Homepage

Realisatie opleidingen betonstaalverwerken in Nederland

De vraag naar meer en goed opgeleid personeel in de Betonstaalsector neemt toe. Meer werkgelegenheid in de totale bouwnijverheid, impliceert ook een verwachte toename van werkgelegenheid in de Betonstaalverwerking. Wapenings- of prefab centrales en vlechtbedrijven verwachten voor 2018 een groei van de werkgelegenheid met name in de functies niveau 2 (Betonstaalvlechter en betonstaallasser), en in mindere mate ook op niveau 3 (Allround betonstaalverwerker bouwplaats en prefabricage) . De geschatte uitbreidingsvraag in 2018 is 320 arbeidskrachten en de vervangingsvraag is 350 arbeidskrachten, een totale instroombehoefte van 670 arbeidskrachten. Dat vergt een instroom van minimaal 67 mbo-opgeleide medewerkers, gelet op de BRL van 10% opgeleiden op de werkplaats.

Bedrijven verwachten van werknemers andere gelet op de ontwikkelingen in de bouw als (keten)samenwerking. hogere veiligheidseisen en kwaliteitsborging. Verder verwachten bedrijven dat nieuwe werknemers kunnen werken aan complexere constructies (mbo-niveau 3).

Om deze uitdagingen aan te gaan wordt er ingezet op drie pijlers:
A. Onderwijsontwikkeling: de bedrijven in de betontaalsector vragen om goed opgeleid personeel. Dit vraagt om de juiste kennis en vaardigheden. Op dit moment worden er geen opleidingen met betrekking tot Betonstaalverwerker aangeboden in Nederland. Binnen dit project worden toekomstgerichte betonstaalopleidingen ontwikkeld en uitgevoerd. Professionalisering van docenten en leermeesters is noodzakelijk gezien zij de drager zijn voor de ontwikkeling en innovatie in het onderwijs.
B. Werving: De werving is gericht op twee doelgroepen 1) werknemers die werkzaam zijn bij bedrijven binnen de betonstaalsector en 2) jongeren die opgeleid willen worden tot betonstaalverwerker.
C. Platform: Het realiseren van een actief platform van docenten en studenten, ondernemers en experts vanuit het bedrijfsleven die samen kennis ontwikkelen en delen.

Om aan de vraag vanuit de sector te kunnen voldoen heeft het consortium de onderstaande doelen geformuleerd:
1. Ontwikkelen in de komende 4 jaar van 2 hoogwaardige BBL-opleidingen (Betonstaalverwerking (niveau 2 en niveau 3). Dit zijn 2-jarige opleidingen van 210 uur per jaar.
2. Een instroom van 28 studenten per jaar realiseren na het 2e jaar, en een structurele uitstroom van minimaal 21 gediplomeerde studenten per jaar aan het einde van de projectperiode.
3. Verbeteren van kennis en vaardigheden van 3 tot 5 docenten en circa 12 leermeesters.
4. Groei van het aantal direct betrokken bedrijven van 10 naar 20 bedrijven in 4 jaar tijd.

Het project is een initiatief van SOMA College, Civilion, de Vereniging Wapeningsstaal Nederland (VWN) in samenwerking met bedrijven uit de sector, gericht op het realiseren van duurzame instroom van goed opgeleide vakmensen in de betonstaalverwerking (BBL).
Voor de opstart en uitvoering van het project vragen betrokken partners een bijdrage van in totaal € 400.548,-

Over ons

LandNetherlands
ProvincieGelderland
Onderwijssectormbo
SectorHigh Tech Systems & Materialen
AandachtsgebiedenAansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerkingMBO-initiatief
Startjaar2019
Lead partnerSoma College
ProjectleiderTon Laarman
ton.laarman@soma-college.nl

Partners

Civilion Wapening BVStichting SOMA College
Vereniging Wapeningsstaal Nederland

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.