veluwe Stichting Katholieke Opleiding Tot Leraren in het Basisonderwijs (R.K.P.A.B.O.)
Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Stichting Primenius
Stichting Travers Stichting Vechtdal College
Stichting Viaa Gereformeerde Hogeschool Vivente, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.