Homepage

Talentontwikkeling met Wetenschap en Technologie

Zowel de kinderopvang als het primair onderwijs zien het als hun taak om kinderen voor te bereiden op een toekomst waarin techniek en technologie een steeds grotere rol zullen spelen. Leerkrachten in het basisonderwijs en begeleiders kinderopvang hebben vaak een 'non-tech bètamentality' en voelen zich niet genoeg thuis in de
wereld van techniek om deze wereld in hun reguliere programma op te nemen.
De publiek-private samenwerking (PPS) Talentontwikkeling met Wetenschap en Technologie heeft als doel toekomstige werknemers
voor de kinderopvang en het basisonderwijs zodanig op te leiden dat zij in staat zijn om kinderen in hun talentontwikkeling in wetenschap en technologie te begeleiden. Zij moeten goed worden voorbereid om de nieuwsgierigheid van kinderen te prikkelen en te behouden, inspiratie bieden aan huidige leerkrachten en
begeleiders, en de werkdruk voor hen te verlichten. Hierbij gaan we van techniekpromotie naar techniekeducatie.
Bij techniekpromotie wordt vaak een beroep gedaan op een welwillende vrijwilliger die techniek komt 'voordoen', hetgeen deprofessionaliserend kan werken, terwijl bij techniekeducatie w&t professioneel wordt benaderd.
Om dit te realiseren zijn er 3 lijnen: Leren in de praktijk, Innoveren van de beroepspraktijk en een Regionaal netwerk met techniekfaciliteiten.

Over ons

Land Nederland
Provincie Flevoland
Onderwijssector mbo
Sector Zorg & Welzijn
Aandachtsgebieden Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Innovatie van de beroepspraktijk
Type samenwerking MBO-initiatief
Startjaar 2019
E-mailadres m.visser@rocvf.nl
Lead partner ROC van Flevoland
Specifiek aanbod voor MKB Nee
Projectleider Maryke Visser
m.visser@rocvf.nl

Partners

ASG Alberdingk Thijm Scholen en Kinderopvang
Amstelland Amstelwijs
Bink De Schoor
GO Kinderopvang Gemeente Almere
Gemeente Amstelveen Gemeente Amsterdam (MRA)
Gemeente Hilversum Gemeente Lelystad
IVN Kidak
Kidswereld KindCentrumAlmere
Kindergarden Kinderrijk
NEMO Partou
Prisma Proceon
Provincie Noord Holland ROC van Flevoland
SCPO SKO fv
Smallsteps Solidoe
Speel-Mere Stichting Elan
Stichting Kinderopvang Huizen Stip
Talent Primair Tinteltuin
Windesheim Flevoland

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.